You are currently viewing XXIII Edycja Góry Grosza

XXIII Edycja Góry Grosza

Samorząd Uczniowski wraz ze Szkolnym Kołem Wolontariatu pragnie poinformować, że nasza szkoła po raz kolejny bierze udział w wielkiej akcji zbierania monet o nazwie „Góra Grosza”, organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom. Jest to już 23 edycja zbiórki. „Drobniaki” wrzucać będziemy do specjalnie oznaczonych puszek, własnoręcznie przygotowanych przez Samorząd Uczniowski. Zebrana kwota przeznaczona będzie na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w domach dziecka, rodzinach zastępczych lub wioskach dziecięcych. Zbiórka w naszej szkole będzie trwała od 6 do 17 lutego. Nad przebiegiem zbiórki czuwają opiekunowie Samorzadu Uczniowskiego: pani Anna Pasieka, pani Joanna Rachańska i pan Robert Walawender oraz opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu pani Anna Hadała. Zachęcamy do pomocy wszystkie klasy!