Z wielką przyjemnością informujemy, że projekt pt. „Make it Active! Make it inter-Active!” – nowoczesne technologie w aktywizowaniu uczniów podczas lekcji języka angielskiego (Akcja 1 sektora Edukacji szkolnej programu Erasmus+ konkurs 2020) został zatwierdzony do realizacji i otrzymał dofinansowanie. Projekt będzie realizowany na zasadach programu Erasmus+ i wytycznych projektu PO WER „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”.

Przyznana kwota dofinansowania wynosi 7924 EUR.

Koordynatorem projektu jest Pani mgr Joanna Rachańska.
Zespół projektowy tworzą: Pani mgr Anna Hadała oraz Pani mgr Kamila Lew.