Postępowanie: Dostawy pieczywa w roku 2019 do Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie

Postępowanie: Dostawy wyrobów mleczarskich/nabiału w roku 2019 do Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie

Postępowanie: Dostawy mięsa i wędlin w roku 2019 do Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie

Postępowanie: Dostawy warzyw i owoców w roku 2019 do Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie

Postępowanie: Dostawy ryb i mrożonek w roku 2019 do Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie

Postępowanie: Dostawy wyrobów garmażeryjnych w roku 2019 do Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie

Postępowanie: Dostawy różnych artykułów spożywczych w roku 2019 do Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie

Postępowanie: Dostawy mięsa drobiowego w roku 2019 do Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie

Postępowanie: Dostawy jaj w roku 2019 do Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dostawę w roku 2018 ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH RÓŻNYCH, PIECZYWA, JAJ, MIĘSA DROBIOWEGO, MIĘSA i WĘDLIN, WARZYW i OWOCÓW, WYROBÓW GARMAŻERYJNYCH, WYROBÓW MLECZARSKICH I NABIAŁU oraz RYB I MROŻONEK do Szkoły Podstawowej nr 25 znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa.
Zamknij