You are currently viewing SP! SERCE I POMOC

SP! SERCE I POMOC

Informujemy, że nasza szkoła, od roku szkolnego 2021/2022 bierze udział w projekcie dla szkół podstawowych województwa podkarpackiego SP! SERCE I POMOC. Mottem projektu są słowa św. Jana Pawła II:

„Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka”.

Głównym założeniem projektu będzie podjęcie przez szkołę autorskich i innowacyjnych działań, które poprawią i ułatwią uczniom klas trzecich przyjazne przejście na wyższy etap edukacyjny i związane z nim wymagania, celem wyeliminowania niepowodzeń szkolnych. Przejście z etapu do etapu wymaga łagodnego wprowadzenia uczniów klas trzecich w świat pojęć i wiedzy z podziałem na przedmioty, przygotowania do wykonywania dodatkowych obowiązków ucznia, spełniania wymagań wielu nauczycieli oraz wdrażania do świadomego samorozwoju i samokształcenia. Zespół naszych nauczycieli klas starszych i młodszych już pracuje nad założeniami projektowymi, które mają na celu zapewnienie bezpiecznych warunków oraz przyjaznej atmosfery do nauki dla wszystkich uczniów obecnych klas trzecich, a przyszłorocznych czwartoklasistów. Mamy nadzieję, że te działania ułatwią adaptację do nowej sytuacji edukacyjnej nie tylko naszym uczniom, ale również ich rodzicom.