OGÓLNOPOLSKI GRANT NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

„POLSKI ZŁOTY MA STO LAT”

Z przyjemnością informujemy, że nasza szkoła realizuje projekt w ramach ogólnopolskiego grantu Narodowego Banku Polskiego pt. „Polski ZŁOTY ma sto lat”. Autorką i koordynatorką szkolnego projektu jest p. Anna Hadała, a animatorami przedsięwzięcia są uczniowie klasy 8a. Szkolne logo projektu zostało przygotowane przez Amandę Krukar i Bartosza Morawca. Celem projektu jest poszerzenie wiedzy uczniów o rozwoju polskiej waluty od jej odrodzenia do czasów współczesnych, popularyzowanie wiedzy ekonomicznej, zawodów związanych z bankowością i promowanie idei akcji charytatywnych na rzecz potrzebujących. Konkurs rozstrzygnięto w październiku 2019 r. i nasza szkoła znalazła się w gronie 100 placówek z całej Polski, które zwyciężyły w konkursie. Trudny czas pandemii skomplikował realizację działań zaplanowanych w projekcie (musieliśmy zrezygnować z fantastycznej wycieczki do Warszawy do Centrum Pieniądza NBP i Centrum Kopernik), ale nadal chcemy realizować kolejne zadania:

– „Złotówka Serca” – szkolna charytatywna zbiórka pieniędzy na rzecz Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci,

– spotkania online z animatorami z Centrum Pieniądza Narodowego Banku Polskiego w Warszawie,

– warsztaty edukacyjne dla 50 uczniów klas piątych poświęcone historii polskiego złotego,

– konkurs online dla uczniów klas 8a, 8c i 8d poświęcony polskiej walucie,

– opracowanie przez uczniów klasy 8a prezentacji multimedialnych o bankowości, polskiej walucie i podstawach wiedzy ekonomicznej,

– wyposażenie uczniów klas 8a, 8c i 8d zestaw książek z wiedzą ekonomiczną i z zakresu języka angielskiego.

Mamy nadzieję, że wszyscy uczniowie uczestniczący w projekcie (ok. 110 osób) poszerzy swoją wiedzę z przyjemnością biorąc udział w różnych działaniach projektu.

„ZŁOTÓWKA SERCA” – charytatywna zbiórka pieniędzy na rzecz Podkarpackiego Hospicjum dla dzieci