Szkoła Podstawowa Nr 25 im. Prymasa Tysiąclecia
ul. Starzyńskiego 17
35-508 Rzeszów
NIP: 813-24−58−154
REGON: 001058390
E-mail: sekretariat@sp25.resman.pl
Fax: 17 748−35−86
e-PUAP

Dyrektor
mgr Bożena Zięba
bzieba@sp-25.rzeszow.pl
17 748−35−56
Wicedyrektor
mgr Elżbieta Gwardecka
egwardecka@sp-25.rzeszow.pl
17 748−28−06
Wicedyrektor
mgr Elżbieta Pietrusiak
epietrusiak@sp-25.rzeszow.pl
17 748−35−80
Sekretariat – Danuta Niemiec
sekretariat@sp25.resman.pl
17 748-35-59
Sekretariat – Alicja Kobiałka
sekretariat@sp25.resman.pl
17 748−35−60
Sekretariat  – Krystyna Zawiło
sekretariat@sp25.resman.pl
17 748−35−63
Pedagog
mgr Wioletta Bajda
wbajda@sp-25.rzeszow.pl
17 748−35−64
Pedagog
mgr Elżbieta Ozga
eozga@sp-25.rzeszow.pl
17 748−28−02
Świetlica
17 748−35−66
Kierownik świetlicy – Ewa Mocha
17 748−35-67
Pokój nauczycielski
17 748−28−05
Księgowość
17 748−35−62
17 748−35−61
Higienistka
17 748−35−70
Lek. stomatolog
17 748−35−69

Świetlica pracuje w godzinach od 6:30 – 17:00

Zamknij