Prace dzieci wykonane na międzyszkolny konkurs plastyczny
„Postać Świętego Mikołaja” 
pod kierunkiem M. Karpińskiej, L.Ludery, E.Mochy, I.Tarnavskiej, 
K.Warchoł, G.Wieczorek

Prace dzieci wykonane na konkurs plastyczny 
„Podkarpackie kwiaty w rękodziele artystycznym”
pod kierunkiem 
mgr G. Wieczorek, mgr M. Karpińskiej, mgr I. Tarnawskiej, mgr E. Mochy.

Prace plastyczne wykonane przez dzieci
na międzyświetlicowy konkurs plastyczny „Jesienny bukiet – czary jesieni”
 pod kierunkiem: mgr Marzeny Karpińskiej, mgr Lidii Ludery, mgr Iany Tarnavskiej, mgr Grażyny Wieczorek.

Jesienne wystawki w świetlicy.

„Jesień”
Prace plastyczne wykonane pod kierunkiem mgr Grażyny Wieczorek.