Postępowanie: Dostawy pieczywa w roku 2019 do Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Postępowanie: Dostawy wyrobów mleczarskich/nabiału w roku 2019 do Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Postępowanie: Dostawy mięsa i wędlin w roku 2019 do Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Postępowanie: Dostawy warzyw i owoców w roku 2019 do Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Postępowanie: Dostawy ryb i mrożonek w roku 2019 do Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Postępowanie: Dostawy wyrobów garmażeryjnych w roku 2019 do Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Postępowanie: Dostawy różnych artykułów spożywczych w roku 2019 do Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Postępowanie: Dostawy mięsa drobiowego w roku 2019 do Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Postępowanie: Dostawy jaj w roku 2019 do Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamknij