Oświadczenie rodzica dotyczące wpisów
do dziennika elektronicznego

Prośba o zwolnienie z zajęć

Zwolnienie z lekcji WF

Karta zgłoszenia ucznia na obiady


***

Karta rezygnacji ucznia z obiadów


***

Wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy
(proszę wydrukować dwustronnie na jednej kartce)


***

Regulamin Świetlicy do podpisu rodzica


***

mLegitymacja

Procedura udostepnienia mLegitymacji szkolnej

Instrukcja „Krok po kroku” aplikacji mObywatel

Regulamin usługi mLegitymacja szkolna

Wniosek o wydanie mLegitymacji

Bezpłatny kreator zdjęć do mLegitymacji:
https://passport-photo.online/pl/zdjecie-do-mlegitymacji