You are currently viewing Uroczysty apel Rejonowych Warsztatów Technicznych w Rzeszowie

Uroczysty apel Rejonowych Warsztatów Technicznych w Rzeszowie

  • Post category:Aktualności

W dniu 8 listopada Pani Dyrektor Szkoły Bożena Zięba wzięła udział w uroczystym apelu Rejonowych Warsztatów Technicznych w Rzeszowie z okazji obchodów Narodowego Święta Niepodległości.
Podczas uroczystości ogłoszona została decyzja Ministra Obrony Narodowej o przyznaniu Rejonowym Warsztatom Technicznym w Rzeszowie i Lublinie odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej – herbu patrona Warsztatów Hetmana Wielkiego Koronnego Mikołaja Kamienieckiego.
Udział dyrektora Naszej szkoły podyktowany jest Programem współpracy 3 Regionalnej Bazy Logistycznej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi podpisanego w 2016r.
Program współpracy jest corocznie modyfikowany przez nauczycieli i zakłada min. udział uczniów w dniach otwartych koszar, lekcjach obronności , zajęciach praktycznych, warsztatach na poligonie, konkursach tematycznych, pokazach sprzętu wojskowego podczas pikniku szkolnego oraz udział przedstawicieli szkoły i RWT w ważnych uroczystościach obu placówek. Uroczystość prowadził Kierownik Rejonowych Warsztatów Technicznych w Rzeszowie i Lublinie ppłk Robert Chrobot.