O g ł o s z e n i e

16 stycznia (środa) 2019 roku o godz. 16:15 (przed wywiadówkami) w sali nr 3 odbędzie się zebranie przedstawicieli Trójek Klasowych z każdej klasy SP 25 w Rzeszowie. Bardzo proszę o obecność. Będziemy zbierać na Radę Rodziców (jeśli jakaś klasa ma już zebrane pieniążki – po 10 zł od ucznia), a także omawiać bieżące sprawy.Z pozdrowieniami Rada RodzicówZamknij