Uchwała nr 1/ 2018/2019 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie z dn. 19 września 2018 r.
W sprawie wyborów do Zarządu Rady Rodziców działającej w Szkole Podstawowej nr 25 w Rzeszowie

§1

W dniu 19 września 2018 roku odbyło się zebranie Rady Rodziców.
Zostało wybrane Prezydium Rady na rok 2018/2019 w składzie:

Urszula Sobol przewodnicząca.
Jolanta Kwiatkowski – 
zastępca przewodniczącej.

Katarzyna Kolasa 
Honorata Mnich 
Rafał Grela 

Kontakt email:  radarodzicowsp25@gmail.com

§ 2

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 41 klas Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie.  Podczas głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Rodziców
Urszula Sobol

 

REGULAMIN RADY RODZICÓW

Szkoły Podstawowej Nr 25 im. Prymasa Tysiąclecia w Rzeszowie

Sprawozdanie Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 25
w Rzeszowie z dn.16 stycznia 2019 r.

Z zebrania Rady Rodziców w Szkole Podstawowej nr 25
w Rzeszowie na rok 2018/ 2019 r.

W spotkaniu udział wzięło 30 przedstawicieli klas Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie.

§1

W dalszym ciągu zbierane były pieniądze na Radę Rodziców – 10 zł od każdego ucznia (5 zł na Piknik Szkolny i 5 zł na potrzeby uczniów szkoły). Klasa, która nie wpłaciła jeszcze pieniędzy na Radę Rodziców – może wpłacić na kolejnym zebraniu Rady Rodziców. Zebranie odbędzie się w marcu 2019 roku (dokładna data zostanie podana w połowie lutego 2019 roku).

§2

Podczas zebrania rozmawialiśmy na temat pisma, które w najbliższym czasie Rada Rodziców chce złożyć do p. dyrektor SP nr 25. Pismo dotyczy m.in. statutu szkoły (m.in. udostępniania przez nauczycieli prac kontrolnych rodzicom), a także przedstawieniu rodzicom procedur szkolnych w razie ucieczki uczniów ze szkoły. Rodzice pragnę również zaproponować dyrekcji SP nr 25, od nowego roku szkolnego 2019/ 2020- wprowadzenie do Programu Wychowawczo – Profilaktycznego – „Zielonej Szkoły”. Sprawa jest w toku.

Przewodnicząca Rady Rodziców
Urszula Sobol

 

Sprawozdanie nr 1

W dniu 20 września 2017 roku odbyło się zebranie Rady Rodziców. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 40 klas Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie. Podczas głosowania zostało wybrane Prezydium Rady na rok 2017/2018 w składzie:

Urszula Sobol – przewodnicząca
Jolanta Kwiatkowski – zastępca
Katarzyna Kolasa – skarbnik
Rafał Grela – sekretarz
Honorata Mnich

Kontakt email:  radarodzicowsp25@gmail.com

Na zebraniu Rada Rodziców większością głosów uchwaliła wysokość składki na Radę Rodziców na rok 2017/2018 w kwocie 10 zł – od każdego ucznia.

 

Uchwała nr 10/ 2018/2019 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie z dn. 14 listopada 2018 r.
W sprawie podpisania regulaminu Rady Rodziców w Szkole Podstawowej nr 25 w Rzeszowie.

§1

W dniu 14 listopada 2018 roku Rada Rodziców podpisała regulamin Rady Rodziców na rok szkolny 2018/2019.

§2

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 30 klas Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Rodziców
Urszula Sobol

 
 

Uchwała nr 9/ 2018/2019 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie z dn. 14 listopada 2018 r.
W sprawie zbiórki makulatury w Szkole Podstawowej nr 25 w Rzeszowie.

§1

W dniu 14 listopada 2018 roku ustalono, że w SP nr 25 w Rzeszowie w dalszym ciągu będzie kontynuowany zbiórka makulatury. Zbiórka makulatury będzie odbywała się w formie konkursu. Uczniowie klas I- III wraz z opiekunami (rodzicami) wrzucają makulaturę do kontenera, który znajduje się na parkingu przed szkołą. Uczniowie pozostałych klas samodzielnie wrzucają makulaturę do kontenera. każdy uczeń, który przyniósł makulaturę przekazuje wychowawcy karteczkę z informacją: imię i nazwisko ucznia, data oddania makulatury, ilość przyniesionej makulatury i podpis rodzica (opiekuna). Wychowawcy klas prowadzą systematycznie wykaz uczniów, którzy przynieśli makulaturę w poszczególnych miesiącach i co miesiąc wpisują sumę zebranej makulatury w swojej klasie na szkolną listę, która jest w pokoju nauczycielskim. Ważenie we własnym zakresie (waga będzie znajdowała się na korytarzu szkolnym – główne wejście). Nagrodami zostaną wyróżnieni: klasa, która zebrała największą ilość makulatury i uczniowie, którzy przynieśli najwięcej makulatury.

§2

Rada Rodziców podpisała regulamin dotyczący zbiórki makulatury.

§3

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 30 klas Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie. Podczas głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Rodziców
Urszula Sobol

 
 

Uchwała nr 8/ 2018/2019 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie z dn. 19 września 2018 r.
W sprawie zakupu poidełka – fontanny wody pitnej do Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie.

§1

W dniu 19 września 2018 roku ustalono, że Rada Rodziców ustaliła, że sfinansuje zakup jednego poidełka do Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie. Poidełko zostanie zakupione ze środków, które Rada Rodziców pozyskała z makulatury, która zbierana była w SP nr 25 w Rzeszowie w roku szkolnym 2017/2018. Poidełko zostanie zamontowane na korytarzu przy świetlicy szkolnej.

§2

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 41 klas Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie. Podczas głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Rodziców
Urszula Sobol

Uchwała nr 7/ 2018/2019 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie z dn. 19 września 2018 r.
W sprawie opłaty za ksero w Szkole Podstawowej nr 25 w Rzeszowie.

§1

W dniu 19 września 2018 roku ustalono, że Rada Rodziców ustaliła, że składka na ksero od każdego ucznia SP nr 25 w Rzeszowie wynosi 5 zł (na półrocze).

§2

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 41 klas Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie. Podczas głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Rodziców
Urszula Sobol

Uchwała nr 6/ 2018/2019 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie z dn. 19 września 2018 r.
W sprawie zakupu dyplomów i pucharów, a także drobnych nagród dla uczniów biorących udział w konkursach szkolnych, ważnych pokazach i innych prestiżowych uroczystościach
w Szkole Podstawowej nr 25 w Rzeszowie.

§1

W dniu 19 września 2018 roku ustalono, że Rada Rodziców sfinansuje (o ile pozwoli budżet Rady Rodziców) dyplomy, puchary, a także drobne nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach szkolnych, ważnych pokazach i innych prestiżowych uroczystościach na wniosek nauczycieli poparty od dyrektora SP nr 25 w Rzeszowie.

§2

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 41 klas Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie. Podczas głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Rodziców
Urszula Sobol

Uchwała nr 5/ 2018/2019 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie z dn. 19 września 2018 r.
W sprawie zakupu nagród książkowych dla wyróżniających się uczniów na zakończenie roku szkolnego (wyróżnienia w różnych dziedzinach) w Szkole Podstawowej nr 25 w Rzeszowie.

§1

W dniu 19 września 2018 roku ustalono, że Rada Rodziców sfinansuje nagrody książkowe dla wyróżniających się uczniów na zakończenie roku szkolnego 2018/2019 (wyróżnienia w różnych dziedzinach) w Szkole Podstawowej nr 25 w Rzeszowie.

§2

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 41 klas Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie. Podczas głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Rodziców
Urszula Sobol

Uchwała nr 4/ 2018/2019 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie z dn. 19 września 2018 r.
W sprawie finansowania listów gratulacyjnych dla absolwentów szkoły na zakończenie roku (w tym roku 3 klasy Gimnazjum i klasy SP) w Szkole Podstawowej nr 25 w Rzeszowie.

§1

W dniu 19 września 2018 roku ustalono, że Rada Rodziców sfinansuje listy gratulacyjne dla absolwentów szkoły na zakończenie roku (w tym roku 3 klasy Gimnazjum i 8 klasy SP) w Szkole Podstawowej nr 25 w Rzeszowie.

§2

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 41 klas Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie. Podczas głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Rodziców
Urszula Sobol

Uchwała nr 3/ 2018/2019 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie z dn. 19 września 2018 r.
W sprawie Programu Wychowawczo – Profilaktycznego w Szkole Podstawowej nr 25 w Rzeszowie na rok 2018/ 2019 r.

§1

W dniu 19 września 2018 roku Rada Rodziców podpisała Program Wychowawczo – Profilaktyczny w Szkole Podstawowej nr 25 w Rzeszowie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 28 września 2018 roku.

Przewodniczący Rady Rodziców
Urszula Sobol

Uchwała nr 2/ 2018/2019 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie z dn. 19 września 2018 r.
W sprawie składki na Radę Rodziców w Szkole Podstawowej nr 25 w Rzeszowie na rok 2018/ 2019 r.

§1

W dniu 19 września 2018 roku ustalono składkę na Radę Rodziców w wysokości 10 zł (5 zł będzie przeznaczone na Piknik Szkolny, a 5 zł na Radę Rodziców).

§2

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 41 klas Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie. Podczas głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Rodziców
Urszula Sobol

 

Zamknij