INFORMACJA

KUCHNIA GOTUJE OBIADY OD 5 WRZEŚNIA 2018.

KWOTA OPŁATY ZA MIESIĄC WRZESIEŃ 2018
Wynosi: 18 x 3zł. = 54zł.

TERMINY WPŁAT
Przelewy bankowe:
Od 1 do 4 września 2018r.

NR KONTA: 44 1020 4391 0000 6302 0144 8679
Szkoła Podstawowa Nr 25
ul. Starzyńskiego 17
35-508 Rzeszów
W tytule: Nazwisko, Imię dziecka oraz klasa.

Gotówka:
3 września  2018r. – godz. 8.00-14.00
4 września 2018r. 7.30-10.00-12.00-16.00
5 września 2018r. 7.30-10.00-12.00-14.00

(przyjmowana w pokoju 202 piętro II obok świetlicy)

PROSIMY O TERMINOWE WPŁATY.

 

Bloczki obiadowe opłacone przelewem intendent przekaże :

-dla klas 1 wychowawcom świetlicy,
-dla klas 2,3 wychowawcom klas,
-dla  klas  4,5,6,7 oraz gimnazjum 3 będą wydawane w terminach przyjmowania wpłat za obiady w sali 202.

  1. Cena jednego posiłku dla ucznia wynosi 3 zł i obejmuje koszt produktów zużytych do przygotowania posiłku. Cena obiadu dla pracownika szkoły wynosi 5,30zł. Informacja o koszcie obiadów za dany miesiąc umieszczana jest na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń. 
  2. Nieobecność ucznia korzystającego z posiłków należy zgłosić intendentowi w stołówce lub  tel.17 7483571, 17 7483562. Koszty obiadu w dniu zgłoszenia nie są zwracane. Zwrot dotyczy kolejnych dni nieobecności. Tylko na tej podstawie powstała nadpłata może być zaliczona na poczet opłaty na następny miesiąc. Dokonując płatności przelewem należy kwotę za dany miesiąc pomniejszyć o zgłoszone
    wcześniej odpisy za obiady. Informacja o odpisach umieszczana jest na tablicy ogłoszeń.

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej
przy Szkole Podstawowej Nr 25 im. Prymasa Tysiąclecia w Rzeszowie

ANEKS 1

ANEKS 2

Zamknij