Uchwała nr 3/ 2021/2022 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie z dn. 29 września 2021 r.
W sprawie składki na Radę Rodziców w Szkole Podstawowej nr 25 w Rzeszowie na rok 2021/2022r.
§1
W dniu 29 września 2020 roku ustalono dobrowolną składkę na ksero w wysokości 10 zł dla wszystkich klas SP nr 25 w Rzeszowie (wpłata na cały rok).
§2
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 33 klas Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie. Podczas głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


*****

Uchwała nr 2/ 2021/2022 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie z dn. 29 września 2021 r.
W sprawie składki na Radę Rodziców w Szkole Podstawowej nr 25 w Rzeszowie na rok 2021/2022r.
§1
W dniu 29 września 2021 roku ustalono dobrowolną składkę na Radę Rodziców w wysokości 20 zł – na cały rok.
§2
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 33 klas Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie. Podczas głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała nr 1/ 2021/2022 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie z dn. 29 września 2021 r.
W sprawie wyborów do Zarządu Rady Rodziców działającej w Szkole Podstawowej nr 25 w Rzeszowie

§1

W dniu 29 września 2021 roku odbyło się zebranie Rady Rodziców.

Zostało wybrane Prezydium Rady na rok 2021/2022 w składzie:

Urszula Sobol – przewodnicząca
Jolanta Kwiatkowski – zastępca przewodniczącej
Beata Lewicka
Piotr Kłęk
Paweł Brzeziński

Kontakt email: radarodzicowsp25@gmail.com

§ 2

W spotkaniu i głosowaniu wzięli udział przedstawiciele 33. klas Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie.
§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Rodziców
Urszula Sobol

Uchwała nr 3/ 2020/2021 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie z dn. 17 września 2020 r.
W sprawie składki na Radę Rodziców w Szkole Podstawowej nr 25 w Rzeszowie na rok 2020/2021r.
§1
W dniu 17 września 2020 roku ustalono dobrowolną składkę na ksero w wysokości 10 zł dla klas pierwszych (wpłata na cały rok). Można wpłacać po 5 zł na półrocze,
a także składka w wysokości 5 zł dla klas 2 – 8 (wpłata dopiero na drugie półrocze). Wpłacamy dopiero w drugim półroczu.
§2
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 34 klas Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie. Podczas głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*****

Uchwała nr 2/ 2020/2021 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie z dn. 17 września 2020 r.
W sprawie składki na Radę Rodziców w Szkole Podstawowej nr 25 w Rzeszowie na rok 2020/2021r.
§1
W dniu 17 września 2020 roku ustalono dobrowolną składkę na Radę Rodziców w wysokości 10 zł – na cały rok.
§2
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 34 klas Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie. Podczas głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*****

Uchwała nr 1/ 2020/2021 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie z dn. 17 września 2020 r.
W sprawie wyborów do Zarządu Rady Rodziców działającej w Szkole Podstawowej nr 25 w Rzeszowie
§1
W dniu 17 września 2020 roku odbyło się zebranie Rady Rodziców.
Zostało wybrane Prezydium Rady na rok 2020/2021
w składzie:
Urszula Sobol – przewodnicząca
Jolanta Kwiatkowski – zastępca przewodniczącej
Beata Lewicka
Judyta Prajzner
Piotr Kłęk
Kontakt email: radarodzicowsp25@gmail.com
§ 2
W spotkaniu i głosowaniu wzięli udział przedstawiciele 34 klas (od 1 do 8)
Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*****

REGULAMIN RADY RODZICÓW

Szkoły Podstawowej Nr 25 im. Prymasa Tysiąclecia w Rzeszowie