You are currently viewing AKCJA ZBIERAM TO W SZKOLE

AKCJA ZBIERAM TO W SZKOLE

  • Post category:Aktualności

Z radością informujemy, że nasza szkoła kontynuuje udział w ogólnopolskim projekcie „Zbieram to w szkole” wspieranym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

W ramach akcji oddaliśmy już 116 kg baterii. Zbieramy nadal: zużyte baterie, znaczki pocztowe (wycięte z kopert), zegarki tarczowe (działające lub nie) oraz ,,dobre monety” (aktualne polskie grosze i monety z całego świata, pieniądze wycofane z obiegu, monety kolekcjonerskie, banknoty polskie i zagraniczne). Dary można przynosić do szatni – znajdują się tam specjalnie oznakowane pojemniki.

Zorganizowana zbiórka ma dwojaki cel. Po pierwsze pomagamy środowisku, aby jak najmniej niebezpiecznych odpadów trafiało na wysypiska śmieci, a po drugie wspieramy sercańskich misjonarzy w Afryce i Azji w budowaniu studni lub fundowaniu stypendiów szkolnych, dzięki środkom uzyskanym z firm recyklingowych. ZAPRASZAMY do licznego udziału w akcji!

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać na stronie: Zbieramtowszkole.pl – Szkoła z misją

Organizatorami akcji są: mgr Alicja Miś, mgr Katarzyna Mucha