Harmonogram spotkania z rodzicami uczniów klas pierwszych

Wywiadówki z rodzicami uczniów klas pierwszych
odbędą się w środę 5 września 2018r. o godzinie 16.30
według następującego harmonogramu:

Zamknij