INFORMACJA
PROSIMY O DOKONYWANIE WPŁAT ZA OBIADY NA KONTO BANKOWE.
OKRES WPŁAT GOTÓWKOWYCH ZOSTANIE SKRÓCONY.

 

PROSIMY O TERMINOWE WPŁATY.

KWOTA OPŁATY ZA MIESIĄC MAJ 2018
dla uczniów SP 25 i oddziałów gimnazjum nr 11

Wynosi: 18 x 3zł.=54 zł.

WPŁATY

PROSIMY O DOKONYWANIE WPŁAT ZA OBIADY NA KONTO BANKOWE.
OKRES WPŁAT GOTÓWKOWYCH ZOSTAŁ  SKRÓCONY.
PROSIMY O TERMINOWE WPŁATY.

Należności za obiady należy wpłacać wyłącznie w dniach wyznaczonych.                                                         

Przelewem:  od 21 do 31 marca   

NR KONTA: 44 1020 4391 0000 6302 0144 8679
Szkoła Podstawowa Nr 25
ul. Starzyńskiego 17
35-508 Rzeszów
W tytule: Nazwisko, Imię dziecka oraz klasa.
    

Gotówką :  
28 marca    od 7:30 do 10:00 oraz od 12:00 do 16:00
4 kwietnia od 7:30 do 10:00 oraz od 12:00 do 15:00

I WARIANT:
Kwota opłaty za obiady dla uczniów, którzy skorzystają z obiadów w dniach 18, 19, 20 kwietnia wynosi:   
54 zł. tj. 18 dni

II  WARIANT:                               
Kwota opłaty dla uczniów, którzy nie skorzystają z obiadów w dniach 18, 19, 20 kwietnia wynosi:
45 zł. tj. 15 dni

Bloczki obiadowe opłacone przelewem intendent przekaże:                              
Dla klas 1 wychowawcom świetlicy                                         
Dla klas 2 i 3 wychowawcom klas                                                 
Dla klas 4, 5, 6, 7 oraz gimnazjum 2 i 3 klasa, intendent wydaje w sali nr 202 w dniach wyznaczonych dla wpłat gotówkowych.                              

Wszelkie informacje oraz numer konta dostępne są na stronie www.sp-25.rzeszow.pl w zakładce stołówka. Informacja o odpisach umieszczana jest na tablicy ogłoszeń oraz pod numerem telefonu 17 748 3571.

  1. Cena jednego posiłku dla ucznia wynosi 3 zł i obejmuje koszt produktów zużytych do przygotowania posiłku. Cena obiadu dla pracownika szkoły wynosi 5,30zł. Informacja o koszcie obiadów za dany miesiąc umieszczana jest na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń. 
  2. Nieobecność ucznia korzystającego z posiłków należy zgłosić intendentowi w stołówce lub  tel.17 7483571, 17 7483562. Koszty obiadu w dniu zgłoszenia nie są zwracane. Zwrot dotyczy kolejnych dni nieobecności. Tylko na tej podstawie powstała nadpłata może być zaliczona na poczet opłaty na następny miesiąc. Dokonując płatności przelewem należy kwotę za dany miesiąc pomniejszyć o zgłoszone
    wcześniej odpisy za obiady. Informacja o odpisach umieszczana jest na tablicy ogłoszeń.

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej
przy Szkole Podstawowej Nr 25 im. Prymasa Tysiąclecia w Rzeszowie

ANEKS 1

ANEKS 2

Zamknij