Statut Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie


***

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY


***

Karta zgłoszenia ucznia na obiady


***

Karta rezygnacji ucznia z obiadów


***

Wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy
(proszę wydrukować dwustronnie na jednej kartce)


***

KRÓTKOTERMINOWE ZWOLNIENIE Z PŁYWANIA
(pierwsza lekcja)

KRÓTKOTERMINOWE ZWOLNIENIE Z PŁYWANIA
(ostatnia lekcja)

Program nauczania wychowania do życia w rodzinie

Procedura udostepnienia mLegitymacji szkolnej

Instrukcja „Krok po kroku” aplikacji mObywatel

Regulamin usługi mLegitymacja szkolna

Wniosek o wydanie mLegitymacji

Bezpłatny kreator zdjęć do mLegitymacji:
https://passport-photo.online/pl/zdjecie-do-mlegitymacji