Wyniki konkursu forograficznego “Książkaz wiosną w tle”
konkurs fotograficzny (1)
wiod
Nasi czytelnicy
wyniki konkursu (2)
Światowy Dzień Czytania Tolkiena

Nasza biblioteka posiada bogaty księgozbiór, z którego mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i pracownicy naszej Szkoły. W bibliotece działa Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej składające się z czterech zestawów komputerowych wyposażonych w programy multimedialne (Encyklopedia PWN, Atlas świata, Słowniki języka polskiego) z dostępem do Internetu i kontrolą zasobów. Dzięki ICIM nasi użytkownicy mają zapewnione doskonałe warunki do nauki, pracy samokształceniowej i rozwoju zainteresowań. Biblioteka skupia miłośników książek, którzy aktywnie pracują w Kole aktywu bibliotecznego.

W naszej pracy staramy się realizować następujące zadania:

 • Rozwijanie kultury czytelniczej i informacyjnej uczniów.
 • Kształtowanie wśród uczniów umiejętności samodzielnego poszukiwania
  i użytkowania różnych form informacji.
 • Pomoc w wyszukiwaniu i korzystaniu ze źródeł, posługiwaniu się tradycyjnymi
  i elektronicznymi narzędziami wyszukiwania.
 • Umożliwianie uczniom i nauczycielom korzystania z wszelkich zgromadzonych dokumentów.
 • Pomoc w tworzeniu nowych informacji zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli.
 • Organizowanie imprez czytelniczych, konkursów bibliotecznych, współorganizowanie uroczystości szkolnych.
 • Stwarzanie warunków do rozwijania własnych zainteresowań uczniów i przyjemnego spędzania wolnego czasu.

Wspierając działania edukacyjne szkoły mamy nadzieję, że biblioteka jest miejscem, przez które przechodzą wszystkie szkolne ścieżki.