Szkoła Podstawowa Nr 25 im. Prymasa Tysiąclecia
ul. Starzyńskiego 17
35-508 Rzeszów
NIP: 813-24−58−154
REGON: 001058390
E-mail: sekretariat@sp25.resman.pl
Fax: 17 748−35−86
e-PUAP

Dyrektor
mgr Bożena Zięba
bzieba@sp-25.rzeszow.pl
17 748−35−56
Wicedyrektor
mgr Elżbieta Gwardecka
egwardecka@sp-25.rzeszow.pl
17 748−35−57
Wicedyrektor
mgr Elżbieta Pietrusiak
epietrusiak@sp-25.rzeszow.pl
17 748−35−80
Wicedyrektor
mgr Robert Chłanda
rchlanda@sp-25.rzeszow.pl
17 748−28−02
Sekretariat klas
szkoły podstawowej
sekretariat@sp25.resman.pl
17 748−35−60
17 748−35−59
Sekretariat klas
gimnazjalnych
 sekretariat@gm11.resman.pl
17 748−35−63
Pedagog
mgr Wioletta Bajda
wbajda@sp-25.rzeszow.pl
17 748−35−64
Pedagog
mgr Elżbieta Ozga
eozga@sp-25.rzeszow.pl
17 748−28−06
Świetlica
17 748−35−66
Pokój nauczycielski
17 748−28−05
Księgowość
17 748−35−62
Higienistka
17 748−35−70
Lek. stomatolog
17 748−35−69

Świetlica pracuje w godzinach od 6:30 – 17:00

Zamknij