SKŁAD WYCHOWAWCÓW ŚWIETLICY
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

mgr Jolanta Bojda
mgr Henryk Brzozowski
mgr Marzena Karpińska
mgr Lidia Ludera
mgr Ewa Mocha
mgr Grzegorz Nykiel
mgr Monika Obrzód
mgr Dorota Sroczyńska
mgr Grażyna Wieczorek

ORGANIZACJA PRACY ŚWIETLICY SP25
Godziny pracy świetlicy: 6.30 – 17.00
Telefon: 17 748 35 66

REGULAMIN ŚWIETLICY SP25


Informacja dotycząca 

przetwarzania danych osobowych
osób upoważnionych do odbioru dziecka ze świetlicy

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ŚWIETLICY
(proszę wydrukować dwustronnie na jednej kartce)

 

PROPOZYCJE ZAJĘĆ  W NASZEJ ŚWIETLICY

Zajęcia sportowo – ruchowe
Zajęcia manualno – plastyczne,  rękodzieło
Zajęcia umuzykalniające
Zajęcia komputerowe
Zajęcia aktywności twórczej z elementami arteterapii
Gry i zabawy:
– integracyjne
– edukacyjne
– sprawnościowe
Kino Bajka – edukacja filmowa
Czytelnictwo
Odrabianie zadań domowych

15
IMG_20181023_171618

„RÓŻNE FORMY ZAJĘĆ W NASZEJ ŚWIETLICY – ZATRZYMANE W KADRZE”

Zamknij