INFORMACJA

PROSIMY O DOKONYWANIE WPŁAT ZA OBIADY NA KONTO BANKOWE.

OKRES WPŁAT GOTÓWKOWYCH ZOSTANIE SKRÓCONY.

 PROSIMY O TERMINOWE WPŁATY.

 

OPŁATA ZA MIESIĄC LUTY 2018
dla uczniów SP 25 i oddziałów gimnazjum nr 11

13 dni x 3zł. = 39 zł

 

TERMINY WPŁAT
Przelewy:
Od 1 do 9 lutego 2018r.
NR KONTA: 44 1020 4391 0000 6302 0144 8679

Szkoła Podstawowa Nr 25
ul. Starzyńskiego 17
35-508 Rzeszów
W tytule: Nazwisko, Imię dziecka oraz klasa.

Gotówka:
9 lutego 2018r. – godz. 11.00-14.00
12 lutego 2018r. 7.30-10.00-12.00-16.00
13.lutego 2018r. 7.30-10.00-12.00-15.00

 

1. Cena jednego posiłku dla ucznia wynosi 3 zł i obejmuje koszt produktów zużytych do
przygotowania posiłku. Cena obiadu dla pracownika szkoły wynosi 5,30zł.

Informacja o koszcie obiadów za dany miesiąc umieszczana jest na
stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń.

2. Nieobecność ucznia korzystającego z posiłków należy zgłosić intendentowi w stołówce lub
tel.17 7483571, 17 7483562. Koszty obiadu w dniu zgłoszenia nie są zwracane.
Zwrot dotyczy kolejnych dni nieobecności. Tylko na tej podstawie powstała nadpłata może być
zaliczona na poczet opłaty na następny miesiąc.

Dokonując płatności przelewem należy kwotę za dany miesiąc pomniejszyć o zgłoszone
wcześniej odpisy za obiady. Informacja o odpisach umieszczana jest na tablicy ogłoszeń.

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej
przy Szkole Podstawowej Nr 25 im. Prymasa Tysiąclecia w Rzeszowie

ANEKS 1

ANEKS 2

Zamknij