Od roku szkolnego 2009/2010 Komisja Europejska uruchomiła nowy program Wspólnej Polityki Rolnej „Owoce w szkole”.  W Polsce program skierowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych. Głównym celem programu jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie spożycia owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania.

W ramach programu „Owoce w szkole” dzieciom udostępniane są owoce i warzywa przygotowane do bezpośredniego spożycia.  Za jakość owoców i warzyw dostarczanych do szkół podstawowych odpowiedzialny jest wytypowany przez szkołę dostawca.

Szkoła Podstawowa nr 25 im. Prymasa Tysiąclecia posiada Krajowy Certyfikat Sieci Szkół Promujących Zdrowie oraz realizuje program edukacji ekologicznej „Zdrowo jem – zdrowo żyję”. Cele  projektu „Owoce w szkole” wpisują się zatem w założenia szkolnych programów żywieniowych.

Akcję rozpoczęto we wrześniu, po podpisaniu deklaracji udziału w projekcie przez rodziców naszych uczniów. Od połowy października uczniowie klas I-III otrzymują porcjowane owoce i warzywa, które ze smakiem zjadają na drugie śniadanie.

Koordynatorem programu „Owoce w szkole” jest mgr Elżbieta Pietrusiak.