2.09.2019

3.09.2019

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie z przyjemnością informuje, że w szkole rozpoczęto realizację przedsięwzięcia „Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie edukacji językowej, umiejętności społecznych i planowania przyszłej edukacji” realizowane w Szkole Podstawowej nr 25 w Rzeszowie od 01.09.2019 r. do 29.02.2020 r. w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w IV Osi Priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej. Na realizację przedsięwzięcia podpisano umowę z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie (nr umowy 2019-1-PMU-1290). Przyznana kwota dofinansowania to 84 626,00 zł. Do zarządzania projektem powołano Zespól w składzie: mgr Anna Hadała (koordynator projektu), mgr Kamila Lew, mgr Anna Grela. Zachęcamy uczniów i rodziców do zainteresowania się przedsięwzięciem.

Dyrektor szkoły – mgr Bożena Zięba

5.09.2019

Zapraszamy uczniów klas siódmych i ich rodziców do zapoznania się z Regulaminem Rekrutacji do udziału w przedsięwzięciu „Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie edukacji językowej, umiejętności społecznych i planowania przyszłej edukacji” realizowanego w Szkole Podstawowej nr 25 w Rzeszowie od 01.09.2019 r. do 29.02.2020 r. w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w IV Osi Priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej. Numer umowy 2019-1-PMU-1290. Kwota dofinansowania: 84 626,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia odbędzie się wyjazd grupy 20 uczniów klas siódmych pod opieką czterech nauczycieli do partnerskiej szkoły w Suczawie (Rumunia) w dniach 20.10.2019 – 26.10.2019 poprzedzone działaniami przygotowawczymi (kurs językowy z elementami wiedzy o kulturze Rumunii).

Wypełnione czytelnie dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w sekretariacie lub u koordynatora projektu – mgr Anny Hadały.

Zapraszamy do udziału w przedsięwzięciu.

Anna Hadała – koordynator przedsięwzięcia

Regulamin


Karta zgłoszeniowaDeklaracja uczestnictwaLista rankingowaLista rezerwowaProtokół komisji rekrutacyjnejRezygnacja z uczestnictwaLista osób składających formularz zgłoszeniowy