Wielkanocna Kartka z motywem matematycznym

  • Post category:Konkursy

Uczniów klas IV-VIII
zapraszamy
do szkolnego matematyczno – plastycznego konkursu

Wielkanocna Kartka
z motywem matematycznym

 

Organizator:
Szkoła Podstawowa nr 25 w Rzeszowie

Cele konkursu:
Rozwijanie kreatywności uczniów.
Pobudzanie twórczego myślenia.

Regulamin:
1. Konkurs jest przewidziany dla uczniów klas IV-VIII Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie.
2. Uczestnik konkursu wykonuje i oddaje tylko jedną kartkę.
3. Kartkę należy wykonać dowolną techniką według własnego pomysłu.
4. Pracę należy wykonać samodzielnie.
5. Na kartce z motywem wielkanocnym musi być motyw matematyczny.
6. Kartki należy wykonać estetycznie.
7. Kartkę należy opisać na odwrocie imieniem i nazwiskiem oraz klasą.
8. Kryteria oceny: prawidłowość wykonania zadania, pomysłowość, oryginalność, wkład pracy, estetyka.
9. Wykonane prace należy składać do opisanego pudełka znajdującego się w głównym wejściu do szkoły w terminie: od 1 do 19 marca 2021r.
10. Ogłoszenie wyników nastąpi 26 marca 2021r. na stronie internetowej szkoły.
11. Wszystkie prace pozostają własnością szkoły i nie będą zwracane.
12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do opublikowania i wykorzystania prac z podaniem nazwiska autora w celach promocyjnych.
13. Nagrodzone i wyróżnione prace będą eksponowane na stronie internetowej szkoły.

Koordynator konkursu:
Małgorzata Pyziak