Ogólnoszkolne wybory do Samorządu Uczniowskiego SP nr 25 w Rzeszowie na rok szkolny 2019/2020 odbyły się 25 września 2019 roku. Po przeliczeniu głosów ustalono następujący skład Samorządu:

Przewodnicząca SU:
Angelika Gil, kl. 8b

Zastępca przewodniczącej:
Dawid Strużyna, kl. 8a

Sekcja kulturalna:
1. Angelika Gil, kl. 8b
2. Dawid Strużyna, kl. 8a

Sekcja porządkowa:
1. Patrycja Homa, kl. 7d
2. Kamila Dobek, kl. 8b
3. Aleksandra Lew, kl. 6b
4. Daria Łyczko, kl. 6b

Sekcja dekoracyjna:
1. Filip Raczkowski, kl. 7c
2. Weronika Teter, kl. 8d
3. Kaja Trzeciak, kl. 7d

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:
mgr Kamila Lew, mgr Joanna Dworak