Pilna informacja dla Rodziców
Zmiana zasad korzystania z obiadów

Szanowni Państwo,

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 25  informuje, że numer konta na który należy opłacać obiady ulegnie kolejnej zmianie, w związku z tym bardzo proszę o sprawdzanie informacji na stronie internetowej szkoły.

Warunkiem korzystania z obiadów na stołówce szkolnej od 1 lutego 2019 r. jest  wypełnienie Karty zgłoszenia na obiady. Wypełnione karty należy złożyć do 31 stycznia 2019 r. u wychowawców klas lub intendenta. Bloczki obiadowe intendent przekaże wychowawcom klas na podstawie wypełnionych kart. Wpłaty za obiady należy dokonywać od 1 do 6 dnia danego miesiąca, którego obiady dotyczą, a nie w miesiącu poprzedzającym jak do tej pory. Wpłaty, które wpłyną na konto szkoły wcześniej będą zwracane na konto rodzica.

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 25 w Rzeszowie
mgr Bożena Zięba


KARTA ZGŁOSZENIA

  1. Cena jednego posiłku dla ucznia wynosi 3 zł i obejmuje koszt produktów zużytych do przygotowania posiłku. Cena obiadu dla pracownika szkoły wynosi 5,30zł. Informacja o koszcie obiadów za dany miesiąc umieszczana jest na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń. 
  2. Nieobecność ucznia korzystającego z posiłków należy zgłosić intendentowi w stołówce lub  tel.17 7483571, 17 7483562. Koszty obiadu w dniu zgłoszenia nie są zwracane. Zwrot dotyczy kolejnych dni nieobecności. Tylko na tej podstawie powstała nadpłata może być zaliczona na poczet opłaty na następny miesiąc. Dokonując płatności przelewem należy kwotę za dany miesiąc pomniejszyć o zgłoszone
    wcześniej odpisy za obiady. Informacja o odpisach umieszczana jest na tablicy ogłoszeń.

Jadłospis

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej
przy Szkole Podstawowej Nr 25 im. Prymasa Tysiąclecia w Rzeszowie

ANEKS 1

ANEKS 2

Zamknij