1. Cena jednego posiłku dla ucznia wynosi 3 zł i obejmuje koszt produktów zużytych do przygotowania posiłku. Cena obiadu dla pracownika szkoły wynosi 5,30zł.

Informacja o koszcie obiadów za dany miesiąc umieszczana jest na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń.

2. Nieobecność ucznia korzystającego z posiłków należy zgłosić intendentowi w stołówce lub tel.17 7483571, 17 7483562. Koszty obiadu w dniu zgłoszenia nie są zwracane. Zwrot dotyczy kolejnych dni nieobecności. Tylko na tej podstawie powstała nadpłata może być zaliczona na poczet opłaty na następny miesiąc.

Dokonując płatności przelewem należy kwotę za dany miesiąc pomniejszyć o zgłoszone wcześniej odpisy za obiady. Informacja o odpisach umieszczana jest na tablicy ogłoszeń.
Wszelkie informacje dostępne są na stronie www.sp-25.rzeszow.pl

INFORMACJA

WPŁATY NA OBIADY ZA MIESIĄC STYCZEŃ 2018R.
MOGĄ BYĆ DOKONYWANE TYLKO I WYŁĄCZNIE
W MIESIĄCU STYCZNIU 2018R. Z POWODU
ZAMKNIĘCIA ROKU BUDŻETOWEGO W KSIĘGOWOŚCI.

OPŁATA ZA MIESIĄC STYCZEŃ 2018
dla uczniów SP 25 i oddziałów gimnazjum nr 11

18 dni x 3,00 zł = 54,00zł.

Terminy wpłat:
Przelewy – tylko w dniu 02.01.2018r.
NR KONTA: 44 1020 4391 0000 6302 0144 8679
Szkoła Podstawowa Nr 25
ul. Starzyńskiego 17
35-508 Rzeszów
W tytule: Nazwisko, Imię dziecka oraz klasa.

Gotówka:
2 stycznia 2018r. – godz. 7.30-10.00 oraz 12.00-16.00
3, 4 stycznia 2018r. – godz. 7.30-10.00 oraz 12.00-15.00
5 stycznia 2018r. – godz. 7.30-10.00 oraz 12.00-14.00

Kwota do wpłaty będzie podana w terminie późniejszym
na stronie internetowej oraz w gablocie koło stołówki szkolnej.

Stołówka gotuje obiady od 3 stycznia 2018r.

 

INFORMACJA – odpisy za obiady

Zgłoszone odpisy za obiady  dotyczące miesiąca grudnia
będą wypłacone przelewem na konta bankowe
rodziców uczniów do dnia 28 grudnia 2017r.

Opłata za styczeń nie może być pomniejszona o odpisy z grudnia.

Rodzice uczniów, którzy za obiady wpłacają gotówką,
proszeni są o podanie numeru konta bankowego
do księgowości szkoły.

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej
przy Szkole Podstawowej Nr 25 im. Prymasa Tysiąclecia w Rzeszowie

ANEKS 1

ANEKS 2