SKŁAD WYCHOWAWCÓW ŚWIETLICY
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

mgr Jolanta Bojda
mgr Henryk Brzozowski
mgr Marzena Karpińska
mgr Lidia Ludera
mgr Ewa Mocha
mgr Grzegorz Nykiel
mgr Monika Obrzód
mgr Dorota Sroczyńska
mgr Grażyna Wieczorek

ORGANIZACJA PRACY ŚWIETLICY SP25
Godziny pracy świetlicy: 6.30 – 17.00
Telefon: 17 748 35 66

REGULAMIN ŚWIETLICY SP25

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy

PROPOZYCJE ZAJĘĆ  W NASZEJ ŚWIETLICY

Zajęcia sportowo – ruchowe
Zajęcia manualno – plastyczne,  rękodzieło
Zajęcia umuzykalniające
Zajęcia komputerowe
Zajęcia aktywności twórczej z elementami arteterapii
Gry i zabawy:
– integracyjne
– edukacyjne
– sprawnościowe
Kino Bajka – edukacja filmowa
Czytelnictwo
Odrabianie zadań domowych

IMG_20171222_080804805
20171219_115855

„RÓŻNE FORMY ZAJĘĆ W NASZEJ ŚWIETLICY – ZATRZYMANE W KADRZE”

Zamknij