Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dostawę w roku 2018 ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH RÓŻNYCH, PIECZYWA, JAJ, MIĘSA DROBIOWEGO, MIĘSA i WĘDLIN, WARZYW i OWOCÓW, WYROBÓW GARMAŻERYJNYCH, WYROBÓW MLECZARSKICH I NABIAŁU oraz RYB I MROŻONEK do Szkoły Podstawowej nr 25 znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa.

Zamknij