You are currently viewing Komunikat dot. drzew

Komunikat dot. drzew

  • Post category:Aktualności

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

W związku z pytaniami w korespondencji pisemnej skierowanej od Organizacji ekologicznej „Społeczni Strażnicy Drzew” dotyczącej usunięcia niebezpiecznych świerków znajdujących się na terenie szkoły, wyjaśniam, że

– Departament Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie w dniu 27 lipca 2020 r. wydał decyzję (sygnatura sprawy: OS-I.7123.1.118.2020.AB) zezwalającą na usunięcie drzew zagrażających bezpieczeństwu. W decyzji szczegółowo opisano stan każdego drzewa i uszkodzenia, które mają wpływ na jego stabilność.

 

– Polska Spółka Gazownictwa Oddział w Jaśle w dniu 6 października 2020 r. wydała decyzję stwierdzającą kolizję trzynastu drzew z linią gazociągu oraz nakazującą ich niezwłoczne usunięcie. „Drzewa zlokalizowane w strefie kontrolowanej gazociągu stwarzają realne zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia w przypadku rozszczelnienia lub uszkodzenia sieci gazowej, jednocześnie utrudniając prowadzenie bezpiecznej eksploatacji sieci gazowej. W związku z powyższym prosimy o podjęcie działań związanych z likwidacją zaistniałej kolizji.”

Decyzje urzędnicze poprzedzone szczegółowymi badaniami komisji są dla nas obowiązujące zgodnie z przepisami prawa.

Społeczność szkolną smuci fakt koniecznej wycinki drzew, ale żywi także dużą nadzieję, że kilkadziesiąt nowo zasadzonych drzew (według ustalonego planu i zgodnie
z obowiązującym prawem) wkrótce będzie cieszyło oczy mieszkańców miasta. Rodzice uczniów z naszej szkoły którzy są równocześnie mieszkańcami osiedla i Miasta Rzeszowa podkreślają, że najistotniejszą sprawą jest zdrowie i bezpieczeństwo dzieci. Są przekonani,
że nowe nasadzenia drzew poprawią jakość powietrza w otoczeniu szkoły, a zorganizowany
i planowy sposób ich przeprowadzenia zapewni roślinom na wiele lat komfort systematycznego wzrostu.

Z poważaniem dyrektor Szkoły
Bożena Zięba