You are currently viewing Dzień Sekretarki i Sekretarza

Dzień Sekretarki i Sekretarza

  • Post category:Świetlica
Dzień Sekretarki, który w Polsce przypada 25 kwietnia jest określany Dniem Sekretarki na skalę międzynarodową. Święto dotyczy tak naprawdę wszelkich stanowisk o charakterze asystenckim. Niejeden szef wie, że bez swojej asystentki czuje się trochę tak jak bez prawej ręki, gdyż jest ona prawdziwą podporą, a jej multitasking nierzadko potrafi wyprowadzić z niejednej opresji. Z okazji ich święta,  życzymy Pani Danusi,🌹Pani Ali 🌹oraz Panu Krzysztofowi🌹 spełnienia wszystkich marzeń, zdrowia, sukcesów w życiu zawodowym, radości z wykonywanej pracy oraz samych słonecznych dni! 🌞 Ogromnie dziękujemy za pracę, którą wykonujecie. 💕👏