Dostawy warzyw i owoców do Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie

Pliki do pobrania

*****

Remont parkingu

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

Klauzula RODO

Przedmiar robót

*******

Dostawa zestawów komputerowych

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty pdf

Klauzula RODO
*********

Dostawa i montaż wykładzin

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o zmianie terminu zakończenia robót i zmianie terminu składania ofert.

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty pdf i docx


Wzór umowy

Klauzula Rodo

*********************************

Postępowanie: Dostawy pieczywa w roku 2019 do Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Postępowanie: Dostawy wyrobów mleczarskich/nabiału w roku 2019 do Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Postępowanie: Dostawy mięsa i wędlin w roku 2019 do Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Postępowanie: Dostawy warzyw i owoców w roku 2019 do Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Postępowanie: Dostawy ryb i mrożonek w roku 2019 do Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Postępowanie: Dostawy wyrobów garmażeryjnych w roku 2019 do Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Postępowanie: Dostawy różnych artykułów spożywczych w roku 2019 do Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Postępowanie: Dostawy mięsa drobiowego w roku 2019 do Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Postępowanie: Dostawy jaj w roku 2019 do Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamknij