Samochód marzeń 2019

  • Post category:Konkursy

Dzień dobry,

Serdecznie zapraszam do udziału w konkursie plastycznym „Samochód marzeń 2019” organizatorem którego jest Toyota Motor Corporation . Udział mogą wziąć dzieci w wieku do 15 lat.

Pracą konkursową jest opracowanie dowolnej pracy nawiązującej do tytułu konkursu. Prace powinny zostać wykonane na papierze o wym. 297×420 mm lub 272×406 mm, w pionie lub w poziomie (wymaiary te odpowiadają rozmiarowi kartki A3).Prace konkursowe powinny być wykonane odręcznie ,kolorowe,wymagane jest zakomponowanie całej kartki,włącznie z tłem, a nie jedynie samej sylwetki pojazdu, można posłużyć się dowolną techniką narysowania lub namalowania nieprzestrzennej,całkowicie płaskiej pracy(kredki,pastele,akwarele,mazaki itp.). Każda Praca konkursowa powinna być opatrzona tytułem i opisem oddajacym ideę innowacyjnych funkcji, zadań, wyglądu przedstawionego pojazdu.

W celu wzięcia udziału w Konkursie , rodzice, lub opiekun prawny dziecka, powinni: wypełnić formularz zgłoszeniowy i dostarczyć pracę wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym do salonu Dakar Toyota- Świlcza 146T w terminie do dnia 15 luty 2019 r. Formularze można pobrać ze strony internetowej www.toyota.pl, www.toyotakids.pl lub www.toyotajuniors.pl

Konkurs rozstrzygany jest w trzech kategoriach wiekowych:

I kategoria wiekowa : poniżej 8 lat
II kategoria wiekowa :8-11 lat
IIII kategoria wiekowa :12-15 lat

Nagrody dla uczestników,którzy zajmą pierwsze trzy miejsca w trzech kategoriach wiekowych w Konkursie krajowym, to:

Za zajęcie trzeciego miejsca – Samsung Galaxy Tab S2 9,7 32GB oraz nagroda pieniężn a w wysokości 178 zł
Za zajęcie drugiego miejsca – Samsung Galaxy Tab S3 9,7 32 GB oraz nagroda pieniężna w wysokości 225 zł
Za zajęcie pierwszego miejsca – Samsung Galaxy Tab S410,5 64 GB oraz nagroda pieniężna w wysokości 333 zł.

Prace podlegają dalszej międzynarodowej ocenie. Zwycięzcy międzynarodowej części konkursu zostaną nagrodzeni wycieczką do Japonii. Organizator pokrywa koszty biletu lotniczego,wydatki związane z uzyskaniem wizy oraz koszty podróży i zakwaterowania dla każdego zwycięzcy i jednego rodzica lub opiekuna prawnego.

Anna Dubiel
Autoryzowana Stacja Dealerska Toyota nr 055
DAKAR-TOYOTA RZESZÓW Spółka z o.o.
Świlcza 146T
36-072 ŚWILCZA