INFORMACJA

PROSIMY O DOKONYWANIE WPŁAT ZA OBIADY NA KONTO BANKOWE.

OKRES WPŁAT GOTÓWKOWYCH ZOSTANIE SKRÓCONY.

 

PROSIMY O TERMINOWE WPŁATY.

KWOTA OPŁATY ZA MIESIĄC CZERWIEC 2018
dla uczniów SP 25 i oddziałów gimnazjum nr 11

Wynosi: 14 x 3zł.=42 zł.

TERMINY WPŁAT
Przelewy:
Od 25 maja do 3 czerwca 2018r.

NR KONTA: 44 1020 4391 0000 6302 0144 8679
Szkoła Podstawowa Nr 25
ul. Starzyńskiego 17
35-508 Rzeszów
W tytule: Nazwisko, Imię dziecka oraz klasa.

Gotówka:
30 maja 2018r. 7.30-10.00-12.00-16.00
4 czerwca 2018r. 7.30-10.00-12.00-15.00

Kuchnia gotuje obiady do 21 czerwca.

 

Dokonując płatności przelewem należy kwotę za dany miesiąc pomniejszyć o zgłoszone wcześniej odpisy za obiady. Informacja o odpisach umieszczana jest na tablicy ogłoszeń.

Wszelkie informacje dostępne są na stronie www.sp-25.rzeszow.pl

Bloczki obiadowe opłacone przelewem intendent przekaże :

-dla klas 1 wychowawcom świetlicy,
-dla klas 2,3 wychowawcom klas,
-dla  klas  4,5,6,7 oraz gimnazjum 2,3 będą wydawane w terminach przyjmowania wpłat za obiady w sali 202.

  1. Cena jednego posiłku dla ucznia wynosi 3 zł i obejmuje koszt produktów zużytych do przygotowania posiłku. Cena obiadu dla pracownika szkoły wynosi 5,30zł. Informacja o koszcie obiadów za dany miesiąc umieszczana jest na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń. 
  2. Nieobecność ucznia korzystającego z posiłków należy zgłosić intendentowi w stołówce lub  tel.17 7483571, 17 7483562. Koszty obiadu w dniu zgłoszenia nie są zwracane. Zwrot dotyczy kolejnych dni nieobecności. Tylko na tej podstawie powstała nadpłata może być zaliczona na poczet opłaty na następny miesiąc. Dokonując płatności przelewem należy kwotę za dany miesiąc pomniejszyć o zgłoszone
    wcześniej odpisy za obiady. Informacja o odpisach umieszczana jest na tablicy ogłoszeń.

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej
przy Szkole Podstawowej Nr 25 im. Prymasa Tysiąclecia w Rzeszowie

ANEKS 1

ANEKS 2

Zamknij