You are currently viewing Badanie – Kompetencje 2018

Badanie – Kompetencje 2018

  • Post category:Aktualności

Szanowni Rodzice!

Badanie stanowi kontynuację Kompetencji 2017, w których udział wzięło ponad 20 tys. uczniów z kilkuset szkół z całej Polski. W tym roku znacznie poszerzamy ofertę badania oferując testy online dla 4 poziomów nauczania oraz 4 przedmiotów.

Klasy VI i VII szkół podstawowych oraz klasy II gimnazjum

test pokazujący jak uczniowie i szkoły wypadają na tle populacji wszystkich uczniów i szkół w Polsce. Trzy testy, każdy po 45 minut:

czytanie ze zrozumieniem
matematyka
język angielski

Dodatkowo, w ramach testów:

Pytania samoopisowe:
stosunek do czytania, kontakt z językiem angielskim poza szkołą, itp.

Klasa III gimnazjum

test zrównany ze skalą badania PISA, umożliwiający porównania międzynarodowe. Dwa testy, każdy po 45 minut:

matematyka
przedmioty przyrodnicze

Dodatkowo, w ramach testów:

Pytania samoopisowe:
plany i aspiracje zawodowe, wiedza o rynku pracy, itp.

Pomiar obejmie umiejętności i wiedzę definiowaną przez podstawy programowe. Wykorzystane zostaną wystandaryzowane pytania egzaminacyjne z kilkunastu edycji egzaminów CKE, innych badań krajowych i międzynarodowych (w tym programu PISA) oraz zadania specjalnie stworzone na potrzeby projektu.

Dodatkowo uczniowie będą odpowiadać na krótkie kwestionariusze mierzące czynniki związane z nauką danego przedmiotu lub ich planami zawodowymi na przyszłość.

Testy są obowiązkowe i będą organizowane w czasie zajęć lekcyjnych w dniach 10-29 maja 2018. Uczniowie będą logować się anonimowo na strony z testami. Szkoła otrzyma ogólną informację zwrotną o wynikach testów i dostosuje dalsze działania przygotowujące uczniów do egzaminów zewnętrznych, do tych wyników. Wyniki szkół i uczniów będą udostępniane tylko bezpośrednio zainteresowanym szkołom i organowi prowadzącemu zamawiającemu raport. Mamy nadzieję, że uczniowie naszej szkoły sprostają wymaganiom i uzyskane przez nich wyniki będą jeszcze lepsze niż w ubiegłym roku i umocnią pozycję naszej szkoły wśród rzeszowskich placówek oświatowych. Więcej informacji na stronach:  https://www.diagnoza.edu.pl oraz https://www.evidenceinstitute.pl/kompetencje-2018