Zarządzenie Dyrektora ws. wyłączenia z użytkowania szatni szkolnej.

  • Post category:Aktualności

Szanowni Rodzice i Uczniowie,

zarządzeniem Dyrektora Szkoły nr 12/2018 na podstawie artykułu § 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.) wstrzymuję użytkowanie szatni szkolnej na czas przeprowadzenia remontu.

Uczniowie klas I-III korzystać będą z wieszaków i ławek zamontowanych na korytarzu przy salach lekcyjnych.

Uczniowie klas IV korzystać będą z boksów szatniowych po stronie gimnazjum (wejście do szkoły od strony gimnazjum).

Uczniowie klas V i VI korzystać będą z szafek ubraniowych znajdujących się w przewiązce prowadzącej do sal gimnastycznych oraz na parterze szkoły (wejście główne).

Uczniowie klas VII i VIII oraz gimnazjalnych korzystać będą z szatni po stronie gimnazjalnej (wejście do szkoły od strony gimnazjum).

Szczegółowych informacji udzielą wychowawcy klas podczas pierwszego spotkania z uczniami
w nowym roku szkolnym.

Wyrażam nadzieję, że czasowe wyłączenie szatni z użytkowania nie spowoduje znaczących utrudnień.

 

 

Z poważaniem

Bożena Zięba
Dyrektor Szkoły