Klauzula ogólna

Klauzula dla uczniów i rodziców

Informacja o monitoringu

Kontakt do inspektora ochrony danych:
Wioletta Rozesłaniec – email: iod1@erzeszow.pl

Udział w programie ,,Twoje dane – Twoja sprawa”.

Zamknij