KONKURS INFORMATYCZNY „PRYMAS TYSIĄCLECIA – PATRON MOJEJ SZKOŁY”

  • Post category:Konkursy

Dyrekcja i nauczyciele Szkoły Podstawowej Nr 25 im. Prymasa Tysiąclecia ogłaszają konkurs informatyczny zorganizowany na okoliczność beatyfikacji Kardynała Stefana Wyszyńskiego p.t.:
„Prymas Tysiąclecia – Patron mojej szkoły”.

Cele konkursu:
– Rozbudzenie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania życiem i nauczaniem Prymasa Tysiąclecia.
– Kształtowanie umiejetności selekcji potrzebnych informacji.
– Wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji, w tym Internet, z poszanowaniem praw autorskich.
– Doskonalenie umiejetności kreatywnego wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych w praktyce oraz obsługi programu Power Paint.
– Przygotowanie uczniów do obchodów Dnia Patrona Szkoły i beatyfikacji Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie prezentacji multimedialnej przedstawiającej życie i nauczanie Kardynała Wyszyńskiego w powiązaniu z historią nadania imienia naszej szkole.
1. W konkursie mogą wziąć udział klasy od 5 do 8.
2. Prezentacja powinna zawierać od 12 do 15 slajdów.
3. Zadanie konkursowe powinno być efektem samodzielnej pracy ucznia (mile widziane własne zdjęcia i komentarze).
4. Nauczyciel pełni rolę opiekuna projektu.
5. Prace należy przesłać drogą elektroniczną na adresy: alimis.834@edu.erzeszow.pl, malpyz.839@edu.erzeszow.pl , w tytule napisać: Prymas Tysiąclecia – Patron mojej szkoły.
6. Do każdej pracy należy dołączyć dane: imię i nazwisko autora, klasa.
7. Każdy uczestnik może być autorem tylko jednej pracy konkursowej.
8. Zgłoszona praca powinna zawierać bibliografię, obowiązkowy jest wykaz źródeł wszystkich plików multimedialnych.
9. Praca konkursowa nie może być wcześniej nagrodzona, publikowana i nie może naruszać praw autorskich osób trzecich.
10. Prezentacje należy przysyłać do 11.05.2020 r.
11. Nagrodzone prace będą zaprezentowane na stronie internetowej szkoły i na facebooku oraz wyświetlane na telebimach w szkole.
12. Wszystkie prace zgłoszone w konkursie pozostają własnością organizatora, który zastrzega sobie prawo do ekspozycji.
13. Zgłoszenie ucznia do konkursu jest jednoczesnym wyrażeniem zgody rodzica/ prawnego opiekuna na publikację jego wizerunku oraz danych osobowych na potrzeby konkursu.

Organizatorzy: mgr Alicja Miś
mgr Małgorzata Pyziak