You are currently viewing Modele Układu Słonecznego wykonane przez uczniów klas VI

Modele Układu Słonecznego wykonane przez uczniów klas VI

W pierwszym semestrze roku szkolnego 2017/2018 uczniowie klas VI na lekcjach przyrody zdobywali wiedzę o Wszechświecie. Dowiedzieli się, co to jest Układ Słoneczny, poznali planety oraz inne ciała niebieskie, które krążą wokół Słońca.

Stąd też pojawił się pomysł, aby uczniowie przedstawili swoje wyobrażenia o Układzie Słonecznym, wykonując jako zadanie domowe modele tego układu. Wykonane przez uczniów prace były bardzo różnorodne, ciekawe i staranne wykonane.  Można było je podziwiać na wystawie na korytarzu szkolnym. Obecnie prace te znajdują się w sali przyrodniczej.