SKŁAD WYCHOWAWCÓW ŚWIETLICY
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Brzozowski Henryk
Karpińska Marzena
Ludera Lidia
Mocha Ewa
Sroczyńska Dorota
Tarnavska Iana
Warchoł Katarzyna
Wieczorek Grażyna

ORGANIZACJA PRACY ŚWIETLICY SP25
Godziny pracy świetlicy: 6.30 – 17.00
Telefon: 17 748 35 66

REGULAMIN ŚWIETLICY SP25

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy

PROPOZYCJE ZAJĘĆ  W NASZEJ ŚWIETLICY

Zajęcia sportowo – ruchowe
Zajęcia manualno – plastyczne,  rękodzieło
Zajęcia umuzykalniające
Zajęcia komputerowe
Zajęcia aktywności twórczej z elementami arteterapii
Gry i zabawy:
– integracyjne
– edukacyjne
– sprawnościowe
Kino Bajka – edukacja filmowa
Czytelnictwo
Odrabianie zadań domowych

DSC_0609

„RÓŻNE FORMY ZAJĘĆ W NASZEJ ŚWIETLICY – ZATRZYMANE W KADRZE”

Zamknij