Z wielką przyjemnością informujemy, że projekt pt. „Make it Active! Make it inter-Active!” – nowoczesne technologie w aktywizowaniu uczniów podczas lekcji języka angielskiego (Akcja 1 sektora Edukacji szkolnej programu Erasmus+ konkurs 2020) został zatwierdzony do realizacji i otrzymał dofinansowanie. Projekt będzie realizowany na zasadach programu Erasmus+ i wytycznych projektu PO WER „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”.

Przyznana kwota dofinansowania wynosi 7924 EUR.

Koordynatorem projektu jest Pani mgr Joanna Rachańska.
Zespół projektowy tworzą: Pani mgr Anna Hadała oraz Pani mgr Kamila Lew.

DOKUMENTY

 

Regulamin rekrutacji

zał.1 – Formularz zgłoszeniowy


zał.2. – Deklaracja uczestnictwa


zał.3 – Lista rankingowa


zał.4 – Lista rezerwowa


zał.5 – Protokół komisji rekrutacyjnej


zał.6 – Rezygnacja z uczestnictwa


zał.7 – Lista osób składających formularz zgłoszeniowy