You are currently viewing III edycja szkolnego konkursu udzielania pierwszej pomocy.

III edycja szkolnego konkursu udzielania pierwszej pomocy.

23 maja w naszej szkole odbyła się III edycja szkolnego konkursu udzielania pierwszej pomocy. Był on jedną z wielu atrakcji Pikniku Rodzinnego. W tym roku konkurs składał się z dwóch części – teoretycznej i praktycznej. Uczniowie klas trzecich gimnazjum rozwiązywali test wielokrotnego wyboru, a następnie z drużynach dwuosobowych udzielali pierwszej pomocy przedmedycznej na stanowiskach przygotowanych przez uczennice klasy 2 dg. Były one poświęcone najbardziej powszechnym urazom (rany, oparzenia, złamania, stłuczenia, omdlenia). Uczniowie musieli również wykonać RKO na manekinie.

Konkurs wygrały E. Stanio i A. Chmielowska (obie z klasy 3 cg), 2. miejsce zajęli: M. Kołodziej ( 3dg), M. Szczygieł ( 3cg) i N. Szurlej ( 3ag), 3. miejsce D. Matusz ( 3cg).

Szczególne podziękowania należą się uczennicom klasy 2 dg:  D. Gargaś, M. Jakubczyk, P. Jakubowskiej, K. Kut, Z. Kyci, U. Mnich, J. Podolak, A. Rykiel oraz J. Żyrackiej za przygotowanie osób poszkodowanych oraz ocenę drużyn biorących udział w konkursie.

Konkurs przygotowali p. M. Skiba i p. M. Świętoń.