You are currently viewing Programowanie z eTwinning

Programowanie z eTwinning

W dniach 10-11 maja 2018 r. w Mielcu, odbyło się Krajowe Seminarium Kontaktowe „Programowanie z eTwinning”. Uczestniczyli w nim nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej – mgr Agnieszka Lewieniec i mgr Agnieszka Smolak. Efektem szkolenia było założenie dwóch projektów edukacyjnych na platformie międzynarodowej eTwinning, które będą realizowane w naszej szkole w klasach 1-3. Pierwszy projekt nosi tytuł „Jestem przyjacielem przyrody”, a drugi „Bogactwo lokalne – bogactwem globalnym”. Szkołami partnerskimi w naszych projektach będą Szkoła Podstawowa nr 11 w Dębicy oraz Szkoła Podstawowa nr 3  z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie.