You are currently viewing Targi Edukacyjne

Targi Edukacyjne

Szanowni Rodzice, Uczniowie!

W poniedziałek, 4 marca w Szkole Podstawowej nr 25, przy ul. Starzyńskiego 17 w Rzeszowie odbyły się Targi Edukacyjne. Uczniowie z klas VIII i 3 gimnazjum mieli możliwość poznania oferty 15 szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych z terenu miasta Rzeszowa i okolic na nowy rok szkolny 2019/2020.  Targi odwiedziło ponad  160 uczniów. Patronat medialny objęła Gazeta Codzienna „Nowiny”

      Wybór szkoły ponadgimnazjalnej i ponadpodstawowej to wielka odpowiedzialność. Od tej decyzji może zależeć przyszłość edukacji młodego człowieka. Uczniowie zobaczyli, że rzeszowskie szkoły techniczne i branżowe posiadają w swojej ofercie bardzo wiele ciekawych kierunków kształcenia zawodowego na najwyższym poziomie. Pracownie, w których zdobywają praktyczne umiejętności zawodowe na warsztatach, wyposażeniem nie odbiegają od tych w nowoczesnych firmach w branży mechanicznej, mechatronicznej, lotniczej, elektrycznej, elektronicznej, budowlanej i wielu innych.

      Podczas spotkania mieli również możliwość porozmawiania z uczniami oraz nauczycielami danej placówki. Otrzymali ulotki zawierające najważniejsze informacje o szkołach.

     Promujemy szkolnictwo techniczne i zawodowe przekonując  uczniów, aby wybierali szkoły branżowe, zawodowe i techniczne których ukończenie daje im od ręki fach.

     Od dwóch lat nowością na rynku edukacyjnym są dwustopniowe szkoły branżowe, które zastępują szkoły zawodowe.

     Zachęceni oferta szkół, uczniowie jeszcze raz będę mogli spotkać się  z wybraną szkołą, podczas dni otwartych danej placówki. Wraz z rodzicami mogą udać się do wybranej szkoły, aby na miejscu ocenić możliwości kształcenia.

     Młody człowiek stając przed taką decyzją musi jednak przede wszystkim odpowiedzieć sobie na podstawowe pytanie: kim chciałby zostać w przyszłości? Należy pamiętać, iż to rodzice muszą okazać wsparcie i służyć radą. Rozmawiajmy, analizujmy, szukajmy wspólnie informacji, a przede wszystkim stwarzajmy jak najwięcej okazji do zapoznania się z ofertą rzeszowskich szkół. Nie zamykajmy się na żadną opcję. W Rzeszowie mamy zarówno bardzo dobre licea, ale także świetne szkoły techniczne oraz zawodowe. Jestem pewna, że każdy będzie mógł odnaleźć placówkę, w której będzie mógł rozwijać swoje zdolności i poszerzać wiedzę.

Szanowni Państwo!

Nadchodzi najważniejszy czas podejmowania decyzji o wyborze szkoły,

Wasz Wybór-Nasza Troska!

 Życzymy, aby były to decyzje właściwe, zgodne z własnymi predyspozycjami, zdolnościami, możliwościami oraz zapotrzebowaniem na rynku pracy.

                                                                                              Dyrektor Szkoły Bożena Zięba

Nauczyciel doradztwa zawodowego
Pani Justyna Roj-Hass

 

Odwiedzający targi zapoznali się ze stoiskami przygotowanymi przez:

 

Zespół Szkół Mechanicznych
gen. Władysława Andersa w Rzeszowie
Hetmańska 45a
35-078 Rzeszów

Zespół Szkół Spożywczych
Tadeusza Rylskiego w Rzeszowie
ul. Warszawska 20
35-205 Rzeszów

Zespół Szkół Technicznych
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie
ul. Adama Matuszczaka 7
35-084 Rzeszów

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego
mjr H. Sucharskiego 4
35-225 Rzeszów

 

Zespół Szkół nr 2
Tadeusza Rejtana w Rzeszowie
Al. Rejtana 3
35-326 Rzeszów

Zespół Szkół Nr 1 
Ambrożego Towarnickiego 
ul. Towarnickiego 4 
35-010 Rzeszów

Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości
Mikołaja Kopernika w Rzeszowie
Miłocińska 75
35-232 Rzeszów

Zespół Szkół Gospodarczych
ul. Spytka Ligęzy 12
35-055 Rzeszów

Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie
Hoffmanowej 13
35-016 Rzeszó

Zespół Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie
Piłsudskiego 2
35-959 Rzeszów

Zespół Szkół Plastycznych
Piotra Michałowskiego w Rzeszowie
Staszica 16a
35-054 Rzeszów

Zespół Szkół Techniczno-Weterynaryjnych
Bohaterów Westerplatte w Trzcianie k. Rzeszowa
Trzciana 193
36-071 Trzciana

Zespół Szkół w Tyczynie
ul. Grunwaldzka 25
36-020 Tyczyn

Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie
Hoffmanowej 13
35-016 Rzeszów

Artykuł na stronie nowiny24