W roku szkolnym 2022/2023 Nasza Szkoła bierze udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „(Nie)zwykła matematyka”. Celem projektu jest kształtowanie inicjatywy i pomysłowości w rozwiązywaniu problemów oraz rozwijanie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce.

Uczniowie poznają odpowiedź na pytanie DLACZEGO uczymy się matematyki i do czego ta wiedza nam się przyda. Projekt realizowany będzie w klasach 1b, 1c oraz 2 e.