Ewakuacja próbna

Celem ewakuacji próbnej jest ćwiczenie sprawnego opuszczania budynku szkoły (sal, korytarzy, szatni, stołówki, świetlicy) i dojście na miejsce zbiórki. Bezwzględne wykonywanie poleceń nauczycieli i pracowników obsługi ma decydujące znaczenie w…

0 Komentarzy
Zamknij