Z przyjemnością informujemy, że w naszej szkole realizowany jest projekt pt. „Z polskim bankiem w świat”, który uzyskał dofinansowanie w ramach grantu Narodowego Banku Polskiego w Warszawie. Ogólnopolski grant nosi nazwę „My Polacy – niepodlegli, przedsiębiorczy”. Szkolny projekt opracowała pani Anna Hadała. W ogólnopolskim konkursie, który rozstrzygnięto we wrześniu 2018 r., komisja konkursowa wybrała 100 projektów z całej Polski. Nasz szkolny projekt znalazł się w grupie zwycięzców.

W ramach projektu realizujemy następujące zadania:

– wycieczka do siedziby Narodowego Banku Polskiego w Rzeszowie i zapoznanie z misją
i zadaniami tej instytucji,

– dwa warsztaty edukacyjne dla uczniów klas szóstych poświęcone budowie polskiej bankowości i gospodarki po odzyskaniu niepodległości,

– pokazowa lekcja języka angielskiego o tematyce bankowej dla nauczycieli języków obcych,

– konkurs wiedzy o najważniejszych dla bankowości i ekonomii postaciach dwudziestolecia międzywojennego,

– konkurs na prezentację multimedialną o rozwoju polskiej bankowości w okresie 100 lat niepodległości.

Działania projektu są skierowane do wszystkich uczniów klas szóstych i mają na celu poszerzyć ich wiedzę o rozwoju polskiej bankowości po I wojnie światowej i współcześnie. Mają również promować zawody związane z bankowością oraz zachęcać do nauki języka angielskiego przydatnego w bankowości międzynarodowej. Liderami działań będą uczniowie klasy 6a.

Projekt realizowany jest od 1 października do 21 grudnia 2018 r.

Koordynatorem projektu jest pani Anna Hadała.

Zamknij