CERTYFIKAT I STOPNIA DLA SP 25 W PROGRAMIE SERCE I POMOC

29 września 2022 w Instytucie Pastoralno-Teologicznym w Rzeszowie odbyło się uroczyste wręczenie Certyfikatów I stopnia dla szkół biorących udział w Projekcie Podkarpackiego Kuratorium Oświaty – SERCE I POMOC w roku szkolnym 2021/2022. Z rąk pani kurator Małgorzaty Rauch Certyfikat odebrała pani wicedyrektor Elżbieta Pietrusiak.

 

W ramach projektu „SP! Serce i Pomoc” uczniowie klasy III a uczestniczyli w lekcji historii prowadzonej przez Panią Małgorzatę Baran – nauczyciela  klas IV-VIII. Pani Małgosia w ciekawy sposób opowiedziała o losach dzieci podczas II Wojny Światowej. Przybliżyła nam również postać Janusza Korczaka. Temat ten zaciekawił nas dlatego, że ostatnio czytaliśmy książkę pt. „Asiunia” Joanny Papuzińskiej , w której to właśnie opisane są losy dzieci podczas okupacji. Bardzo dziękujemy za ciekawą lekcję i wiele informacji związanych z tą tematyką.

Małgorzata Woś

 

 

W ramach projektu „SP! Serce i Pomoc”  w dniu 22 września 2021 roku odbyło się szkolenie dla Rodziców klas czwartych przeprowadzone przez Panią Agnieszkę Dąbrowską – pracownika Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Rzeszowie.

Głównym celem szkolenia było podnoszenie kompetencji pedagogicznych rodziców, zwrócenie uwagi na trudności, które mogą się pojawić na początku II etapu edukacyjnego, jak również rozwijanie u dzieci odpowiedzialności i samodzielności.

Oprac. Elżbieta Ozga

W maju 2021 nasza szkoła podjęła decyzję o przystąpieniu do Projektu dla Szkół Podstawowych województwa podkarpackiego  SP! Serce i Pomoc.

Głównym założeniem  Projektu jest podejmowanie autorskich i innowacyjnych działań, które poprawią i ułatwią uczniom klas trzecich przyjazne przejście na wyższy etap edukacyjny i związane z nim wymagania, celem wyeliminowania niepowodzeń szkolnych.

Jest to autorski projekt Podkarpackiego Kuratora Oświaty, którego partnerami są dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie i rodzice ze szkół podstawowych województwa podkarpackiego.

W Szkole Podstawowej nr 25 został powołany Zespół, który opracował PROGRAM ADAPTACYJNY DLA UCZNIÓW KLAS IV o charakterze działań innowacyjnych.

W skład Zespołu weszli: nadzorująca realizację projektu mgr Elżbieta Pietrusiak, koordynator – mgr Małgorzata Garlak-Niedziółka oraz mgr Anna Hadała, mgr Kamila Lew, mgr Agnieszka Lewieniec, mgr Katarzyna Warchoł i mgr Elżbieta Ozga.

Celem Projektu jest ułatwienie procesu adaptacji do nowej szkolnej rzeczywistości, jaką stanowi przejście z III do IV klasy w zakresie, m.in.: organizacji pracy, metod, wymagań i oczekiwań, zasad oceniania, uwarunkowanych indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi dzieci.

Kolejnym celem jest wdrażanie nowych rozwiązań w procesie kształcenia przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, ukierunkowanych na rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów, a w szczególności kreatywności, kooperacji, komunikacji i krytycznego myślenia. Ważne jest także partnerstwo w realizacji Projektu, w szczególności Rodziców oraz współpraca instytucjonalna ukierunkowana na zmianę w celu zapewnienia wsparcia, uczniom, nauczycielom i rodzicom.

Już w czerwcu 2021 roku nauczyciele klas trzecich podjęli działania wstępne w swoich klasach w celu ułatwienia adaptacji uczniów w kolejnym etapie nauczania.

Od września 2021 wszyscy nauczyciele klas trzecich i czwartych rozpoczęli wdrażanie w swoich klasach opracowanego programu. Sporo pracy przed nami, ale liczymy na SUKCES!

Koordynator
Małgorzata Garlak-Niedziółka

SPOTKANIA UCZNIÓW KLAS TRZECICH Z NOWYMI WYCHOWAWCAMI