Pomoc dla dzieci i rodziców

W dzisiejszym wpisie przedstawiam dane kontaktowe do różnych instytucji działających na terenie miasta Rzeszowa świadczących pomoc w różnych dziedzinach (wsparcie materialne, specjalistyczna diagnoza i pomoc w sytuacji problemów zdrowotnych lub problemów w innych obszarach funkcjonowania, sytuacje trudne, poradnictwo itd.)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Skubisza 4, Rzeszów

Dział Pomocy Instytucjonalnej, Pomocy Dziecku i Rodzinie
tel. 17  863 02 53,  17 863 69 33

http://www.mopsrzeszow.pl/

Ośrodek Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej MOPS
ul. Skubisza 4

35-207 Rzeszów
tel. (17)86-369-33

Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie Wydział Prewencji
ul. Dąbrowskiego 30, Rzeszów

tel. 17 85 82 345
http://podkarpacka.policja.gov.pl/

Dom Samotnej Matki
Dojazd Staroniwa 7, Rzeszów

tel. 17 85 07 230

SP ZOZ Nr1 w Rzeszowie
Ośrodek Rehabilitacji Dziennej Dla Dzieci

ul. Hoffmanowej 8a
35-016 Rzeszów
tel. 17 863 25 64
http://www.spzoz1.rzeszow.pl

Podkarpackie Centrum Diagnozy i Leczenia Zaburzeń ze Spektrum Autyzmu oraz Psychiatrii Dzieci i Młodzieży
SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie

Dzienny Oddział Terapeutyczny dla Dzieci z Autyzmem
ul. Hetmańska 21
35-045 Rzeszów
tel. 17 853 52 82 wew. 358
http://www.spzoz1.rzeszow.pl

Poradnia Zdrowia Psychicznego Dla Dzieci i Młodzieży SP ZOZ nr 2 w Rzeszowie

ul. Fredry 9, Rzeszów

tel. 17 8538989

http://zoz2.pl/

 

Regionalny Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjny Dla Dzieci i Młodzieży
ul. Lwowska 60, Rzeszów

tel. 17 866 43 21

http://rore.rzeszow.pl/

ANIMA – Centrum Psychiatrii (Poradnia Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży)
ul. Grabskiego 8/15, Rzeszów

tel. 17 859 51 13
http://www.anima.rzeszow.pl/

Centrum Leczenia Uzależnień
ul.Kochanowskiego 17, Rzeszów

tel. 17 858 11 81
http://www.uzaleznienia.rzeszow.pl/

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Rzeszowie
ul. Rejtana 3, Rzeszów

tel. 17 74 83 800
http://ppp2.rzeszow.pl/


Poniżej z kolei znajdziecie Państwo ogólnopolskie telefony zaufania, przeznaczone dla wszystkich osób, które znalazły się w sytuacjach trudnych:

116 111 – Telefon Zaufania Dla Dzieci i Młodzieży;

800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci;

800 12 12 12 – Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka;

800 120 002 – Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”;

800 120 226 – Policyjny Telefon Zaufania ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;

116 123 – Telefon Zaufania dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym.

 

Zamknij