Historia Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie (od 1982)

Historia Szkoły Podstawowej nr 25 im. Prymasa Tysiąclecia w Rzeszowie rozpoczyna się 2 lipca 1982 roku, kiedy to Kurator Oświaty i Wychowania w Rzeszowie podejmuje decyzję o utworzeniu szkoły podstawowej na osiedlu XX-lecia PRL (obecnie – Baranówka IV) przy ul. Wnukowskiego 17 (obecnie – ul. Starzyńskiego 17) dla 1200 uczniów, choć budowę budynku szkolnego rozpoczęto w 1977 roku wraz z budową pierwszych bloków na nowym osiedlu. Na dyrektora szkoły z dniem 1 maja 1983 r. zostaje powołana mgr Celina Karcz-Zabierowska i obejmuje plac budowy, bo przez sześć lat zdołano postawić zaledwie trzy pawilony w stanie surowym. Rozpoczyna się tytaniczna praca i wyścig z czasem do pierwszego szkolnego dzwonka.

1 września 1983 r. szkoła inauguruje swą działalność – rozpoczyna w niej naukę 700 uczniów pod kierunkiem 32 nauczycieli. Lekcje odbywają się w ukończonym pawilonie A, kolejne pawilony będą sukcesywnie oddawane do użytku każdego roku, na niektóre – jak na basen – trzeba będzie jednak czekać ponad dwadzieścia lat. Wraz ze szkołą zaczynają rosnąć, posadzone w alejce przed frontem budynku, świerki. Liczba uczniów powiększa się z każdym rokiem osiągając liczbę blisko 2,5 tysiąca w roku szkolnym 1987/1988.

W 1990 roku szkoła zostaje członkiem Towarzystwa Szkół Twórczych i Klubu Promocji Talentów – mamy szczęście do uzdolnionych wychowanków, których chcemy w ten sposób wspomagać w rozwoju.

W roku szkolnym 1991/1992 następuje zmiana na stanowisku dyrektora, funkcję tę obejmuje Marek Widurek. Szkoła świętuje dziesięciolecie istnienia – księża katecheci proponują uczcić jubileusz przez nadanie szkole imienia Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Uroczystość ma miejsce 24 czerwca 1993 roku. Zostaje odsłonięta pamiątkowa tablica autorstwa artysty-plastyka Krzysztofa Brzuzana, którą poświęcił gość honorowy – biskup Kazimierz Górny. Nauczycielka muzyki – Bożena Bartoszuk – pisze słowa i muzykę hymnu szkoły. Od tej chwili szkoła z dumą nosi imię Prymasa Tysiąclecia.

styczniu 1994 r. rozpoczyna działalność Szkolny Teatr „Przewiązka”, który powstał za sprawą pasji dwóch nauczycielek – muzyka Bożeny Sozańskiej i polonisty Barbary Marii Płodzień. Nim w 1998 roku nowo powstałe gimnazjum zaanektuje teatralne pomieszczenie uczniowie będą mieli okazję rozwijać tu swe aktorskie talenty i przygotowywać, pod kierunkiem wyżej wymienionych nauczycielek i innych pasjonatów teatralnej sztuki, wspaniałe spektakle, m.in. Jasełka, Kopciuszek czy musical O królewnie Śnieżce i siedmiu krasnoludkach. Dyrektor Teatru im. Wandy Siemaszkowej nazwie „Przewiązkę” czwartą sceną teatralną Rzeszowa.

Latem 1996 roku nauczycielka muzyki, a prywatnie pasjonatka gór i taterniczka – Bożena Sozańska – organizuje pierwszy szkolny górski obóz wędrowny w Pieniny, wspomagać ją w tych działaniach i wędrować wraz z uczniami będą jeszcze nauczycielka techniki – Elżbieta Pikor i polonistka – Barbara Maria Płodzień. W dziesięcioletniej historii obozów młodzi ludzie poznają szlaki wszystkich polskich gór i spróbują swych sił także w Alpach. Dla tych zaś, co lubią wodę, alternatywą są obozy żeglarskie na Solinie i kursy ratowników wodnych organizowane kilkakrotnie przez opiekunów działającej od 1992 r. (przez 13 lat) Harcerskiej Drużyny Wodnej – nauczyciela techniki Henryka Brzozowskiego i nauczycielkę matematyki Elżbietę Gwardecką.

W 1997 roku szkoła zyskuje dostęp do Internetu, co w owym czasie jest powodem do wielkiej radości i dumy. Szybkie postępy informatyzacji będą z czasem widoczne w szkolnych pracowniach, które przejdą drogę od komputerów Atari do Multimedialnych Pracowni Komputerowych i Bibliotecznego Centrum Informacji Multimedialnej. W tym samym roku szkoła, jako jedna z pierwszych w kraju, przystępuje do realizacji unijnego programu Socrates Comenius, z powodzeniem uczestnicząc w nim przez ponad 10 lat. W jednej z edycji programu sprawuje funkcję koordynatora prac międzynarodowego zespołu. Koordynatorem prac szkolnego zespołu do spraw realizacji programu jest Alina Stadnik. Każdego roku na podsumowanie pracy organizowane są Dni Państw Europejskich; działa Klub Europejczyka, odbywa się międzynarodowa wymiana grup uczniów i nauczycieli.

30 maja 1998 roku świętujemy 15-lecie szkoły. Jest to dobry czas do podsumowań, wydajemy okolicznościową broszurę – To już 15 lat – mamy powody do dumy.

Rok szkolny 1998/1999 jest ważny i trudny – w wyniku reformy oświaty tworzone są gimnazja i z budynku szkoły zostają wydzielone dwa pawilony i sala teatru „Przewiązka” na siedzibę nowo powstającego Gimnazjum nr 11. Trzeba przenieść oddziały nauczania początkowego i nauczyć się funkcjonować w okrojonej przestrzeni.

W 2000 roku na boisko szkolne wjeżdżają koparki i rozpoczyna się długo wyczekiwana budowa basenu. Uroczyste otwarcie następuje 28 marca 2002 roku. W rozpisanym konkursie na nazwę obiektu zwycięża Izabela Łyszczarz i basen zostanie nazwany – „Muszelka”. Od tej pory na pływalni w godzinach przedpołudniowych uczniowie naszej szkoły i gimnazjum odbywają zajęcia w ramach zajęć WF, a po południu basen otwarty jest dla mieszkańców Rzeszowa. Rok 2005 przynosi zmianę na stanowisku dyrektora, funkcję obejmuje Henryk Brzozowski, który już przez poprzedni rok pełnił obowiązki dyrektora w zastępstwie przebywającego na urlopie zdrowotnym Marka Widurka.

W budynku szkoły od 2005 roku gościnę znajduje filia Zespołu Szkół Muzycznych nr 2 im. Wojciecha Kilara – rozpoczyna się sympatyczna i owocna współpraca między naszymi placówkami, która potrwa 10 lat.

Szkoła od początku swego istnienia ma szczęście do świetnych pedagogów, którzy z poświęceniem wykonują swą pracę, ustawicznie doskonalą się, są twórczy i kreatywni, poświęcają uczniom swój czas, dzielą się wiedzą i zarażają swą pasją do przedmiotu, wspomagają rozwój talentów uzdolnionych wychowanków i otaczają opieką tych, którzy mają problemy w nauce. Prawie w stu procentach kadra nauczycielska to nauczyciele dyplomowani. Są wśród nas egzaminatorzy  OKE – mgr Anna Hadała, mgr Elżbieta Kluz, mgr Jolanta Pyziak i mgr Elżbieta Salamon. Wielu naszych nauczycieli zostało docenionych przez władze oświatowe i uhonorowanych wysokimi resortowymi nagrodami oraz medalami (dane z lat 1997-2012):

 • Nagroda Ministra Edukacji Narodowej – mgr Henryk Brzozowski
 • Nagroda Kuratora Oświaty – mgr Dorota Kozioł, mgr Elżbieta Pietrusiak
 • Nagroda Prezydenta Miasta Rzeszowa – mgr Henryk Brzozowski, mgr Renata Brzozowska, mgr Małgorzata Garlak-Niedziółka, mgr Elżbieta Gwardecka, mgr Anna Hadała, mgr Elżbieta Kluz,    mgr Dorota Kozioł, mgr Beata Kudlek, mgr Małgorzata Prucharska, mgr Jolanta Pyziak, mgr Elżbieta Salamon, mgr Grażyna Wieczorek
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej – mgr Renata Brzozowska, mgr Elżbieta Gwardecka, mgr Jadwiga Kawa, mgr Dorota Kozioł, mgr Małgorzata Pyziak, mgr Wojciech Trzyna
 • Złoty Krzyż Zasługi – mgr Henryk Brzozowski
 • Srebrny Krzyż Zasługi – mgr Elżbieta Salamon
 • Brązowy Krzyż Zasługi – mgr Elżbieta Gwardecka, mgr Dorota Kozioł

Uczniowie pod kierunkiem naszych pedagogów harmonijnie rozwijają swą wiedzę i z powodzeniem startują w rozlicznych konkursach przedmiotowych i artystycznych (od szkolnych po międzynarodowe) sięgając po najwyższe laury, wielokrotnie otrzymują stypendia Prezydenta Miasta Rzeszowa i Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci. Od 1994 roku w szkole są realizowane innowacje pedagogiczne – nauczyciele piszą specjalne programy dla klas (funkcjonują m.in. klasy: teatralna, filmowa, ekologiczna, dziennikarska, taneczna, plastyczna, matematyczna) tak, by uczniowie mieli okazję w atrakcyjny i pogłębiony sposób realizować swe pasje. Popołudniami szkoła wciąż tętni życiem, bo odbywają się zajęcia kółek zainteresowań.

Uzdolniona tanecznie młodzież ma okazje realizować swe pasje w zespołach taneczno-wokalnych, m.in. „Biedronki” (opiekunowie – Bożena Adamska i Dorota Kozioł). Uczniowie mają też okazję sprawdzać się w roli dziennikarzy. Pierwszą szkolną gazetkę Tuptuś w 1989 r. tworzą polonistki Urszula Klimas i Barbara Maria Płodzień, później pojawiają się kolejne tytuły, m.in. Świetlik, Moje hobby, Enterek, Asy z VII klasy, Figielek (działający do dziś, opiekun – Jadwiga Kawa), Co piszczy w SP 25, Psikus. Działają również szkolne koła takich organizacji jak: PTTK, Caritas, TPD, PCK, LOP. Nauczyciele prowadzą zajęcia logopedyczne, terapeutyczne, gimnastyki korekcyjnej, różnorodne kółka zainteresowań. Współpracujemy z placówkami kultury na terenie miasta i okolic (m.in. teatr, filharmonia, biblioteki, kino, radio, gazety). Uczniowie angażują się w różnego rodzaju akcje społeczne, np. Sprzątanie Świata, zbiórka zużytych baterii, Góra Grosza, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Wigilijne Dzieło Pomocy, zbiórka karmy dla schroniska dla zwierząt „Kundelek”.

Od 2003 roku otwiera swe podwoje Szkolna Galeria Sztuki – na korytarzach szkolnych prezentowane są prace uczniów nagradzane na rozlicznych konkursach plastycznych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Prace powstają pod inspirującym kierunkiem nauczyciela Wojciecha Trzyny, czynnego artysty-plastyka, członka Związku Polskich Artystów Plastyków, który sam wystawia swe prace; nauczycieli nauczania początkowego.

Nasi uczniowie występują z powodzeniem w teleturniejach. Nie czują tremy przed kamerą telewizyjną. Po raz pierwszy rywalizujemy jako zespół szkolny w teleturnieju Rambit w 1988 roku, później przychodzi czas na indywidualne występy i laury w teleturnieju Szalone liczby – II miejsce zajmuje Piotr Gwardecki w 1998 r. i Damian Rzym w 2000 r. Największe emocje towarzyszą nam chyba jednak, kiedy w 2007 r. Kacper Świerzowicz – jako zwycięzca teleturnieju Eureko, ja wiem! odbiera czek na pół miliona złotych, które są przeznaczone na dalsze jego kształcenie.

Dbamy o wszechstronny rozwój naszych wychowanków realizując wiele programów profilaktycznych, w tym tych z wykorzystaniem środków unijnych (np. Od problemu do sukcesu – program skierowany do uczniów mających różnego rodzaju problemy szkolne – autorzy i realizatorzy programu: Anna Hadała, Elżbieta Kluz, Małgorzata Prucharska, Jolanta Pyziak – termin realizacji: XII 2008 – III 2010). W 2001 roku otrzymujemy certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie, co jest wyrazem docenienia naszych wieloletnich działań prozdrowotnych skierowanych do uczniów i ich rodziców. W 2004 r. szkoła zostaje włączona w wojewódzką, a w 2009 r. w krajową, sieć Szkół Promujących Zdrowie.

Nasi uczniowie od lat odnoszą wiele sportowych sukcesów (m.in. drużynowe Mistrzostwo Europy w łucznictwie – 1995) inspirowani przez swych pedagogów i pod ich czujnym trenerskim okiem. W szkole działa Łuczniczy Klub PIAST 25 pod kierunkiem Jana Szeligi.

Święto Patrona Szkoły 28 maja 2009 roku jest obchodzone w sposób szczególny – szkoła świętuje (z małym opóźnieniem wynikającym z oczekiwania na otwarcie sali widowiskowej) jubileusz 25-lecia. Rocznicowe obchody uświetnia swą obecnością biskup Kazimierz Górny, który w trakcie uroczystej mszy dokonuje aktu poświęcenia nadanego szkole sztandaru. Następnie cała społeczność szkoły i osiedla oraz zaproszeni goście oglądają przygotowany przez uczniów spektakl Wielka majówka, czyli 25 lat SP 25 (autor i reżyser – Barbara Maria Płodzień). Nadanie sztandaru to wyjątkowo podniosłe i radosne wydarzenie, które zobowiązuje nas do bycia wiernym słowom naszego Patrona, widniejącym na pamiątkowej tablicy – Wypełniajcie zadanie, które na was spoczywa.

Kolejna zmiana na stanowisku dyrektora następuje w 2010 r. i funkcję tę obejmuje mgr Bożena Zięba. Otwierają się nowe karty historii szkoły.

Szkoła tętni życiem od rana do wieczora – po odbytych lekcjach, uczniowie wracają, by na rozlicznych zajęciach dodatkowych rozwijać swe pasje i zainteresowania, ale także bawić się na dyskotekach i wycieczkach. Bogata oferta obejmuje m.in. kółka przedmiotowe, zajęcia sportowe, muzyczne i plastyczne, językowe. Nasi uczniowie biorą z powodzeniem udział w rozlicznych konkursach przedmiotowych oraz zawodach sportowych zajmując czołowe miejsca. Możemy pochwalić się wieloma talentami. Aktywnie działa Samorząd Uczniowski. Młodzież angażuje się w akcje społeczne i charytatywne, np. Góra grosza, Pomoc dla Schroniska Kundelek, Zakrętki dla Amelki, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Ratujmy zabytki starego cmentarza, I ty możesz być Świętym Mikołajem, Kolędnicy dla misji, Cała Polska biega. Szkoła jest pomysłodawcą i organizatorem międzyszkolnych konkursów: szkolna biblioteka (Małgorzata Baran, Beata Kuczek, Alina Daszkiewicz) Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego Bohaterowie naszych lektur, nauczycielki języka niemieckiego (Renata Brzozowska, Zofia Kunysz) – Konkursu na Kalendarz adwentowy, nauczycielka języka angielskiego (Anna Hadała) – Miejskiego Konkursu Języka Angielskiego „Friendly 🙂 English”, nauczyciel muzyki (Robert Walawender) – Międzyszkolnego Konkursu Muzycznego Szkolne kuranty. Konkursy te niezmiennie cieszą się wielkim zainteresowaniem uczniów. Wykorzystujemy bazę sportową szkoły – basen, Orliki, biały i zielony, trzy sale gimnastyczne. Młodzież pod kierunkiem doświadczonych trenerów bierze udział w zajęciach sportowych, m.in.: pływanie, łucznictwo, piłka nożna, badminton, golf, karate, akrobatyka. Jesteśmy organizatorami Międzyszkolnych Zawodów Pływackich. Na feriach zimowych w 2013 r. nauczyciele WF zorganizowali pierwszy szkolny obóz narciarski.

Z wielkim zaangażowaniem i pasją w szkole prowadzona jest edukacja ekologiczna. Nawiązaliśmy współpracę z Podkarpacką Izbą Rolnictwa Ekologicznego w Świlczy, a wielu nauczycieli aktywnie działa w Stowarzyszeniu „EkoDar”. W 2008 roku w PIRE powołano Wojewódzki Zespół Edukacji Ekologicznej Dzieci i Młodzieży, którego przewodniczącą została Anna Hadała. W jego skład wchodzą również: Małgorzata Prucharska, Małgorzata Garlak-Niedziółka, Elżbieta Salamon, Beata Kudlek, Jolanta Pyziak i Elżbieta Kluz. Zespół opracował założenia Wojewódzkiego Programu Edukacji Ekologicznej „Zdrowo jem – zdrowo żyję” skierowanego do dzieci z przedszkoli oraz uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów w województwie podkarpackim. W ramach programu organizowane są szkolenia dla nauczycieli, wyjazdy dla uczniów do gospodarstw ekologicznych, warsztaty edukacyjne dla dzieci połączone z degustacją żywności ekologicznej. Uczniowie wszystkich klas odbywają wycieczki ekologiczne (m.in. we współpracy ze Stowarzyszeniem Wisłok), odwiedzają gospodarstwa ekologiczne, włączają się w kampanie społeczne. Program został objęty honorowym patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Wszystkie działania programu mogą być skutecznie realizowane dzięki środkom pozyskiwanym z Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Od roku 2009 nasza szkoła jest współorganizatorem trzech wojewódzkich konkursów plastycznych o tematyce ekologicznej Zdrowo jem – zdrowo żyję przeznaczonych dla przedszkoli, klas I-III oraz klas IV-VI. Uroczyste wręczenie nagród dla laureatów odbywa się podczas Międzynarodowych Targów EKOGALA w Rzeszowie. Prowadzimy pokazowe warsztaty i lekcje ekologiczne. W listopadzie 2012 r. szkoła za swą działalność otrzymała prestiżowe wyróżnienie od Podkarpackiej Izby Rolnictwa Ekologicznego, a  styczniu 2013 r. zaprezentowała się w Urzędzie Marszałkowskim na konferencji z udziałem władz państwowych i wojewódzkich – Szkoła ma uczyć, a nie tuczyć. Od lat prowadzimy akcje Mleko w szkole, Owoce w szkole. Nasze działania spotykają się z uznaniem władz oświatowych i państwowych, piszą o nas i pokazują w mediach.

8 kwietnia 2012 roku, w ramach programu Katyń – ocalić od zapomnienia, wmurowano tablicę pamiątkową i posadzono dąb. W ten sposób uczciliśmy pamięć porucznika Henryka Pisarka, dziadka naszej nauczycielki historii, Małgorzaty Baran, który został zamordowany w Katyniu. To spotkanie z historią zaowocowało pomysłem zorganizowania, we współpracy z kołem historyków przy Uniwersytecie Rzeszowskim, cyklicznej imprezy o szerokim zasięgu. 15 kwietnia 2013 r. w naszej szkole odbyły się I Rzeszowskie Dni Katyńskie.

Uroczyste apele są doskonałą okazją do spotkań całej społeczności szkoły, wspólnego świętowania uroczystości, prezentacji programów artystycznych przygotowanych przez uczniów pod kierunkiem nauczycieli, informacji o sukcesach, spotkań z ciekawymi ludźmi (odwiedzili nas m.in. Aleksander Arian, Marta Niewczas, Krystian Herba, Marek Czarnota), podsumowań i refleksji. Z prelekcjami dla uczniów przychodzą też każdego roku policjanci i strażacy.

Chętnie prezentujemy się na zewnątrz. Od 2011 roku organizowane są każdego roku, w marcu – Dni Otwarte Szkoły i w maju – Piknik Szkolny. Są to dni, kiedy w gościnne progi naszej szkoły zapraszamy: zainteresowanych nauką w SP 25 i ich Rodziców, rodziny uczniów i mieszkańców osiedla. Rodziny naszych wychowanków mają także okazję podziwiać dzieci podczas występów artystycznych, takich jak: Noworoczny Koncert Świąteczny, Dzień Rodziny, Dzień Mamy i Taty, Dzień Babci i Dziadka, przedstawienia teatralne, np. Jasełka oraz zawodów sportowych, np. Turniejów Orlika.

W październiku 2012 roku zespół kuratoryjnych wizytatorów przeprowadził analizę pracy szkoły, której zakres obejmował: efekty działalności dydaktycznej i wychowawczej, procesy zachodzące w szkole, funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym i zarządzanie szkołą. Szkoła w wyniku ewaluacji zewnętrznej uzyskała same wysokie i bardzo wysokie oceny. Nasza sumienna i systematyczna praca została zauważona i doceniona. Wizytatorzy stwierdzili,  że szkoła stwarza przyjazny klimat do nauki i wypoczynku, stara się zapewnić uczniom wysoką jakość nauczania, wychowania i opieki oraz bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych. Dzieci w szkole zawsze mogą się czuć bezpiecznie, pod kierunkiem wysoko  wykwalifikowanych nauczycieli i pedagogów zdobywać bogatą wiedzę, realizować swe pasje i rozwijać się wszechstronnie.

W dniach 5-9 czerwca 2013 roku uczniowie klas piątych wzięli udział w obozie językowym „Euroweek Szkoła Liderów” zorganizowanym przez Europejskie Forum Młodzieży w Bystrzycy Kłodzkiej. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach w języku angielskim, prowadzonych przez wolontariuszy z krajów anglojęzycznych, szkoleniowców Europejskiego Forum Młodzieży – stowarzyszenia posiadającego wieloletnie doświadczenie w działalności edukacyjnej na rzecz dzieci i młodzieży. Pomysłodawcą i organizatorem wyjazdu była anglistka – Anna Bacik, a opiekunami panie – Anna Hadała i Kamila Lew. Dla uczniów wyjazd okazał się wspaniałą okazją do doskonalenia umiejętności komunikacyjnych w języku angielskim, a także do zwiedzania kraju.

Od trzech lat szkoła prowadzi systematycznie remonty budynku i pięknieje. W czasie wakacji 2013 r. w szkolnej kuchni i jadalni został przeprowadzony kompleksowy remont – pomieszczenia zyskały nową pastelową kolorystykę i stoliki, wentylację oraz wyposażenie. Zespół naszej kuchni zawsze gotuje pyszne obiady, ale teraz w tym odnowionym pomieszczeniu nabierają one wyjątkowego smaku. Odnowiono też sale lekcyjne, korytarze i bibliotekę.

Dużą część czasu dzieci spędzają w szkolnych ławkach, więc w trakcie zajęć lekcyjnych ich spontaniczna aktywność fizyczna jest ograniczona. Nasza szkoła jako „Szkoła Promująca Zdrowie” stara się dbać o właściwy rozwój fizyczny wychowanków, dlatego podjęła starania, by uzyskać finansowe wsparcie w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” i utworzyć szkolny placu zabaw i salę zabaw. Miejsca te pozwalają na prowadzenie różnych form zajęć ruchowych przy zastosowaniu do tego odpowiednio przystosowanych sprzętów. Szczególnie ważną dla nas sprawą jest bezpieczeństwo dzieci, dlatego bardzo istotne było zastosowanie nowoczesnej oraz bezpiecznej nawierzchni pod urządzeniami i przemyślane ich rozmieszczenie, a także estetyka. Otwarty w październiku 2013 r. szkolny plac zabaw cieszy się niesłabnącym powodzeniem – dzieci korzystają z niego nie tylko w ramach zajęć, ale także przed lekcjami i po nich. Pobyt w tym miejscu sprawia im niezmiennie wielką frajdę.

Kiedy pisze się historię szkoły z perspektywy 25 lat, szczegóły umykają gdzieś, w strumieniu różnych zdarzeń, stają się delikatne i ulotne jak mgła, i jak ona trudne do określenia. Widoczne pozostają tzw. kamienie milowe, czyli te zdarzenia, które w istotny sposób obraz szkoły zmieniały. Życie jednak w znacznej mierze składa się ze szczegółów właśnie i to one nadają mu smak, a potem niektóre urastają do rangi owych kamieni milowych. Od tego roku szkolnego postanowiliśmy pisać historię naszej szkoły nieco inaczej niż dotychczas – dodawać rok po roku garść szczegółów – opowiadać o tym, co nas cieszyło, co nam się udało, co zrobiliśmy, co osiągnęliśmy, z czego jesteśmy bardzo dumni i więcej mówić o ludziach, którzy tworzą tę historię.

opracowanie – dr Barbara Maria Płodzień

ROK  SZKOLNY  2013 / 2014

Od kilku lat systematycznie prowadzone są remonty naszego obiektu. W tym roku szkolnym przeprowadzono – kapitalny remont łazienek, w kilku salach lekcyjnych ( w tym dwóch specjalnie przygotowanych na przyjęcie sześciolatków) wymalowano ściany, odnowiono ławki i krzesła, zmieniono wykładziny, nowe wykładziny pojawiły się również na szkolnych korytarzach. Remonty przeprowadzono również w szkolnej świetlicy i w szatniach – pojawiły się tu m.in.  kolorowe ławeczki i obudowy kaloryferów. Pięknieje otoczenie szkoły – przed wejściem głównym i wokół placu zabaw uporządkowano teren zieleni i dokonano nowych estetycznych nasadzeń.

Szkoła współuczestniczy w wydarzeniach środowiskowych, np. Dni Osiedla Baranówka IV, Rzeszowski Bieg Niepodległości i sama czynnie je organizuje, np. w tym roku odbył się już IV Szkolny Piknik Rodzinny, II Rzeszowski Dzień Katyński, Dzień Otwarty Szkoły.

Współpracujemy z regionalnymi ośrodkami kultury – MDK, WDK, WiMBP, Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, Muzeum Historii Miasta Rzeszowa, Muzeum Etnograficzne, Muzeum Zamek w Łańcucie, Teatr im. W. Siemaszkowej, Teatr MASKA, kino HELIOS, Muzeum Dobranocek. Nasi uczniowie uczestniczą w lekcjach specjalnie przygotowanych dla nich przez te placówki, konkursach, edukacji filmowej i teatralnej oraz innych wydarzeniach kulturalnych.

Organizujemy i bierzemy udział w różnych akcjach społecznych – Dzień Ziemi, Sprzątanie Świata, Godzina dla Ziemi, zbiórka baterii i surowców wtórnych, zbiórka zakrętek na operację dla Amelki, Dzień Europy, Charytatywny Turniej Karate Tradycyjnego Walczymy razem dla Anety, Bezpieczne ferie i wakacje, Pomóżmy zwierzakom, Ogólnopolska Akcja Kolęda misyjna, Konkurs Przybysz z Planety WEEE, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

Szkoła, zrzeszona w  Ogólnopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, od wielu lat prowadzi aktywne działania popularyzujące zdrowe odżywianie oparte na produktach ekologicznych. Kolejny rok nasi uczniowie są beneficjentami akcji Owoce w szkole (klasy I-III) i Mleko w szkole (klasy IV-VI). W dniu 30 września 2013 r. wspólnie ze Związkiem Stowarzyszeń „Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego” w Świlczy była gospodarzem XXIX EkoForum Klastra Dolina Ekologicznej Żywności pod hasłem Edukacja ekologiczna – korzyści z pracy pszczół. Już po raz piąty byliśmy też współorganizatorem trzech wojewódzkich konkursów plastycznych o tematyce ekologicznej (mgr Anna Hadała, mgr Małgorzata Prucharska, mgr Jolanta Pyziak, mgr Małgorzata Garlak-Niedziółka, mgr Elżbieta Kluz). Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów odbyło się podczas VIII Międzynarodowych Targów Żywności i Produktów Ekologicznych EKOGALA 2014 w Rzeszowie.

Organizujemy również inne konkursy o zasięgu miejskim i wojewódzkim:

 • Miejski Konkurs Języka Angielskiego Friendly English dla uczniów klas czwartych szkół podstawowych
  (mgr Anna Hadała, mgr Kamila Lew, mgr Anna Bacik, mgr Elżbieta Pietrusiak)
 • Międzyszkolny Konkurs Plastyczny Wielkanocne dekoracje
  (mgr Lidia Ludera, mgr Dorota Sroczyńska, mgr Wojciech Trzyna)
 • Międzyszkolny Konkurs Plastyczny Kalendarz adwentowy
  (mgr Renata Brzozowska, mgr Zofia Kunysz)
 • Międzyszkolny Konkurs Plastyczny Bohater mojej ulubionej książki
  (mgr Beata Kuczek, mgr Małgorzata Baran)
 • Miejski Konkurs Muzyczny Gdzie się podziały tamte melodie
  (mgr Robert Walawender, mgr Urszula Klimas)

Nasi uczniowie odnoszą znaczące sukcesy w wielu konkursach przedmiotowych, plastycznych, muzycznych i zawodach sportowych. Jesteśmy z nich wszystkich bardzo dumni, cieszą nas ich osiągnięcia, które są efektem naszej wspólnej pracy – wysiłku uczniów i nauczycieli.

SUKCESY NASZYCH UCZNIÓW W KONKURSACH POZASZKOLNYCH

 • Wojewódzki Konkurs 10 lat w Unii Europejskiej – jak zmienia się moje Podkarpacie?
  II miejsce – Szymon Szczepanik
  (opiekun – mgr Anna Styczeń)
 • Miejski Konkurs Poetycki Wiosenne wierszopisanie
  I nagroda – Julia Kolarz
  (opiekun – mgr Barbara Maria Płodzień)
 • X Podkarpacki Konkurs Poetycki Ja i świat
  I nagroda – Wiktoria Mularska – kategoria wiekowa: klasy III-IV
  (opiekun – mgr Małgorzata Garlak-Niedziółka)
  I nagroda – Julia Kolarz – kategoria wiekowa: klasy V-VI
  (opiekun – mgr Barbara Maria Płodzień)
 • Wojewódzki Konkurs Plastyczny Mój ekologiczny świat – zdrowe, bo z mleka
  nagroda – Julia Sondej
  (opiekun – mgr Jolanta Pięta)
 • IX Wojewódzki Konkurs Plastyczny Kolorowe melodie
  laureaci – Bartosz Cieśla i Miłosz Piotrowski
  (opiekun – mgr Marzena Karpińska)
 • Międzynarodowy Konkurs Plastyczny Ptaki-Cudaki
  II nagroda – Piotr Błąd – kategoria wiekowa: klasy I-III
  (opiekun – mgr Marzena Karpińska)
 • Międzyszkolny Konkurs Aktorsko-Recytatorski Moja ulubiona postać baśniowa
  I nagroda – Stanisław Szlachta
  (opiekun – mgr Barbara Maria Płodzień)
 • Miejski Konkurs Plastyczny Banknot euro z polskimi akcentami
  I nagroda – Julia Markowicz
  II nagroda – Anna Chmielowska
  (opiekun uczniów – mgr Wojciech Trzyna)
 • VII Półmaraton Rzeszowski – biegi młodzieżowe na dystansie 600 metrów
  I miejsce – Agata Dąbrowska kategoria wiekowa: klasy III-IV
  II miejsce – Stanisław Szlachtakategoria wiekowa: klasy III-IV
  (opiekun uczniów – mgr Sebastian Sondej)
 • Podkarpacka Recyklingowa  Olimpiada EkoNautów
  I nagroda dla zespołu Zuzanna Piróg, Karol Fus i Maciej Gaweł
  (opiekun uczniów – mgr Jadwiga Dąbrowska)
 • Wojewódzki Kuratoryjny Konkurs Języka Niemieckiego
  laureat – Adam Liminowicz
  finaliści – Karolina Bomba, Natalia Niemiec, Hubert Orzech, Mikołaj Stręk
  (opiekun uczniów – mgr Zofia Kunysz)
 • Międzyświetlicowy Konkurs Poetycki Pory roku wierszem malowane – magia zimy
  nagroda specjalna – Wiktoria Mularska
  (opiekun – mgr Renata Brzozowska)
 • Wojewódzki Konkurs Poetycki Kwiatek dla Babci i Dziadka
  I nagroda – Julia Kolarz
  (opiekun – mgr Barbara Maria Płodzień)
 • Międzyszkolny Konkurs Plastyczny Kalendarz adwentowy
  I nagroda – Kamila Niemiec
  I nagroda – Szymon Szczepanik
  (opiekun uczniów – mgr Zofia Kunysz)
 • Puchar Świata IDO Show Dance z Zespołem T-8
  Klaudia BednarskaZuzanna Piróg
  (opiekun uczniów – mgr Dorota Jandziś – MDK)
 • Międzyszkolny Konkurs Pięknego Czytania Poczytam Ci
  nagroda specjalna – Bartosz Rułka
  (opiekun – mgr Barbara Maria Płodzień)
 • Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny Światło wieczorową porą
  I nagroda – Bartosz Rułka
  (opiekun – mgr – Dominika Mróz-Toton – MDK)
 • Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny Człowiek, Świat, Przyroda
  II nagroda –  Bartosz Rułka
  (opiekun – mgr – Dominika Mróz-Toton – MDK)

Uczniowie klasy V A – jako jedyni uczestnicy reprezentujący Rzeszów – brali udział w Ogólnopolskim Konkursie Czytelniczym Między nami czytelnikami i choć na podium nie udało się stanąć, to jednak za sukces poczytywać należy sobie wielkie zaangażowanie uczniów w propagowanie idei czytelnictwa i dobrą zabawę, którą na długo zapamiętają – zwłaszcza ci, którzy rozsmakowali się w czytaniu (opiekun – mgr Barbara Maria Płodzień).

Mamy w szkole uczniów, którzy osiągają sukcesy spełniając się w twórczości literackiej – należy do nich Julia Kolarz, uczennica klasy V a, która w tym roku szkolnym wygrała aż trzy poetyckie konkursy (opiekun mgr Barbara Maria Płodzień) i Wiktoria Mularska (opiekun mgr Małgorzata Garlak-Niedziółka).

Organizujemy wiele konkursów szkolnych, by pozwolić uczniom na harmonijny rozwój i realizację ich pasji. Są to konkursy przedmiotowe, artystyczne i sportowe – m.in.:

 • Konkurs o tytuł Mistrz ortografii (mgr Bożena Błyskal, mgr Urszula Klimas, mgr Beata Kuczek, mgr Barbara Maria Płodzień)
 • Konkurs Języka Niemieckiego (mgr Renata Brzozowska i mgr Zofia Kunysz)
 • Bukiet Wielkanocny (mgr Zofia Kunysz)
 • Informatyczny Konkurs Pisanki-kraszanki (mgr Anna Styczeń, mgr Urszula Sznerch, mgr Wojciech Trzyna, mgr Rafał Kochański)
 • Konkurs Matematyczny Matematyczna ozdoba choinkowa (mgr Beata Baran, mgr Małgorzata Pyziak)
 • Konkurs Informatyczny Świąteczna tapeta (mgr Rafał Kochański, mgr Anna Styczeń, mgr Wojciech Trzyna)
 • Konkurs Plastyczny Mój nauczyciel (mgr Jadwiga Kawa)
 • Szkolny Konkurs Prymasowski Moja szkoła i jej Patron (mgr Barbara Maria Płodzień, mgr Urszula Klimas, mgr Wojciech Trzyna, mgr Rafał Kochański, mgr Alicja Miś, mgr Katarzyna Mucha)
 • Konkurs Plastyczny dla klas 1-3 Bożonarodzeniowa kartka świąteczna w języku angielskim (mgr Anna Bacik)
 • Konkurs Wiedzy o Rzeszowie dla klas IV (mgr Hanna Bober)
 • Konkurs Wiedzy o Polsce dla klas VI (mgr Hanna Bober)
 • Szkolny Konkurs Czytelniczy (mgr Małgorzata Baran, mgr Beata Kuczek)

Nasi nauczyciele systematycznie podnoszą swe kwalifikacje i poświęcają uczniom swój czas, dzielą się wiedzą i zarażają swą pasją do przedmiotu, wspomagają rozwój talentów uzdolnionych wychowanków i otaczają opieką tych, którzy mają problemy w nauce. Prawie w stu procentach kadra nauczycielska to nauczyciele dyplomowani. Są wśród nas egzaminatorzy  OKE – mgr Anna Hadała, mgr Elżbieta Kluz, mgr Jolanta Pyziak i mgr Elżbieta Salamon. W tym roku szkolnym wielu naszych nauczycieli otrzymało wysokie resortowe nagrody i medale:

 • Nagroda Kuratora Oświaty – mgr Elżbieta Gwardecka
 • Nagroda Prezydenta Miasta Rzeszowa – mgr Dorota Kozioł
 • Nagroda Prezydenta Miasta Rzeszowa – mgr Beata Kudlek
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej – mgr Beata Kudlek

Uzdolnieni uczniowie naszej szkoły pobierają Stypendia Prezydenta Miasta Rzeszowa za wysokie wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia. Są naszą dumą i serdecznie im gratulujemy! Za osiągnięcia w tym roku szkolnym stypendia przyznano następującym uczniom:

Klaudia Bednarska – klasa V A, Monika Chmiel – klasa V B, Julia Cymbalista – klasa V A, Dominika Kontek – klasa V A, Grzegorz Liminowicz – klasa IV A, Marcin Oklejewicz – klasa VI B, Zuzanna Piróg – klasa V A, Bartosz Rułka – klasa V A, Szymon Szczepanik – klasa IV C

W czerwcu 2014 po raz drugi anglistki – mgr Anna Bacik, mgr Kamila Lew i mgr Elżbieta Pietrusiak zorganizowały wyjazd grupy młodzieży z klas szóstych na obóz językowy Euroweek Szkoła Liderów – do Długopola Zdrój k. Bystrzycy Kłodzkiej. Uczestnicy mieli możliwość doskonalenia umiejętności językowych pod kierunkiem wolontariuszy z różnych stron świata z krajów anglojęzycznych. Zwiedzili także piękne zakątki Polski.

W szkole regularnie ukazuje się uczniowskie czasopismo Figielek – dzieło klasy dziennikarskiej prowadzonej przez mgr Jadwigę Kawę.

Szkolne imprezy – dyskoteki, Dzień Wiosny, Mikołajki, Dzień Chłopaka i Dzień Kobiet, wybory najsympatyczniejszego chłopaka i dziewczyny w szkole – organizuje z poświęceniem i wielkim zaangażowaniem Szkolny Samorząd Uczniowski (opiekun – mgr Kamila Lew).

U progu Świąt Bożego Narodzenia, w dniu 19 grudnia 2013 r. (w sali widowiskowej MDK – Osiedle Baranówka IV), odbyła się uroczystość – Wigilia ze Świetlicą. Na program artystyczny złożyły się występy teatralne, kolędy i pastorałki w wykonaniu dzieci z klas I-III uczęszczających do świetlicy szkolnej. Widowisko przygotowali wspólnymi siłami przygotowali nauczyciele świetlicy SP 25 oraz ich podopieczni.

Nasi uczniowie mają okazję spotkać się z ciekawymi ludźmi, w tym roku byli to m.in.:

 • grupa podróżników TRZASK – opowiadają młodzieży o swych podróżach
  do odległych zakątków świata, zarażają pasją do podróżowania prezentują ciekawy materiał fotograficzny i barwnie opowiadając o swych wyprawach (organizator – mgr Jadwiga Dąbrowska).
 • prof. Jan Miodek – w wykładzie językoznawcy, będącego świetnym gawędziarzem uczestniczyli uczniowie wraz ze swymi polonistami (organizator – mgr Barbara Maria Płodzień, mgr Bożena Błyskal).
 • poeta Michał Rusinek – były sekretarz noblistki Wisławy Szymborskiej, podczas spotkania autorskiego z uczniami klasy V A rozmawiał z młodymi czytelnikami o swoich książkach, odpowiadał na pytania w zainscenizowanej konferencji prasowej i recytował wiersze, a także z wielkim zaciekawieniem i satysfakcją słuchał uczniów recytujących jego wiersze (organizator – mgr Barbara Maria Płodzień).
 • piosenkarz Arek ARO Kłusowski – uczestnik telewizyjnego show The voice of Poland. Arek opowiadał uczniom, w jaki sposób z uporem dążył do realizacji swych marzeń. Zapewniał, że warto to robić nawet wtedy, gdy początkowo porażka goni porażkę. Determinacja i ciężka praca pomagają osiągnąć cel – trzeba gonić swe marzenia (organizator – mgr Elżbieta Gwardecka).
 • pisarka Anna Onichimowska – jedna z najpopularniejszych i najbardziej znanych polskich autorek książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz scenariuszy radiowych, telewizyjnych i filmowych spotkała się z uczniami. Opowiadała o swej twórczości dla młodych czytelników, zachęcała do podejmowania własnych prób literackich i odpowiadała na pytania (organizator – mgr Bożena Błyskal).

opracowanie – dr Barbara Maria Płodzień

ROK  SZKOLNY  2014 / 2015

 Kolejny rok za nami. Był bardzo pracowity i obfitował w setki wydarzeń, tych ważnych i tych drobnych. Mamy poczucie satysfakcji patrząc na to, czego dokonaliśmy. Jesteśmy dumni z naszych uczniów, ich dużych i małych sukcesów.

W poszukiwaniu szczegółów zapraszamy do przejrzenia archiwalnej zakładki „Aktualności”, a poniżej prezentujemy te informacje, które chcielibyśmy w pewien sposób wyróżnić i zachować w pamięci.

Szkoła współpracuje z wieloma instytucjami i bierze udział w rozmaitych imprezach o zasięgu środowiskowym, miejskim, wojewódzkim i ogólnopolskim.

W tym roku grupy uczniów, którzy występowali już wielokrotnie w różnych konkursach recytatorskich i teatralnych, uczestniczyły w Teatralnej Grze Ulicznej zorganizowanej przez Teatr MASKA w ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Ożywionej Formy Maskarada. Zespół klas starszych, pod opieką mgr Barbary Marii Płodzień, zajął II miejsce, a maluchy, pod opieką mgr Jolanty Pyziak – I i II miejsce.

Współpraca z Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną (koordynator – mgr Bożena Błyskal) zaowocowała serią interesujących zajęć – warsztaty, konkursy, quizy, prezentacje – odbywających się w siedzibie biblioteki, prowadzonych przez bibliotekarzy i ciekawych zaproszonych gości oraz spotkaniami z autorami książek dla dzieci i młodzieży.

Klasy młodsze w ramach ogólnopolskiego programu „Przecinek i kropka” uczestniczyły w zajęciach czytelniczych organizowanych przez EMPiK. Klasy starsze wzięły udział w realizowanych corocznie zajęciach edukacji muzealnej na Zamku w Łańcucie. Uczniowie, przygotowani przez mgr Dorotę Kozioł i mgr Małgorzatę Baran, zaprezentowali ciekawe widowisko Między niebem a ziemią na Spotkaniu Katyńskim w Trzcianie. Mogliśmy podzielić się naszą wiedzą na temat zbrodni katyńskiej, bo od kiedy posadziliśmy na szkolnym trawniku Dąb pamięci – odbywamy żywe lekcje historii w ramach Rzeszowskich Dni Katyńskich.

Z zaangażowaniem bierzemy udział w akcjach i kampaniach społecznych.

W tym roku klasa 1F pod opieką mgr Moniki Rokoszyńskiej, przystąpiła do V edycji Ogólnopolskiego Konkursu ,,W krainie prądu elektrycznego” realizowanego w oparciu o projekt edukacyjny ,,Planeta Energii” i zdobyła w nim wyróżnienie. W ramach projektu przeprowadzono w szkole szereg imprez i zajęć mających na celu budowanie wiedzy najmłodszych o energii elektrycznej.

Staramy się wprowadzać nowe i atrakcyjne sposoby nauczania – w tym celu kadra nauczycielska systematycznie podnosi swe kwalifikacje.

Szkoła wzięła udział w międzynarodowym projekcie edukacyjnym eTwinnig. Wraz z rówieśnikami z Portugalii i Grecji nasi uczniowie pod kierunkiem nauczycieli języka angielskiego – mgr Elżbiety Pietrusiak i mgr Joanny Rachańskiej – podjęli prace nad dwoma projektami: o zwierzętach chronionych w Europie i tradycjach świątecznych. Efekty pracy zaprezentowali w Internecie w postaci elektronicznych książeczek. W związku z udziałem w programie przygotowano również dwa przedstawienia w języku angielskim – „Jasełka” i „Brzydkie kaczątko” – które dzięki połączeniu internetowemu obejrzano w partnerskich szkołach. Praca nad projektem pozwoliła naszym uczniom poznać i otworzyć się na tradycję innych narodów, okazała się też doskonałym sposobem doskonalenia umiejętności komunikowania się w języku angielskim.

Zależy nam bardzo na propagowaniu wśród uczniów „mody na czytanie”, dlatego podejmujemy szereg działań zachęcających dzieci do sięgania po książki. Uczestniczymy w kampaniach społecznych i konkursach, czytamy dzieciom na zajęciach, przedstawiamy książkę, jako atrakcyjną alternatywę spędzania wolnego czasu. Klasa VI a po opieką polonisty – mgr Barbary Marii Płodzień – wzięła udział w Społecznej Kampanii Czytelniczej Ja czytam! objętej patronatem MEN. Uczniowie spotykali się w Klubie Młodego Czytelnika, czytali książki dla dzieci i młodzieży, a następnie dyskutowali o problemach w nich zawartych. Ta sama grupa wzięła udział w Ogólnopolskim Konkursie Czytelniczym „Między nami Czytelnikami”.

Wraz z ponad 300. uczniami podkarpackich szkół podstawowych i gimnazjalnych świętowaliśmy Dzień Europy. Uroczystości odbyły się w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Organizatorami wydarzenia były Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Rzeszów, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej oraz rzeszowski punkt sieci Eurodesk.

Poprzez cykl pogadanek i imprez włączyliśmy się w obchody Międzynarodowego Dnia Bezpiecznego Internetu oraz akcję ekologiczną „Godzina dla ziemi”.

Szkoła z inicjatywy mgr Renaty Brzozowskiej została beneficjentem europejskiego programu edukacyjnego mini-granty Schumana „Co nam zostało z tamtych lat? – I Wojna Światowa”. W ramach tego projektu uczniowie odbyli wycieczkę do Gorlic, gdzie odbyła się żywa lekcja historii – zapoznali się z faktami dotyczącymi bitwy pod Gorlicami, która uchodzi za jedną z największych, a zarazem najważniejszych bitew frontu wschodniego I wojny światowej. Operacja Gorlicka wpłynęła w znaczący sposób na losy wojny, a w konsekwencji na możliwość odrodzenia się Państwa Polskiego. Uczniowie zwiedzili cmentarz poległych żołnierzy, wykonali dokumentację fotograficzną, która następnie stała się elementem szkolnej wystawy. Historia nauczana w ten sposób głęboko zapada w pamięć.

Nasza szkoła przynależąca do sieci Szkół Promujących Zdrowie z zaangażowaniem i przekonaniem propaguje proekologiczne działania. Od roku 2009 aktywnie włącza się w Międzynarodowe Targi EKOGALA. W roku 2015 wraz z Podkarpacką Izbą Rolnictwa Ekologicznego w Świlczy oraz ze Stowarzyszeniem Producentów Żywności Ekologicznej EKO DAR w Świlczy współorganizowaliśmy po raz kolejny ekologiczne konkursy plastyczne i seminarium dla dzieci ze szkół podstawowych województwa podkarpackiego Uczymy się szacunku do chleba. W działania związane z konkursami i imprezą czuwały panie: mgr Anna Hadała, mgr Małgorzata Prucharska, mgr Elżbieta Kluz, mgr Jolanta Pyziak. Dzieci z klas I-III objęte są akcją „Owoce i warzywa w szkole”, a uczniowie klas IV-VI – „Mleko w szkole”.

Uczniowie aktywnie działali w Szkolnym Kole PTTK, ucząc się szacunku dla przyrody, poznając piękno naszego kraju i regionu. W tym roku wzięli udział, pod opieką mgr Ilony Porady, w XII Rajdzie Turystycznym „Święto Polskiej Niezapominajki” oraz w Jesiennych Marszach na Orientację – pod opieką mgr Małgorzaty Pyziak.

Jesienią, jak co roku, odbyły się edukacyjne wycieczki do gospodarstw ekologicznych, w regionie Podkarpacia, produkujących ekologiczną żywność, m.in. orkisz, chleb i miód. Dzieci zapoznawały się z metodami i zasadami ekologicznej produkcji żywności, uczyły się zasad zdrowego żywienia.

Sekcja Informacji i Promocji Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Rzeszowie przy współpracy z Zespołem Szkół Gospodarczych w Rzeszowie zorganizowała w naszej szkole warsztaty kulinarne o charakterze zajęć edukacyjno-kulinarnych.

Grupa uczniów pod opieką nauczycieli mgr Lucyny Białas i mgr Agnieszki Lewieniec, uczestniczyła w II Rzeszowskim Zlocie Owadów na rzeszowskich Bulwarach. Akcja ta miała charakter ekologiczno-edukacyjny. Jej celem było zamanifestowanie przez młode pokolenie potrzeby ochrony środowiska, a w szczególności dbania o bioróżnorodność gatunkową na Podkarpaciu.

Odnotowaliśmy sukcesy w Powiatowym Konkursie Ekologicznym Nauk Przyrodniczych „Żbik” – uczniowie przygotowani przez mgr Jadwigę Dąbrowską zajęli II miejsce – Julia Cymbalista i Zuzanna Piróg oraz III miejsce – Beata Lipska i Anna Chmielowska.

Organizujemy wiele szkolnych konkursów pozwalających uczniom rozwijać swe pasje i zainteresowania, wzbogacać wiedzę oraz po prostu mądrze i ciekawie zagospodarowywać wolny czas.

Są to m.in. konkursy informatyczne „Pisanki – Kraszanki”, Kartka świąteczna i Świąteczna tapeta na komputer, konkurs plastyczny „Mój nauczyciel”. Są to też konkursy o szerszym zasięgu, np. po raz kolejny zatem przygotowaliśmy Miejski Konkurs Plastyczny „Kalendarz adwentowy”. Pomysłodawczyniami i organizatorkami konkursu są germanistki – mgr Renata Brzozowska i mgr Zofia Kunysz.

Odbył się też, cieszący się dużym zainteresowaniem Miejski Konkurs Piosenki „Co nam zostało z tamtych lat?” To była dobra zabawa nie tylko dla młodzieży, ale i dla opiekunów (organizatorzy – mgr Robert Walawender i mgr Barbara Maria Płodzień), którzy z nutką nostalgii przenosili się w czasy, kiedy wielkimi przebojami były piosenki: „Autostop”, Rudy rydz” czy „Kolorowe jarmarki”.

Z dumą odnotowujemy, że tym roku nad organizowanym przez naszą szkołę Wojewódzkim Konkursem Plastycznym i Literackim ,,Pięknie żyj”, honorowy patronat objął księdz biskup Jan Wątroba, Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej, a patronat medialny – Katolickie Radio VIA. Konkurs poświęcony jest postaci i nauce patrona szkoły – Prymasa Tysiąclecia. Organizatorkami są panie – mgr Jolanta Pyziak, mgr Elżbieta Kluz i mgr Alicja Miś.

III Wojewódzkim Konkursie Twórczości Plastycznej oraz Grafiki Komputerowej dla Dzieci i Młodzieży ,,Jan Paweł II – w sercu i pamięci” nasi uczniowie, przygotowani przez mgr Alicję Miś i mgr Wojciecha Trzynę, zajęli czołowe miejsca (Emilia Nikodem – I miejsce, Klaudia Bednarska i Szymon Szczepanik – III miejsce).

Po raz kolejny odnotowaliśmy też sukcesy w konkursach aktorskich. W Międzyszkolnym Konkursie Aktorskim Bohaterowie naszych lektur – Bartosz Rułka zajął II miejsce, a Stanisław Szlachta zdobył wyróżnienie. Chłopców przygotowała mgr Barbara Maria Płodzień.

W Kopalni Soli w Bochni odbył się finał Ogólnopolskiego Konkursu Recytacji Poezji Religijnej „Pierścień św. Kingi”. Szkołę reprezentował przygotowany przez mgr Barbarę Marię Płodzień uczeń – Bartosz Rułka, który był zwycięzcą eliminacji okręgowych.

W tym roku m.in. uczniowie klasy IV d, pod opieką germanistki mgr Zofii Kunysz, z sukcesem zadebiutowali na deskach teatralnych IV Międzyszkolnego Przeglądu Małych Form Teatralnych „Mały Broadway”. Przedstawili sztukę w języku niemieckim pt. „Vier Jahreszeiten” (Cztery pory roku) i zdobyli III miejsce.

Prowadzeni przez świetnych pedagogów, uczniowie robią śmiałe kroki w kierunku zdobycia miana poliglotów. W Kuratoryjnym Konkursie Języka Niemieckiego triumfowali: Beata Lipska – laureatka oraz Monika Chmiel i Julia Cymbalista – finalistki. Uczennice przygotowała mgr Zofia Kunysz. Cezary Pryk, przygotowany przez mgr Joannę Rachańską, zajął I miejsce w Konkursie Języka Angielskiego „Adventure With English Proverbs”.

Po raz trzeci młodzież naszej szkoły wzięła udział w obozie językowym „Euroweek Szkoła Liderów” zorganizowanym przez Europejskie Forum Młodzieży w miejscowości Długopole Zdrój położonej niedaleko Bystrzycy Kłodzkiej. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach w języku angielskim, prowadzonych przez anglojęzycznych wolontariuszy z różnych zakątków świata – szkoleniowców Europejskiego Forum Młodzieży, uczyli się przewodzenia grupie, autoprezentacji oraz pracy w zespole. Pomysłodawcą i organizatorem wyjazdu była mgr Anna Bacik, a opiekunami mgr Kamila Lew i mgr Elżbieta Pietrusiak. Uczniowie naszej szkoły wykazali się doskonałą znajomością języka angielskiego.

W kwietniu 2015 r. grupa klas szóstych pojechała na wycieczkę edukacyjną do Londynu. Pomysłodawcą i organizatorem wyjazdu była mgr Anna Hadała. W czasie wyjazdu uczniowie zobaczyli i zwiedzili historyczne miejsca i sprawdzali swój angielski w sytuacjach codziennego życia.

Wielu uczniów klas I-III spędza kilka godzin dziennie w szkolnej świetlicy, która oferuje im rozliczne zajęcia: warsztaty artystyczne – plastyczne, teatralne, muzyczne, zajęcia sportowe i ogólnorozwojowe zajęcia ruchowe, komputerowe. Dzieci znajdują tu nie tylko opiekę, ale także mogą liczyć na pomoc w odrobieniu zadań i rozwiązaniu szkolnych problemów. Przygotowywane przez opiekunów biorą udział w rozlicznych konkursach. Prace plastyczne uczniów zdobią sale i korytarze. Nasza świetlica to nie „przechowalnia”, ale miejsce, gdzie dzieci lubią przychodzić. Zapraszamy na stronę świetlicowych aktualności, by zapoznać się szczegółowo z ofertą, działaniami i sukcesami świetlicy.

Jako Szkoła Promująca Zdrowie w sposób szczególny dbamy o harmonijny rozwój naszych wychowanków, dlatego sport i propagowanie zdrowego stylu życia należą do zadań priorytetowych. Mamy powody do dumy, bo sportowego bakcyla połknęło wielu uczniów, a liczna grupa może pochwalić się znaczącymi sukcesami.

Szkoła realizuje w klasach I-III programy sportowe „Radosna szkoła”, „Tenis 10 w szkole” i „Mały mistrz” oraz program „Lekkoatletyka dla każdego”. Zajęcia prowadzą nauczyciele, którzy odbyli w tym celu specjalne przeszkolenia. Bierzemy udział w biegach miejskich i przełajowych, igrzyskach młodzieży szkolnej, zawodach lekkoatletycznych, turniejach piłki nożnej, ręcznej i siatkowej. Na basenie „Muszelka” współorganizujemy Miejskie Międzyszkolne Zawody Szkół Podstawowych w Pływaniu, gdzie nasi uczniowie wielokrotnie stają na podium. Trudno w pigułce wymienić wszystkie kategorie, w których triumfowaliśmy, z tego powodu ograniczymy się tu do wymienienia nazwisk nagradzanych uczniów – Jakub Czech, Karol Fus, Emilia Grasza, Mateusz Kumik, Łukasz Rząsa, Szymon Szczepanik, Stanisław Szlachta, Kornelia Wilk. Zajmujemy wysokie IV miejsce w pływaniu pośród szkół podstawowych na Podkarpaciu. Mamy to szczęście, że dzieci w ramach zajęć WF mają okazję odbywać lekcje na basenie. Na sukcesy uczniów pracują wszyscy nauczyciele WF – mgr Anna Dźwierzyńska, mgr Beata Kudlek, mgr Katarzyna Rogala, mgr Sebastian Sondej.

Możemy też pochwalić się sukcesami w kilku innych dyscyplinach sportowych – w Szkolnej Lidze Badmintona Kacper Iwaszek zajął II miejsce; drużyna chłopców zajęła II miejsce w Turnieju Halowej Piłki Nożnej „Mundialito” (opiekun – mgr Anna Dźwierzyńska).

W tym roku już po raz trzeci odbył się szkolny zimowy obóz narciarski w Białym Dunajcu. Uczniowie pod opieką mgr Sebastiana Sondeja stawiali pierwsze narciarskie kroki lub szlifowali zdobyte w poprzednich latach umiejętności.

Uczniowie dzięki systematycznej i wytrwałej pracy pod czujnym okiem profesjonalistów, swych nauczycieli, osiągali świetne wyniki w nauce. W tym roku na swych końcoworocznych świadectwach z biało-czerwonym paskiem aż 133. uczniów uzyskało średnią ocen powyżej 4,75. Wielu z nich za wyniki w nauce i / lub wybitne osiągnięcia otrzymało stypendia Prezydenta Miasta Rzeszowa i Dyrektora Szkoły. Stypendystami Prezydenta Miasta Rzeszowa zostali: Klaudia Bednarska, Kaja Bargiel, Anna Chmielowska, Julia Cymbalista, Anna Górak, Dominika Kontek, Aleksandra Kotula, Beata Lipska, Paulina Markiewicz, Wiktoria Mularska, Aleksandra Paściak, Szymon Pawliczak, Zuzanna Piróg, Szymon Szczepanik. Na szczególne wyróżnienie zasługują tu dwie uczennice klasy szóstej, które uzyskały średnią – 6,0. Są to – Julia Cymbalista i Zuzanna Piróg. Dumni jesteśmy z naszych prymusów i cieszymy się ich sukcesami.

Nasi Nauczyciele stanowią świetnie wykwalifikowaną kadrę. Systematycznie podnoszą kwalifikacje i wypracowują liczne sukcesy w swej nauczycielskiej profesji, co pozwala im cieszyć się osiągnięciami wychowanków. Za zaangażowanie i pracę każdego roku nagradzani są przez władze oświatowe i Prezydenta Miasta Rzeszowa. W 2014 roku, w Dniu Nauczyciela, nagrody odebrali:

Nagrodę Dyrektora Szkoły – mgr Białas Lucyna, mgr Jadwiga Dąbrowska, mgr Małgorzata Garlak-Niedziółka, mgr Elżbieta Gwardecka, mgr Anna Hadała, mgr Jadwiga Kawa, mgr Urszula Klimas, mgr Dorota Kozioł, mgr Agnieszka Lewieniec, mgr Magdalena Linek, mgr Małgorzata Ożyło, mgr Elżbieta Pietrusiak, mgr Katarzyna Rogala, mgr Robert Walawender, mgr Małgorzata Woś

Nagrodę Prezydenta Miasta Rzeszowa – mgr Zofia Kunysz i mgr Barbara Maria Płodzień

Medal KEN – mgr Jolanta Pyziak i mgr Bożena Zięba

Medal Brązowy za Długoletnią Służbę – mgr Agnieszka Lewieniec

To dzięki zaangażowaniu i pracy Nauczycieli, ale także Rady Rodziców oraz samych uczniów udaje się z powodzeniem organizować w szkole wiele imprez o zasięgu wykraczającym poza jej mury. Po raz piąty w historii naszej Szkoły odbył się Szkolny Piknik Rodzinny z programem ,,Warzywa i owoce w szkole”. Imprezę plenerową dla dzieci i rodziców przygotowała Agencja Rynku Rolnego, a projekt został współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Impreza zgromadziła liczne grono uczniów i ich opiekunów, a także mieszkańców osiedla B4. W przygotowanie pikniku włączyli się wszyscy nauczyciele wraz z Dyrekcją Szkoły, Rada Rodziców oraz Agencja Rynku Rolnego; koordynacji działań podjęły się mgr Anna Dźwierzyńska i mgr Anna Bacik.

Tradycyjnie wiosną w ramach Dnia Otwartego zaprosiliśmy do szkoły wszystkich rodziców zainteresowanych zapisaniem swoich dzieci do klasy pierwszej oraz maluchy zaciekawione przyszłym miejscem nauki.

Jak co roku świętowaliśmy Dzień Patrona – Prymasa Tysiąclecia i III Rzeszowski Dzień Katyński – uroczystość dla uczczenia pamięci Polaków pomordowanych w Katyniu. To ważne lekcje historii i patriotyzmu. Nasi uczniowie wzięli też udział w miejskich uroczystościach z okazji 75. rocznicy utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego oraz 75. rocznicy napaści sowieckiej na Polskę i odsłonięcia pomnika Sybiraka.

Z inicjatywy mgr Joanny Rachańskiej odbyło się w naszej szkole Bajkowe Popołudnie – wielopokoleniowe spotkanie, podczas którego nauczyciele, rodzice i dzieci, czytali bajki. Celem spotkania była promocja czytelnictwa i zbiórka pieniędzy dla chorej na padaczkę lekooporną Patrycji. Po raz kolejny okazało się, że nasza szkolna społeczność z zaangażowaniem odpowiada na inicjatywy pomocy innym, zwłaszcza tym pokrzywdzonym przez los, dla nich zawsze mamy gorące serca.

W ramach akcji „Dzieci – dzieciom” odbyła się zbiórka podarunków dla dzieci żołnierzy, którzy zginęli w trakcie walk na Ukrainie. Była to dla naszych uczniów wspaniała lekcja wrażliwości i empatii (opiekun – mgr Ilona Porada).

Zadbaliśmy też o bezdomne psiaki i koty włączając się w zbiórkę darów dla schroniska Kundelek – „Pomagamy zwierzakom przetrwać zimę”. Na trawniku przed szkołą postawiliśmy karmnik – nie tylko dokarmiamy ptaki, ale też mamy wyjątkową okazję do ich obserwacji.

W tym roku rozpoczęliśmy realizację projektu „W mojej bezpiecznej i przyjaznej szkole” w ramach rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. Program opracowano z myślą o potrzebach uczniów klas pierwszych, czwartych i grup świetlicowych. Jego głównym celem jest zintegrowanie zespołów klasowych i grup wychowawczych. Koordynatorem projektu została mgr Małgorzata Prucharska.

Z zapałem działał Szkolny Samorząd Uczniowski – pod opieką mgr Kamili Lew i mgr Joanny Rachańskiej – organizując wiele ciekawych imprez szkolnych. Były to m.in. uwielbiane przez uczniów dyskoteki, konkurs na przebranie z okazji karnawałowej zabawy i pierwszego dnia wiosny, Dzień Chłopaka, Poczta Walentynkowa. Samorząd angażował się też w działania charytatywne, m.in. na rzecz Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci, Schroniska dla zwierząt „Kundelek”, oraz chorych dzieci poprzez zbiórkę zakrętek, akcję „Góra Grosza”.

W działalność charytatywną włącza się też każdego roku Szkolne Koło CARITAS i Koło Misyjne pracujące pod opieką katechetek – mgr Alicji Miś i mgr Katarzyny Muchy. W okresie bożonarodzeniowym kolędnicy misyjni odwiedzają klasy z kolędą kwestując na działalność misyjną i pomoc biednym i poszkodowanym w różnych rejonach świata – w 2014 roku była to pomoc dla dzieci z Indii.

opracowanie – dr Barbara Maria Płodzień

ROK  SZKOLNY  2015 / 2016

We wrześniu 2015 r. rozpoczął się długo oczekiwany remont szkoły. Obejmował on ocieplenie budynku z wykonaniem nowej elewacji, remont dachów oraz wymianę całego oświetlenia na nowoczesne i energooszczędne typu LED. Remont realizowany był w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie” i dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 w ramach Programu Operacyjnego PL04 „Oszczędzanie energii oraz promowanie odnawialnych źródeł energii”. Prace zakończyły się w maju 2016 r.  Kremowo-szaro-pomarańczowa kolorystyka elewacji stwarza wrażenie lekkości i elegancji. Nasza dwudziestka piątka wygląda zupełnie jak nowa.

Od 1 września szkoła posiada nowe logo – zielony liść na tle otwartej książki ma na celu pokazanie, że poza misją edukacyjną szkoły, ważne dla nas są zagadnienia z zakresu ekologii i zdrowego trybu życia, zaś herb Rzeszowa podkreśla przynależność regionalną szkoły.

W szkole odbyło się wiele ważnych dla nas imprez. Należy tu odnotować przede wszystkim: VI Rzeszowski Dzień Katyński – święto obchodzone w szkole w sposób szczególny od 2011 roku, kiedy na terenie placówki zasadzono dąb – symbol pamięci po zamordowanym w Katyniu poruczniku Henryku Pisarku, nauczycielu z podrzeszowskiej Bzianki oraz wmurowano tablicę pamiątkową. Inicjatywę uczczenia pamięci Polaków zgładzonych podczas II wojny światowej na rozkaz władz ZSRR podjęła nauczycielka historii, mgr Małgorzata Baran, prywatnie wnuczka por. Pisarka. Tegorocznej uroczystości towarzyszyła przygotowana przez rzeszowski oddział IPN wystawa „Zbrodnia katyńska”. Patronat honorowy nad imprezą objęli: Prezydent Miasta Rzeszowa, Kurator Oświaty w Rzeszowie, Starosta Powiatowy, Polskie Radio Rzeszów, Gazeta Codzienna „Nowiny”, „Nowiny 24”, Radio VIA, TVP Rzeszów oraz Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie. Obchody Dnia Katyńskiego stały się okazją do poszerzenia wiedzy historycznej, zaciśnięcia więzi międzypokoleniowej oraz rozbudzenia uczuć patriotycznych.

Tradycją stały się Szkolne Pikniki Rodzinne. W tym roku spotkaliśmy się już po raz szósty. Świetna pogoda, dobre humory i sportowe ambicje sprzyjały dobrej zabawie. Dzieci chętnie brały udział w licznych konkurencjach sportowych i kulturalnych przygotowanych przez nauczycieli naszej szkoły. Koordynatorem działań była mgr Anna Dźwierzyńska, która opracowała projekt w ramach programu osiedlowego „Budujemy osiedlową wspólnotę”. Na pikniku bawili się nie tylko uczniowie naszej szkoły, ale także mieszkańcy osiedla. Zaprezentowaliśmy ciekawy program artystyczny na Dniach Osiedla, które okazały się miłym przedłużeniem naszego szkolnego pikniku.

W kwietniu 2016 r. szkołę odwiedził ksiądz biskup Edward Białogłowski, który spotkał się z młodzieżą, gronem pedagogicznym i pracownikami administracji.

W tym roku swe dwudziestolecie świętował „Figielek” szkolne pisemko uczniów klas I-III. Pierwszy numer ukazał się w 1995 roku – mgr Jadwiga Kawa realizująca w z uczniami klasy nauczania początkowego innowację pedagogiczną (klasa dziennikarska) podjęła się trudu wydawania szkolnego pisemka. Chyba nikt wtedy nie myślał, że działania zaplanowane na trzy lata potrwają aż 20. Jubileusz dodał skrzydeł młodym adeptom sztuki dziennikarskiej i kontynuują działalność, zatem możemy liczyć na kolejne numery pisemka i kolejne piękne jubileusze.

Uczniowie odbyli wiele spotkań z ciekawymi ludźmi, którzy są pasjonatami swej pracy. Dzielili się oni z uczniami swymi spostrzeżeniami i doświadczeniami, pokazywali, jak różnorodny i piękny jest świat, w którym każdy z nas może znaleźć miejsce dla siebie. Było to m.in. spotkanie autorskie z poetą Czesławem Piotrem Kondraciukiem; spotkanie autorskie z poetką – Barbarą Śnieżek; spotkanie z żużlowcem Stali Rzeszów – Karolem Baranem; spotkanie z poetką, harcmistrzem, pedagogiem i bibliotekarzem – Zofią Nowakowską; logopedą – Małgorzatą Dudek; spotkanie z autorką książek dla dzieci – Kingą Grabowską-Bednarz; pilotem – Grzegorzem Siekierdą; dietetykiem – Ewą Muszyńską.

Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich zawsze było i jest dla nas celem priorytetowym, stąd obecność uczniów na uroczystościach patriotycznych i ich celebrowanie. Ważnym dla nas jest również, by mieli poszanowanie dla tradycji narodowych i rodzinnych.

W tym roku nasi wychowankowie, wraz z pocztem sztandarowym, wzięli udział w obchodach 81. Rocznicy Śmierci Marszałka Piłsudskiego oraz XV. Dniach Papieskich.

Pani Dyrektor mgr Bożena Zięba podpisała porozumienie o współpracy z 3. Wojskową Regionalną Bazą Logistyczną w Krakowie. Ma ono na celu m.in. popularyzowanie działań zmierzających do kształtowania świadomości historycznej i patriotycznej młodzieży szkolonej.

Reprezentacja uczniów naszej szkoły, pod opieką mgr Zofii Kunysz i mgr Joanny Rachańskiej, wzięła udział w uroczystościach z okazji Dnia Europy zorganizowanych przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Młodzież po raz kolejny zdała na piątkę egzamin z empatii angażując się w akcje charytatywne, niosąc pomoc potrzebującym, ludziom oraz zwierzętom.

Maluchy zaprosiły do szkoły Babcie i Dziadków, by uczcić artystycznymi występami ich święto. Wychowankowie mgr Jadwigi Kawy pomyśleli też o tych seniorach, Babciach i Dziadkach, którzy są pensjonariuszami Domu Pomocy Społecznej w Słocinie i niejednokrotnie nie mają okazji do częstych spotkań z wnukami lub pozostają osamotnieni.

Odbyło się II Bajkowe Popołudnie – impreza, podczas której propagujemy czytelnictwo i zbieramy fundusze na leczenie chorych dzieci (pomysłodawczyni i organizatorka – mgr Joanna Rachańska).

Z inicjatywy Rady Rodziców i dzięki ofiarności całej szkolnej społeczności udało się nam zebrać fundusze na zakup komputera dla naszego ucznia, który z powodu choroby nie mógł odbywać zajęć w szkole, leczył się i rehabilitował w domu, a dostęp do Internetu jest jego oknem na świat i pozwala mu na naukę języka angielskiego – realizację wyjątkowej pasji i uzdolnienia.

Uczestniczyliśmy kolejny raz w akcji ekologicznej „Godzina dla Ziemi” pod hasłem „Godzina dla wilka”, w tym roku dedykowanej wilkom i mającej na celu popularyzację wiedzy na temat ochrony tych zwierząt. Dokarmiamy ptaki, przyłączyliśmy się do akcji „Pomóżmy zwierzakom”dla zwierząt ze schroniska zebrano karmę, koce i inne akcesoria przydatne w opiece nad nimi. Uczniowie wykonali plakaty zachęcające do udziału w akcji i uwrażliwiające na dolę bezpańskich zwierząt. Kolejny raz odbyła się też akcja charytatywna „Góra grosza” z naszych grosików uzbierało się ponad 600 złotych, które trafiły do dzieci z domów dziecka, a młodzi misjonarze kolędując zbierali ofiary dla rówieśników na Madagaskarze, cierpiących z powodu biedy, niedożywienia, gruźlicy i trądu, a także przemocy i wyzysku.

Nasza szkoła przynależąca do sieci Szkół Promujących Zdrowie z zaangażowaniem i przekonaniem propaguje proekologiczne działania. Dbamy też w sposób szczególny o bezpieczeństwo naszych wychowanków.

Bierzemy udział w programie Akademia Bezpiecznego Puchatka. Jest to ogólnopolski program edukacyjny, którego głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa najmłodszych uczniów szkół podstawowych.

W tym roku odbyły się warsztaty ekologiczne dla maluchów zorganizowane przez firmę Akcja Job. Dzieci poznawały zasady zdrowego żywienia i podstawy recyclingu.

Szkolne Koło PTTK pod opieką mgr Ilony Porady ruszyło na jesienne marsze na orientację, a wiosną na Rajd Niezapominajki.

W ramach programu ,,Planeta Energii” nasza szkoła wzięła udział w ogólnopolskim konkursie, którego głównym celem jest edukacja najmłodszych dotycząca energii elektrycznej. Uczniowie pod opieką mgr Moniki Rokoszyńskiej byli uczestnikami rozlicznych zajęć. Były to m.in. – lekcje tematyczne, spotkanie z elektrykiem i ratownikiem medycznym, wycieczka do PGE, zbiórka baterii, tworzenie makiety, konkurs plastyczny, wystawa. Powyższe działania przyczyniły się do poszerzenia wiedzy dzieci na temat prądu elektrycznego, kształtowania postaw proekologicznych oraz uświadomienia skutków niewłaściwego korzystania z urządzeń elektrycznych.

Nasi uczniowie odnosili sukcesy w wielu konkursach przedmiotowych i artystycznych. Byliśmy organizatorami części z tych konkursów.

Zorganizowaliśmy kolejną edycję Miejskiego Konkursu Języka Angielskiego „Friendly☺English”, w którym nasz uczeń Michał Kuśnierz zajął II miejsce. Pomysłodawca i koordynatorem konkursu jest mgr Anna Hadała.

Finalistą Wojewódzkiego Konkursu Kuratoryjnego Języka Niemieckiego został Marcin Oklejewicz z klasy szóstej przygotowany przez mgr Zofię Kunysz.

Międzyszkolnym Konkursie „Kraje niemieckojęzyczne w naszych oczach” Szymon Szczepanik zajął II miejsce. Ucznia przygotowała mgr Zofia Kunysz.

Mgr Jana Tarnavska była organizatorką Miejskiego Konkursu Plastycznego „Rzeszów miastem dla dzieci”. Nagrodzone prace zostały wyeksponowane w holu Rzeszowskiej Trasy Podziemnej, gdzie mogli podziwiać je turyści i mieszkańcy naszego miasta. Pośród nagrodzonych znaleźli się też nasi uczniowie.

Międzynarodowym sukcesem może pochwalić się Wiktoria Mularska – uczennica klasy piątej, która zajęła II miejsce w III Międzynarodowym Konkursie Literackim „Młodzież pisze wiersze – Jugend schreibt Gedichte”. Nagrodę Wiktoria odebrała w Berlinie. W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział 272 uczniów z Niemiec, Polski i Luksemburga. Uczennicę przygotowała mgr Renata Brzozowska.

Grzegorz Liminowicz zajął II miejsce w V Międzyszkolnym Dyktandzie Obcojęzycznym – pisząc tekst z języka niemieckiego. Ucznia przygotowała mgr Zofia Kunysz.

29 uczniów z klas piątych i szóstych pod opieką pań: mgr Kamili Lew i mgr Elżbiety Pietrusiak, wzięło udział w obozie językowym Euroweek – Szkoła Liderów, w miejscowości Długopole Zdrój. Uczniowie brali udział w zajęciach prowadzonych w języku angielskim przez wolontariuszy z różnych krajów. Sami również musieli wykazać się znajomością tego języka przygotowując różne projekty i prezentacje. Świetnie sobie poradzili.

Drużynowo zdobyliśmy II miejsce w Miejskim Konkursie „Z przysłowiami za pan brat” zorganizowanym przez WiMBP w Rzeszowie. Uczniów przygotowała mgr Bożena Błyskal.

Uczniowie przyłączyli się do ogólnopolskiej akcji masowego czytania  pod hasłem „Jak nie czytam, jak czytam”. Akcja została zorganizowana przez Towarzystwo Nauczycieli i Bibliotekarzy Szkół Polskich oraz redakcję  miesięcznika „Biblioteka w Szkole”.

W kwietniu młodzież z klas szóstych pisała „Sprawdzian szóstoklasisty”, z którym świetnie sobie poradziła osiągając jedne z najlepszych wyników w mieście. Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że to ostatni rocznik, który pisze tego rodzaju egzamin. Za rok czekają nas duże zmiany w szkolnictwie – reforma edukacji.

Ministerstwo Sportu i Turystyki rozpoczęło kampanię społeczną „Stop zwolnieniom z WF”, w którą zaangażowali się wychowawcy i nauczyciele WF propagując ją wśród dzieci i rodziców. Na szczęście w naszej szkole nie mamy większego problemu ze zwolnieniami z WF, bo większość wychowanków deklaruje, że są to ulubione ich zajęcia, a lekcje basenowe stanowią dodatkowy magnes.

W tym roku nauczyciele WF zorganizowali I Szkolne Zawody w Pływaniu dla uczniów klas I-III i klas IV-VI (sędzia główny i koordynator – mgr Beata Kudlek). Byliśmy też współorganizatorem Półfinałów Wojewódzkich w Pływaniu Szkół Podstawowych. Tu możemy pochwalić się doskonałymi wynikami – I miejscem w sztafecie dziewcząt, II miejscem w sztafecie chłopców. Indywidualnie na podium stanęli – Alicja Korzenny, Filip Pasaman, Łukasz Rząsa, Szymon Szczepanik.

Wzięliśmy udział w cyklu imprez sportowych dla dzieci pod nazwą SportGeneracja. Pomysłodawcą i organizatorem cyklu jest fundacja Wychowanie przez Sport, której głównym celem jest zachęcanie dzieci i młodzieży do aktywności fizycznej. Fundację tworzą byli lekkoatleci – olimpijczycy. Nasi uczniowie rywalizowali w biegach i sześciokrotnie stawali na najwyższym podium, indywidualnie i sztafetowo. Rekordzistą i odkryciem zawodów okazał się Stanisław Szlachta z klasy VI b, który zdobył aż trzy złote medale i jeden srebrny. Złotym medalem może pochwalić się też Kinga Łasica i  Hubert Cierpich. Srebro wywalczyła sztafeta chłopców.

Braliśmy udział w zawodach lekkoatletycznych, biegach przełajowych, Półmaratonie Rzeszowskim, biegach miejskich, rozgrywkach w halowej piłki nożnej, rajdzie rowerowym. W Zawodach Mini Piłki Nożnej Chłopców Szkół Podstawowych nasza drużyna (trener – mgr Sebastian Sondej) zajęła III miejsce w półfinałach miejskich. Drużyna dziewcząt (trener – mgr Beata Kudlek) w Zawodach Mini Piłki Siatkowej zdobyła I miejsce w grupie.

Po raz kolejny odbył się szkolny zimowy obóz narciarski (organizator – mgr Sebastian Sondej). Uczniowie szusowali po śniegu i odpoczywali w miejscowości Małe Ciche koło Zakopanego.

Uczniowie dzięki systematycznej i wytrwałej pracy pod opieką swych nauczycieli, osiągali świetne wyniki w nauce. Aż 126 uczniów otrzymało w tym roku świadectwa  z paskiem, czyli ze średnią ponad 4,75. Stypendystami Prezydenta Miasta Rzeszowa zostali: Wiktoria Brzewska, Liliana Granicka, Maria Jakubczyk, Michał Krysa, Marcin Oklejewicz, Szymon Szczepanik, Katarzyna Skoczylas, Zuzanna Tobiasz, Sandra Ziemlińska.

Jesteśmy dumni z osiągnięć naszych uczniów, ale nie byłyby one możliwe bez zaangażowania i stałego podnoszenia kwalifikacji przez naszą kadrę nauczycielską. W tym roku mamy wyjątkowe powody do dumy – nasza polonistka pani Barbara Maria Płodzień obroniła interdyscyplinarna rozprawę doktorską z zakresu: dydaktyki literatury, metodyki nauczania, antropologii obrazu, kultury wizualnej, psychologii, socjologii, neurodydaktyki i filozofii.
W maju 2016 r. nadano jej tytuł doktora nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa i dydaktyki. Jest to bez wątpienia wyjątkowy sukces.

Gratulujemy pani doktor Barbarze Marii Płodzień !

W 2015 roku, w Dniu Nauczyciela nagrody odebrali:

Nagrodę Dyrektora Szkoły – mgr Beata Baran, mgr Anna Borowiecka-Golba, mgr Henryk Brzozowski, mgr Jadwiga Dąbrowska, mgr Anna Hadała, mgr Urszula Klimas, mgr Elżbieta Kluz, mgr Rafał Kochański, mgr Dorota Kozioł, mgr Kamila Lew, mgr Lidia Ludera, mgr Barbara Maria Płodzień, mgr Jolanta Pyziak, mgr Małgorzata Pyziak, mgr Urszula Sznerch, mgr Wojciech Trzyna.

Nagrodę Prezydenta Miasta Rzeszowa – mgr Elżbieta Gwardecka

Medal KEN – mgr Małgorzata Garlak-Niedziółka

opracowanie – dr Barbara Maria Płodzień

ROK  SZKOLNY  2016 / 2017

Rozpoczynaliśmy ten rok szkolny z nadzieją na wiele miłych zdarzeń, kreatywnych działań, chwil, które na długo warto zapamiętać. Nie zawiedliśmy się. Za nami rok, który obfitował w ważne wydarzenia. Kolejny rok, który przeszedł do historii szkoły.

To pewne, że uczniowie nie nudzili się w szkolnych ławkach. Po pierwsze, dlatego że tyle ciekawych propozycji zaplanowali dla nich nauczyciele, a po drugie, często te ławki opuszczali, by uczyć się w bezpośrednim kontakcie z ciekawymi ludźmi, z naturą, w szczególnych miejscach i okolicznościach, w działaniu.

Anglistki – mgr Kamila Lew i mgr Joanna Rachańska prowadziły innowację pedagogiczno-metodyczną z zakresu nauczania języka angielskiego i technologii informacyjno- komunikacyjnych. Głównym celem innowacji było wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, zasobów Internetu oraz narzędzi multimedialnych w nauczaniu i uczeniu się języka angielskiego. Uczniowie stworzyli specjalną stronę internetową, która służy jako baza materiałów do nauki języka angielskiego i upowszechnia efekty pracy uczniów.

Umiejętności komunikacyjne i lingwistyczne uzdolniona młodzież z najstarszych klas miała okazję doskonalić podczas kolejnej już edycji obozów językowych „Euroweek Szkoła Liderów” zorganizowanych przez Europejskie Forum Młodzieży w miejscowości Międzygórze położonej w Sudetach Wschodnich. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach w języku angielskim, uczyli się roli i zadań liderów grup, autoprezentacji, pracy w zespole oraz doskonalili swoje umiejętności językowe. Opiekę nad uczniami sprawowały anglistki  – mgr Anna Bacik, mgr Kamila Lew, mgr Elżbieta Pietrusiak. Był to czas pełen wrażeń, intensywnej nauki przeplatanej wspaniałą zabawą z wolontariuszami z różnych zakątków świata.

W ramach edukacji muzealnej odbyły się zajęcia w Muzeum Zamku w Łańcucie, gdzie uczniowie poznawali m.in.: tajniki tworzenia drzew genealogicznych, mitologiczne motywy w sztuce, uczyli się trudnej sztuki kaligrafii i poznawali sekrety starych szaf. Dzieci przygotowując się do obchodów Narodowego Święta Niepodległości odwiedziły Muzeum Historii Miasta Rzeszowa, gdzie zapoznały się z drogą Ojczyzny do odzyskania niepodległości i ważnymi postaciami historycznymi (w tym naszego regionalnego bohatera-legionisty, Leopolda Lisa Kuli), które wytyczały tę trudną drogę, oraz uczyły się jak wykonać kokardy narodowe.

Podczas licznych wycieczek edukacyjnych młodzież miała okazję przyglądać się ludziom wykonującym różne zawody i przymierzać się do przyszłych ról, snuć plany na przyszłość, zadawać wiele ważnych pytań, dokonywać pierwszych wyborów i określać kierunki swej edukacji. Wizyty – w Polskim Radiu RZESZÓW, regionalnym oddziale TVP i redakcji gazety codziennej NOWINY – pozwoliły na zapoznanie się z pracą dziennikarzy i całego sztabu ludzi, których nie słychać / nie widać, a bez których realizacja programów i tworzenie gazety nie jest możliwe. Uczniowie odbyli także spotkania ze strażakami, policjantami (najwięcej emocji wzbudziła wizyta na strzelnicy), ogrodnikami (uprawa rzeżuchy zakończyła się sukcesem, a roślinka stała się smacznym dodatkiem do szkolnego śniadania), aktorami (ćwiczenia dykcyjne uświadomiły, jak trudne, nie tylko dla obcokrajowców, może być wymawianie zbitek polskich głosek), kucharzami (na warsztatach w hotelu FALCON przygotowano wyjątkowo smaczną pizzę i mufinki), cukiernikami (lody i ciastka z cukierni ORŁOWSKI & RAK to prawdziwa rozkosz dla podniebienia, więc następcy / konkurenci mile widziani), żołnierzami (pojazdy opancerzone mają ciekawe wnętrza, a żołnierze, ze współpracujących z SP 25 Warsztatów Technicznych, ogromne pokłady cierpliwości i potrafią odpowiedzieć na każde pytanie ciekawskich uczniów).

Odbyło się też wiele wycieczek klasowych, które mają nie tylko rekreacyjny charakter, ale także turystyczno-krajoznawczy, ekologiczny, patriotyczny i pozwalają na poznawanie historii kraju i małych ojczyzn.

Uczniowie mieli okazję do spotkań z ciekawymi ludźmi, którzy są pasjonatami swej pracy. Dzielili się oni swymi spostrzeżeniami i doświadczeniami, pokazywali, jak różnorodny i piękny jest świat, w którym każdy z nas może znaleźć miejsce dla siebie. Było to m.in. spotkanie autorskie z pisarkami: Alicją Ungeheuer – Gołąb – autorką opowiadań o Jeżyku, Joanną Krzyżanek – autorką książek o Cecylce Knedelek,  Stanisławą Bełch – autorką opowiadań o kotach; spotkania ze sportowcami: z Krzysztofem Ignaczakiem – mistrzem świata w siatkówce oraz reprezentacją młodej ligi siatkarzy Asseco Resovii i ich trenerem Grzegorzem Wiszem; spotkanie z nastoletnimi wolontariuszkami Szlachetnej Paczki.

Nasi uczniowie z powodzeniem, już od najmłodszych klas, biorą na siebie zadania aktorskie i z upodobaniem prezentują się na szkolnej scenie. Najwierniejszymi widzami są, rzecz jasna, Rodzice. Młodsze klasy przygotowują prezentacje na Dzień Babci i Dziadka oraz Dni Rodziny, a starsze przedstawienia jasełkowe. W tym roku uczniowie klasy II e pod opieką mgr Agnieszki Lewieniec zaprezentowali spektakl teatralny „Kopciuszek”. Młodzi aktorzy świetnie wczuli się w swoje role. Zagrali pewnie, z radością i lekkością, pokazując tym samym, ile mają w sobie drzemiących talentów. Uroku inscenizacji dodały przepiękne kostiumy i scenografia, przygotowane (co szczególnie należy podkreślić) przez rodziców. Spektakl został też zaprezentowany dzieciom z przedszkoli sąsiadujących z naszą szkołą. Na szkolnej scenie zaprezentowali się też uczniowie klasy I b pod opieką mgr Małgorzaty Woś, którzy przygotowali przedstawienie innej baśni – tym razem był to „Czerwony Kapturek”.

W tym roku inspirowani słowami naszego Patrona kardynała Stefana Wyszyńskiego – Przestańmy nareszcie kręcić się wokół siebie, a pomyślmy o niesieniu pomocy innym w sposób niezwykły uczniowie, wespół z nauczycielami i rodzinami, zaangażowali się w działania charytatywne. Bujnie rozkwitła idea wolontariatu – mamy zamiar tę cenną roślinkę pielęgnować w sposób szczególny i cieszyć się jej szlachetnym pięknem w kolejnych latach. Koordynatorem i opiekunem Szkolnego Koła Wolontariatu została mgr Małgorzata Oczoś, która swym zaangażowaniem i entuzjazmem porywa wiele osób. Cała społeczność szkoły zaangażowała się w przygotowanie „Szlachetnej paczki” i udało się ze zgromadzonych środków zakupić lodówkę dla potrzebującej pomocy rodziny (koordynatorzy – mgr Małgorzata Oczoś, mgr Sylwia Rosiak, mgr Anna Domin).

Samorząd Uczniowski (pod opieką mgr Kamili Lew i mgr Joanny Rachańskiej) przygotował mikołajkową zbiórkę zabawek i środków medycznych dla Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie.

Klasa III d wraz z wychowawcą – mgr Małgorzatą Ożyło zorganizowała zbiórkę żołędzi i kasztanów dla zwierząt leśnych. Zainspirowani akcją „Mały Wolontariat” Joanny Krzyżanek, autorki książek o Cecylce Knedelek. Owocem akcji było zebranie 668 kg kasztanów i żołędzi!!!

Uczniowie ze Szkolnego Koła Misyjnego wraz z opiekunem mgr Alicją Miś zebrali zabawki dla dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Frysztaku i przygotowali dla nich paczki mikołajkowe, a także kolędowali zbierając środki dla dzieci z Tajlandii, które cierpią z powodu przemocy i wyzysku. Szkolne Koło CARITAS włączyło się w akcję „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom” (opiekun – mgr Katarzyna Mucha).

Samorząd Uczniowski zbierał naszą małą szkolną Górę Grosza w ramach ogólnopolskiej akcji organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom, mającej na celu pomoc dzieciom, które zostały rozłączone z rodzinami i tym, które są taką rozłąką zagrożone.

Zaangażowaliśmy się też w zbiórkę funduszy na leczenie Moniki, chorej na raka córeczki pracownicy naszej szkoły. Odbyło się Bajkowe Popołudnie (to już trzecia edycja!) – spotkanie, podczas którego promujemy czytelnictwo i jednocześnie organizujemy akcje pomocy dla chorych dzieci (koordynator – mgr Joanna Rachańska).

Panie bibliotekarki – mgr Anna Domin, mgr Dagmara Mazur, mgr Sylwia Rosiak – koordynowały zbiórkę  podręczników, książek i przyborów szkolnych dla dzieci polskich mieszkających na Ukrainie.

Zbieraliśmy też – w ramach akcji TVP RZESZÓW „Światełko dla Łyczakowa” – znicze, które 1 listopada zapłonęły na lwowskim Łyczakowie. Pomagaliśmy zwierzakom z rzeszowskiego schroniska „Kundelek” i zimą na szkolnym trawniku  w specjalnym domku dokarmialiśmy ptaki.

Z radością i satysfakcja świętowaliśmy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Czerpiemy wielką radość z możliwości pomocy innym, uczymy się empatii i tolerancji. Jesteśmy dumni, z działań naszych uczniów.

Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich zawsze było i jest dla nas celem priorytetowym, stąd obecność uczniów na uroczystościach patriotycznych i ich celebrowanie. Ważnym dla nas jest również, by mieli poszanowanie dla tradycji narodowych, rodzinnych i szkolnych. W tym roku nasi uczniowie wraz z pocztem sztandarowym w kościele w św. Krzyża Rzeszowie wzięli udział we mszy świętej odprawionej intencji Ojczyzny i pokoju na świecie z okazji 77 rocznicy napaści sowieckiej na Polskę. Narodowe Święto Niepodległości uczciliśmy nie tylko okolicznościowym apelem w szkole, ale także złożyliśmy kwiaty pod pomnikiem naszego regionalnego bohatera – Leopolda Lisa Kuli. Włączyliśmy się również w obchody Narodowego Święta Żołnierzy Wyklętych i rocznicy śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego. W kwietniu zorganizowaliśmy VII Rzeszowski Dzień Katyński.

Patron Szkoły – Prymas Tysiąclecia – i jego myśl, są dla nas wsparciem
i kierunkowskazem w trudnej pracy wychowawczej. Co roku celebrujemy święto Patrona – najpierw spotykamy się w kościele parafialnym na mszy świętej, a potem w szkole na uroczystym apelu. W tym dniu ogłaszane są wyniki Szkolnego Konkursu Prymasowskiego i Quizu Wiedzy o Patronie. 27 września 2016 odbyło się w Komańczy spotkanie szkół noszących imię Prymasa Tysiąclecia – Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w którym wzięła udział delegacja naszej szkoły.

Do szkolnych tradycji, które celebrujemy każdego roku zaliczyć należy także Dzień Otwarty Szkoły – w dniu 15 marca 2017 r. Szkoła Podstawowa nr 25 otworzyła swe progi dla przyszłych pierwszoklasistów i ich rodziców. Uczniowie klas I-III zaprezentowali tym razem program artystyczno-sportowy; przyszli uczniowie i ich rodzice uczestniczyli w szkolnych ławkach w zajęciach, które poprowadzili nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej. Po zajęciach na gości czekała wycieczka po najciekawszych miejscach szkoły oraz wiele atrakcji – gry i zabawy sportowe, konkursy i quizy, ciekawostki plastyczne, zagadki ekologiczne, wystawy i prezentacje, gra w szachy oraz poczęstunek w szkolnej stołówce – pierożki i owocowo-warzywne przekąski. Można było obejrzeć świetlicę, bibliotekę, pracownie komputerowe, zaplecze sportowe oraz sale lekcyjne. Z ciekawością i zaangażowaniem przedszkolaki przemieszczały się po szkole i korzystały z przygotowanych dla nich zajęć i atrakcji.

24 maja 2017 r. spotkaliśmy się już po raz siódmy na Szkolnym Pikniku Rodzinnym. W zabawie nie przeszkodziły nam nawet kaprysy pogody – dobre humory, artystyczne zacięcie i sportowe ambicje rozproszyły ciężkie deszczowe chmury. Uczniowie brali udział w licznych konkurencjach sportowych i artystycznych, grach i zabawach dla dzieci i całych rodzin, przygotowanych przez nauczycieli naszej szkoły. Podczas części artystycznej zaprezentowano pokaz gimnastyki akrobatycznej w wykonaniu grupy dziewcząt z klas I-V (przygotowanie – mgr Ewa Mocha). Odbył się również Bieg o Puchar Dyrektora Szkoły i Szkolne Zawody Pływackie; dużo przyjemności sprawiły dzieciom konkursy plastyczne, koncert karaoke, solowe występy i konkurs piosenki w języku niemieckim; pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej; stoisko z ekologicznymi produktami spożywczymi.

Tradycyjnie także nasi uczniowie z zapałem włączyli się w działania ekologiczne. W tym roku szkolnym były to: II Zlot Owadów na Rzeszowskich Bulwarach – akcja ta miała charakter ekologiczno-edukacyjny, jej celem było zamanifestowanie przez młode pokolenie potrzeby ochrony środowiska, a w szczególności dbania o bioróżnorodność gatunkową na Podkarpaciu. Odbyło się wiele wycieczek ekologicznych, uczniowie brali udział w „zielonych” warsztatach edukacji ekologicznej w rezerwacie „Wielki Las” w Czudcu, zorganizowanych przez Stowarzyszenie EKOSKOP; zbierali: makulaturę, baterie, butelki plastikowe i zakrętki; uczestniczyli z sukcesami w kolejnej edycji wojewódzkich konkursów plastycznych o tematyce ekologicznej. Nasza szkoła wespół z Podkarpacką Izbą Rolnictwa Ekologicznego w Świlczy i Stowarzyszeniem Producentów Żywności Ekologicznej EKODAR w Świlczy jest tych organizatorem wojewódzkich konkursów plastycznych o tematyce ekologicznej. Konkursy stanowią jeden z elementów Programu Edukacji Ekologicznej „Zdrowo jem – zdrowo żyję” i w bieżącym roku szkolnym były organizowane już po raz ósmy. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursów odbywa się podczas Międzynarodowych Targów EKOGALA.

Wzięliśmy udział w wyjątkowej akcji społecznej – Godzina dla Ziemi WWF –  która promuje ideę ochrony środowiska poprzez wyłączenie świateł na jedną godzinę w dniu w ciągu dnia. Tegoroczna edycja Godziny dla Ziemi odbyła się pod hasłem „ Godzina dla Wisły”, ponieważ istnieje ogromne zagrożenie dla tej unikatowej i symbolicznej rzeki w obliczu nowych jej regulacji i uczynienia z niej autostrady wodnej.

Nasza szkoła jest organizatorem wielu szkolnych i międzyszkolnych konkursów, które pozwalają dzieciom na realizacje pasji i pogłębianie zainteresowań. Są to m.in.: Konkurs Plastyczny „Mój nauczyciel”, Konkurs Plastyczny – kartka bożonarodzeniowa w języku angielskim, Konkurs Plastyczny – adwentowy kalendarz w języku niemieckim, Konkurs Literacki „Pomaganie jest fajne!”, Konkurs Plastyczny „Pomocna dłoń”, Konkurs „Mam Talent”, Międzyszkolny Konkurs Muzyczny pod nazwą „Gdzie się podziały tamte melodie”, informatyczny „Pisanki, kraszanki – tapeta na komputer”, Konkurs Matematyczny dla klas IV, Miejski Konkurs Języka Angielskiego „Friendly English” dla uczniów klas czwartych szkół podstawowych, Konkurs Języka Niemieckiego dla klas IV-V, Konkurs Mitologiczny, Konkurs Frazeologiczny, Konkurs Ortograficzny o tytuł „Mistrz Ortografii”.

Młodzież z chęcią bierze udział w szkolnych i międzyszkolnych konkursach przedmiotowych odnosząc liczne sukcesy, które są dowodem wyjątkowych uzdolnień naszych uczniów, ale także odzwierciedleniem zaangażowania nauczycieli w przygotowanie wychowanków. Jednym i drugim gratulujemy i cieszymy się ich sukcesami. A tych jest sporo i doprawdy mamy z czego być dumni. W tym roku szkolnym w Kuratoryjnym Konkursie Języka Niemieckiego – Arkadiusz Bielenda, uczeń klasy VI a w II etapie uzyskał najlepszy wynik spośród wszystkich uczniów w Rzeszowie, a w III etapie został laureatem konkursu uzyskując 4. pozycję w województwie podkarpackim. Ucznia do konkursu przygotowała mgr Zofia Kunysz (gratulacje! – tym bardziej, że to kolejny uczeń-laureat tego konkursu w dorobku naszej germanistki). W Miejskim Konkursie Artystycznym „Święty Jan Paweł II – Papież Fatimski”. Główną nagrodę zdobyła Karolina Selwa, drugie miejsce zajęła Milena Papciak, uczennice klas pierwszych, przygotowane przez księdza Patryka Smolenia. Katarzyna Skoczylas z klasy VI d zdobyła III miejsce w Wojewódzkim Konkursie Matematycznym dla klas szóstych „Mały Pitagoras”. W Turnieju „Uczeń Ratowniczek” nasi uczniowie odnieśli sukcesy drużynowo i w konkurencjach indywidualnych.

Dziewcząt i chłopców w SP 25 nie trzeba w jakiś szczególny sposób zachęcać do uprawiania sportu – zajęcia wychowania fizycznego, to najbardziej lubiane lekcje, podobną atencją cieszą się też nauczyciele uczący tego przedmiotu. Starają się oni uatrakcyjnić zajęcia, w czym niewątpliwą pomoc stanowią szkolne obiekty sportowe – basen, orlik, korty tenisowe, lodowisko, boiska (do siatkówki, koszykówki, piłki nożnej i ćwiczeń lekkoatletycznych, sale gimnastyczne, pomieszczenia do gry w tenisa stołowego). Po lekcjach młodzież korzysta z bogatej oferty zajęć SKS. Uczniowie kolejny raz brali udział w Międzyszkolnych Zawodach Pływackich, organizowanych przez naszą szkołę (mgr Beata Kudlek, mgr Sebastian Sondej, mgr Anna Dźwierzyńska, mgr Katarzyna Rogala) oraz Międzyszkolny Ośrodek Sportowy. W zawodach wzięło udział 170 zawodników szkół podstawowych z Rzeszowa.

Sportowego duch młodzież kształci również uczestnicząc w Indywidualnych Mistrzostwach Lekkoatletycznych Szkół Podstawowych w Rzeszowie, Rajdzie Rowerowym „Wiatr we włosach”, Międzyszkolnych  Zawodach Mini Koszykówki Chłopców, Rozgrywkach Mini Piłki Siatkowej Chłopców, Finałach Miejskich Piłki Siatkowej Dziewcząt (reprezentantki SP25 zdobyły III miejsce).

Tradycją szkoły stał się też udział uczniów i nauczycieli w imprezach propagujących bieganie. Pasjonaci biegania pojawili się na: Młodzieżowych Biegach Charytatywnych na terenie miasta, Sztafetowych Biegach Przełajowych Dziewcząt i Chłopców Szkół Podstawowych, Półmaratonie Rzeszowskim (udział wzięli – dyrektor szkoły Bożena Zięba, kadrowa Alicja Kobiałka, katecheta ks. Patryk Smoleń, Anna Łuszczyc – rodzic; biegom tym towarzyszyła akcja charytatywna). Byliśmy też uczestnikami 2. PKO Biegu Charytatywnego Młodych FINAŁ – SPORTGENERACJA oraz 4. PKO Maratonu Rzeszowskiego – biegi młodzieżowe pod patronatem Urzędu Miasta Rzeszowa i PKO Bank Polski. Głównym celem tych imprez było propagowanie aktywnego stylu życia oraz promocja biegania w Rzeszowie.

Trzecia edycja nocnego biegu po pasie startowym lotniska w podrzeszowskiej Jasionce Skyway Run!  przyciągnęła rekordową liczbę zawodników – ponad 1000! Cztery osoby reprezentowały naszą szkołę – Bożena Zięba, Alicja Kobiałka, ks. Patryk Smoleń, Rafał Grela.

Zimą mgr Sebastian Sondej zorganizował kolejny raz wyjazd na obóz zimowy w Krynicy, gdzie pod fachowym okiem instruktorów grupa trzydziestu uczniów doskonaliła swe narciarskie umiejętności lub stawiała na stoku pierwsze kroki.

Uczniowie dzięki systematycznej i wytrwałej pracy pod opieką swych nauczycieli, osiągali wysokie wyniki w nauce. Stypendystami Prezydenta Miasta Rzeszowa zostali: Arkadiusz Bielenda, Monika Chmiel, Maciej Dziugieł, Liliana Granicka, Anna Górak, Michał Krysa, Urszula Mnich, Aleksandra Rułka, Amelia Rusinek, Katarzyna Skoczylas, Szymon Szczepanik. Świadectwa z wyróżnieniem odebrało 117 uczniów z klas IV-VI.

Jesteśmy dumni z osiągnięć naszych uczniów, ale nie byłyby one możliwe bez zaangażowania i stałego podnoszenia kwalifikacji przez naszą kadrę nauczycielską.

Od 2016 r. realizujemy Projekt „Podniesienie jakości nauczania poprzez edukację dwujęzyczną w szkole podstawowej” w ramach akcji „Mobilność kadry edukacji szkolnej programu Erasmus+”. Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji nauczycieli w zakresie wykorzystania skutecznych metod nauczania języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej oraz klasach IV-VI. W tym roku szkolnym nauczyciele zapoznali się z innowacyjnymi i kreatywnymi metodami i formami nauczania języka angielskiego. Poszerzyli swoje umiejętności językowe oraz kompetencje wychowawcze. Ośmiu nauczycieli wzięło udział w profesjonalnym dwunastodniowym kursie językowo-metodycznym „Creative Teaching in the Primary Classroom” prowadzonym przez the Lake School of English Oxford w Wielkiej Brytanii. Wykorzystując zdobyte tam doświadczenia mgr Anna Niemiec i mgr Dorota Kozioł wspierane mgr Elżbietę Pietrusiak i mgr Joannę Rachańską opracowały innowację pedagogiczną w zakresie nauczania dwujęzycznego w szkole podstawowej i przygotowały wraz ze swoimi wychowankami polsko-angielskie przedstawienie dla Rodziców. Klasa III e w przezabawny sposób zaprezentowała „Jasełka na wesoło”, natomiast uczniowie klasy II a uraczyli gości pięknymi pastorałkami, kolędami i piosenkami o tematyce zimowej.

W Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej w Parku Etnograficznym w maju 2017 r. odbyła się Noc Muzeów – w Spichlerzu odbył się wernisaż indywidualnej wystawy malarstwa mgr Wojciecha Trzyny, artysty plastyka, nauczyciela naszej szkoły. Wystawa urzekła zwiedzających pięknem i magią. W centrum zainteresowań artysty pozostaje sztuka ludowa i malarstwo sakralne – na wystawie nie zabrakło więc inspirujących go przedstawień Ostatniej Wieczerzy, scen pasyjnych, postaci Madonny z Dzieciątkiem, świętych i patronów kościołów, wizerunków Chrystusa Frasobliwego oraz przydrożnych kapliczek obecnych w krajobrazie Podkarpacia. Wystawa zapraszała widza w świat absolutnie magiczny, na wyjątkowy spacer po metafizycznym pejzażu, gdzie i twórca, i widz z ogromną czułością przyglądają się cudowi istnienia. Wojciech Trzyna jest jednym z tych nielicznych, oryginalnych artystów, którzy nie bacząc na panujące aktualnie w sztuce mody tworzy dzieła niszowe, niezwykle szczere. Gratulujemy sukcesu i dziękujemy za duchową ucztę.

W 2016 roku, w Dniu Nauczyciela nagrody odebrali:

Nagrodę Dyrektora Szkoły – mgr Anna Dźwierzyńska, mgr Elżbieta Gwardecka, mgr Anna Hadała, mgr Marzena Karpińska, mgr Elżbieta Kluz, mgr Beata Kuczek, mgr Beata Kudlek, mgr Agnieszka Lewieniec, mgr Magdalena Linek, mgr Alicja Miś, mgr Anna Niemiec, mgr Elżbieta Pietrusiak, dr Barbara Maria Płodzień, mgr Jolanta Pyziak, mgr Joanna Rachańska, mgr Sylwia Rosiak, mgr Sebastian Sondej, mgr Małgorzata Sierżęga, mgr Dorota Sroczyńska, mgr Anna Styczeń;

Nagrodę Prezydenta Miasta Rzeszowa – mgr Bożena Zięba i mgr Henryk Brzozowski;

Medal KEN – mgr Anna Hadała.

Kiedy rozpoczynaliśmy rok szkolny nikt z nas nie spodziewał się jaka niespodzianka czeka nas na jego zakończenie – od września 2017 r. wchodzi w życie reforma – wraca ośmioklasowa szkoła podstawowa, gimnazjum podlega likwidacji poprzez wygaszenie.

Gimnazjum nr 11 właściwie przestaje istnieć, a budynek szkoły znów staje się jedną całością pod szyldem Szkoła Podstawowa nr 25. Przed nami nowy rozdział w pracy szkoły.

Nadzieje mieszają się z obawami… Bez względu jednak na wszystko, cieszymy się rozpoczynającymi się wakacjami.

opracowanie – dr Barbara Maria Płodzień

Z kronikarskiej powinności, w oparciu o udostępnione mi źródła, dokumenty oraz relacje, dokonując z konieczności selekcji zdarzeń (wszystkie wydarzenia – archiwalna strona „aktualności”), zabiegając o obiektywizm, ale też – rzecz jasna w pewnej mierze – przepuszczając przez pryzmat własnej wrażliwości, jednak w dobrej wierze i ze szczególną starannością, odnotowywałam przez lata kolejne wydarzenia. Umieszczałam dzieje SP 25 od czasów jej powstania w 1982 roku, aż po rok 2017 – najpierw w okolicznościowych jubileuszowych broszurach, a potem już tutaj, na powstałej w 2010 roku stronie internetowej szkoły. Pierwsze 15 lat historii szkoły zapisywałam w oparciu o kronikę prowadzoną w pięknej księdze przez pierwszą Panią Dyrektor SP 25 mgr Celinę Karcz-Zabierowską i kroniki prowadzone przez bibliotekarki szkolne, m.in. mgr Grażynę Kopycińską i mgr Barbarę Pająk. Dziś ten zaszczytny obowiązek prowadzenia kroniki przekazuję w ręce nowego pokolenia nauczycieli – mgr Małgorzacie Oczoś. Jestem przekonana, że okaże się godnym następcą.

dr Barbara Maria Płodzień

ROK SZKOLNY 2017/2018

 Rok szkolny 2017/2018 przyniósł dużo zmian. Był to dla nas trudny, ale także satysfakcjonujący czas. W wyniku reformy edukacji Szkoła Podstawowa nr 25 stała się z powrotem szkołą ośmioklasową, a na czas wygaszania przyłączono Gimnazjum nr 11, które w 1999 roku zostało wydzielone z SP-25 – koło się zamknęło.

26 października 2017 r. delegacja naszej szkoły (dyrektor – mgr Bożena Zięba, mgr Jolanta Garbaczewska, mgr Małgorzata Niedziółka) wzięła udział w konferencji „Etos Jana Pawła II i kardynała Stefana Wyszyńskiego inspiracją do wychowania młodego pokolenia” – w ramach współpracy szkół prymasowskich. 23 maja obchodziliśmy Dzień Patrona Szkoły, żeby podkreślić istotę i wagę nauczania Prymasa Tysiąclecia, który jest ważnym drogowskazem w naszym dziele edukacyjnym i wychowawczym.

Liczną i aktywną grupą w naszej szkole jest Samorząd Uczniowski (opiekunowie – mgr Joanna Dworak, mgr Kamila Lew, mgr Joanna Rachańska). SU w tym roku stał się inicjatorem takich działań jak: dyskoteki – andrzejkowa i karnawałowa, zbiórka darów dla Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci, zbiórka zakrętek na rehabilitację chorego Mikołajka, konkurs na wiosenne przebranie, Dzień Piżamy oraz konkurs „Twoja twarz wygląda znajomo”. Działania te uwrażliwiają młodzież na drugiego człowieka, budują potrzebę bycia aktywnym, zaangażowanym w to, co się dzieje w wokół nas, w najbliższej okolicy i w świecie.

Lekcją patriotyzmu były rocznicowe uroczystości i spotkania z okazji Święta Niepodległości – 11 listopada czy Święta Uchwalenia Konstytucji – 3 Maja, braliśmy udział w licznych miejskich uroczystościach patriotycznych, organizowaliśmy konkursy (np. wiedzy o Żołnierzach Niezłomnych), wychowawcy przeprowadzali lekcje obywatelskie (np. klasa 3e zorganizowała lekcje dla przedszkolaków „Kocham moją ojczyznę”). Już po raz ósmy nasza szkoła zorganizowała Rzeszowski Dzień Katyński – otwierając się na społeczność osiedla i miasta.

Samorząd Uczniowski był jedną z wielu grup zaangażowanych w działalność charytatywną. Wychowawcy i inni Nauczyciele promowali wolontariat – poprzez konkretne działania wskazując na jego wartość nie tylko dla obdarowywanych, ale i obdarowujących. Uświadamialiśmy młodzieży, że obdarowywać można nie tylko materialnie, ale wielu osobom możemy pomóc ofiarowując im nasz czas, zainteresowanie, uczucie. Nasi uczniowie uczyli się empatii. W działaniach tych uczestniczyli Nauczyciele wraz ze swymi wychowankami oraz m.in. następujące grupy – Koło Misyjne (opiekun – mgr Alicja Miś), Szkolne Koło Caritas (opiekunowie – mgr Grażyna Gajownik-Jakubek, mgr Katarzyna Mucha), Szkolny Klub Wolontariatu (opiekunowie – mgr Anna Domin, mgr Małgorzata Oczoś, mgr Sylwia Rosiak, mgr Anna Wrzos). Działania, o których jeszcze warto wspomnieć to m.in. przygotowanie Szlachetnej Paczki (dla 6 rodzin!), aktywne uczestnictwo w 26. Finale WOŚP (SP 25 była Sztabem „Orkiestry”), zaangażowanie w Ogólnopolską akcję Caritas – „Tak, POMAGAM”, zorganizowanie akcji „Pomóżmy zwierzakom”. Świętowaliśmy również Dzień Wolontariusza, żeby pokazać, że dobro jest czymś, co powinniśmy czynić na co dzień. Wszystkim osobom zaangażowanym w szerzenie idei wolontariatu – serdecznie dziękujemy!

Połączenie się Szkoły Podstawowej nr 25 z Gimnazjum nr 11 poszerzyło naszą ofertę językową. Do tej pory w SP 25 nauczaliśmy dwóch języków: angielskiego i niemieckiego. Teraz nasi uczniowie mogą uczyć się również języka hiszpańskiego. Nauczyciele języków obcych podejmowali inicjatywy, mające na celu podniesienie atrakcyjności nauczania swoich przedmiotów w szkole. Zorganizowali rozmaite konkursy (np. bożonarodzeniowa kartka w języku angielskim/niemieckim, konkurs na kalendarz adwentowy, Konkurs „Osterstrauss”, Międzyszkolny Konkurs Friendly English), konwersacje z native speaker (z inicjatywy mgr Agaty Zabratyńskiej uczniowie spotkali się z Beatą Kozak – wolontariuszką z Peru, Yenis Kuras – gościem z Kolumbii i Angelem Gomez Gonzalezem – gościem z Madrytu), wydarzenia (np. Dzień Hiszpański). Uczniowie wraz z Nauczycielami uczestniczyli w obozie językowym w ramach programu Euroweek – Szkoła Liderów.

Nasza szkoła może się także pochwalić znaczącymi osiągnięciami sportowymi. Niektóre wydarzenia organizowaliśmy, w innych – z niemałymi sukcesami – braliśmy udział.  Szczególne osiągnięcia odnotowaliśmy w zawodach pływackich. Uczniowie uczestniczyli w Rajdzie Rowerowym „Wiatr we włosach”, grze miejskiej, Igrzyskach Młodzieży Szkolnej, zlocie PTTK „Powitanie Wiosny”. Szczegółowo rejestr osiągnięć sportowych można prześledzić w zakładce AKTUALNOŚCI / ARCHIWUM.

Nasza szkoła ma wieloletnie tradycje w organizacji międzyszkolnych i szkolnych konkursów, sami też uczestniczymy w konkursach przygotowywanych przez inne placówki edukacyjne. W tym roku SP-25 była organizatorem m.in. Międzyszkolnego Konkursu „Gdzie się podziały tamte melodie?”, wzięliśmy udział w konkursach o charakterze teatralnym – Powiatowym Przeglądzie Małych Form Teatralnych (grupą zajmowała się mgr Dagmara Mazur) oraz w Festiwalu Małych Form Teatralnych (przygotowaniem ucznia zajęła się dr Barbara Maria Płodzień), w którym to Bartosz Rułka otrzymał Grand Prix festiwalu oraz nagrodę dla najlepszego aktora. Szkoła uczestniczyła w Europejskim Quizie Finansowym – BAKCYL, Quizie OZE-ciaki nt. odnawialnych źródeł energii, Nocy biologów, Warsztatach przyrodniczych.

Możemy pochwalić się wyjątkowymi osiągnięciami naukowymi naszych uczniów, sukcesami w konkursach przedmiotowych. Maciej Dziugieł został laureatem konkursu z języka angielskiego (opiekun – mgr Joanna Rachańska); Zuzanna Piróg z fizyki (opiekun – mgr Ewa Kotowska) i chemii (opiekun – mgr Joanna Dworak); Beata Lipska z biologii (opiekun – mgr Małgorzata Mazurkiewicz), Julia Cymbalista z matematyki (opiekun – mgr Edyta Pisulak). Gratulujemy sukcesu – Uczniom i Nauczycielom!

W tym roku nasza szkoła wzięła udział w Programie Rządowym „Bezpieczna +”, co za tym idzie w szkole zainicjowano szereg działań, mających na celu budowanie świadomości w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

Jak co roku, współpracowaliśmy z różnymi instytucjami kultury i nauki. Wśród nich warto wymienić Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Rzeszowie, Teatr „Maska”, Kino „Helios”, Kino „Zorza”, Uniwersytet Rzeszowski. We współpracy z Radą Rodziców zorganizowaliśmy Szkolny Piknik Rodzinny, który odbył się  23 maja 2018.

Opisane działania to jedynie subiektywny wybór najważniejszych wydarzeń tego roku szkolnego. Jedno jest pewne, szkoła działa bardzo prężnie, z niemałymi sukcesami. Niestety, w tym miejscu nie jesteśmy w stanie napisać o wszystkim – zachęcamy do odwiedzin archiwum aktualności na naszej stronie internetowej.

Zaangażowanie Nauczycieli w pracę wychowawczo-edukacyjną jest doceniane przez Dyrekcję. W tym roku szkolnym Nagrody Dyrektora otrzymali:

Nauczyciele – Wioletta Bajda, Małgorzata Baran, Robert Chłanda, Anna Domin, Agnieszka Feliks, Jolanta Garbaczewska, Małgorzata Garlak-Niedziółka, Urszula Klimas, Rafał Kochański, Beata Kuczek, Agnieszka Lewieniec, Małgorzata Łopatka, Małgorzata Mazurkiewicz, Ewa Mocha, Małgorzata Oczoś, Jolanta Pięta, Renata Popek, Jolanta Pyziak, Joanna Rachańska, Patryk Smoleń, Danuta Twaróg, Robert Walawender, Grażyna Wieczorek, Małgorzata Woś, Rafał Zabratyński, Stanisław Żyracki.

Pracownicy administracji i obsługi — Janusz Burzymowski, Krystyna Czarnota, Zdzisław Czarnota, Monika Dobrzańska, Ryszard Hałgas, Alicja Kobiałka, Sebastian Ligus, Danuta Niemiec, Marta Niemiec, Zofia Olesiak, Lidia Pelc, Zofia Pyziak, Łukasz Róg, Marta Świątek, Tadeusz Więcek, Jacek Wójcik, Małgorzata Wójcik.

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

opracowała – mgr Małgorzata Oczoś

ROK SZKOLNY 2018/2019

 Kolejny rok szkolny przeszedł do historii. Był to bez wątpienia rok pełen sukcesów i ciekawych inicjatyw. Szkoła Podstawowa nr 25 jak zwykle ma się czym pochwalić!

W tym roku Polska świętowała setną rocznicę odzyskania niepodległości. Wyjątkowy jubileusz zaowocował wyjątkowymi inicjatywami powiązanymi z działaniami wychowawczymi i edukacją patriotyczną. Zespół Nauczycieli Polonistów i Bibliotekarzy zainicjował realizację projektu „Kocham Cię, Polsko!”, który zakładał szereg działań mających na celu ukierunkowanie myśli ku rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. W projekt zaangażowali się wszyscy Nauczyciele (koordynator – mgr Danuta Twaróg) i uczniowie. Przedsięwzięcie to odmieniło wygląd naszej szkoły – wszystkie sale lekcyjne i korytarze zyskały świąteczne oblicze – pojawiły się dekoracje, tablice, plakaty, postery o charakterze patriotycznym (np. prezentujące sylwetki wybitnych polskich naukowców, wynalazców, twórców kultury i ich dokonania, wystawa „Polskie motywy w malarstwie”, ekspozycja „Pamiątki z przeszłości”, „Polscy uczeni i ich wynalazki”, „Wielcy Polacy”), zorganizowano szkolne konkursy (m.in. Quiz wiedzy o Polsce „Polska znana i nieznana”, konkurs fotograficzny, niepodległościowe dyktando), rywalizowano podczas zawodów i zabaw (m.in. Bieg Niepodległości, Mini Bieg Niepodległości, Muzyczna Zgaduj-zgadula), przeprowadzono akcje (m.in. akcja Rekord dla Niepodległej – wspólne odśpiewanie Hymnu Polski, akcja „Polskie Smaki” – degustacja potraw regionalnych, 100 pocztówek na stulecie Niepodległości), realizowano wiele okolicznościowych projektów (m.in. eTwinning „Polscy Superbohaterowie w Stuleciu Niepodległej Polski”). Całość uwieńczył szkolny apel przygotowany przez mgr Danutę Twaróg i mgr Monikę Skibę. Delegacja szkoły ze sztandarem wzięła udział w uroczystościach rocznicowych zorganizowanych przez miasto, a pani Dyrektor mgr Bożena Zięba była gościem na uroczystym apelu przygotowanym przez Rejonowe Warsztaty Techniczne Wojska Polskiego (w ramach wieloletniej już współpracy naszej szkoły z organizacjami pozarządowymi). Do „urodzin Polski”  przygotowywaliśmy się przez trzy miesiące, ale działania zainicjowane realizacją projektu trwały przez cały rok szkolny. Wszyscy mieliśmy wrażenie, że bierzemy udział w wydarzeniu wyjątkowym i ważnym, ważnym dla każdego z nas, bez względu na wiek.

Nie były to jedyne wydarzenia o charakterze patriotycznym w naszej szkole. Zorganizowano, jak co roku, zbiórkę zniczy na kresowe cmentarze – „Światełko Pamięci dla Łyczakowa” (organizacja – mgr Stanisław Żyracki, mgr inż. Anna Styczeń) oraz konkurs „Pamiętamy o Kresach Wschodnich” (organizacja – mgr Stanisław Żyracki). Po raz dziewiąty w naszej szkole odbył się Rzeszowski Dzień Katyński (organizacja – mgr Urszula Klimas, mgr Beata Kuczek, mgr Małgorzata Baran, mgr Robert Walawender, mgr Rafał Kochański, mgr Wojciech Trzyna,  mgr Sebastian Sondej). Reprezentacja szkoły z pocztem sztandarowym brała udział uroczystościach miejskich.

Samorząd Uczniowski (opiekunowie – mgr Joanna Dworak, mgr Kamila Lew) czynnie włączył się w wolontariat szkolny, biorąc udział w zbiórce darów dla psów i kotów z „Azylu u Majki” w Wysokiej Strzyżowskiej oraz organizując akcję „Górę grosza” (szkoła zebrała 1105, 12 zł). Działania wolontariackie podejmowało też Szkolne Koło Caritas (opiekun – mgr Grażyna Gajownik-Jakubek), Szkolne Koło Misyjne (opiekun – mgr Alicja Miś), Szkolny Klub Wolontariatu (opiekun – mgr Dominika Peszko). W ramach tych działań szkoła wzięła udział w następujących przedsięwzięciach: Świąteczna Zbiórka Żywności, „Tak. Pomagam”, Szlachetna Paczka (wsparliśmy 2 rodziny), Kolędowanie misyjne, Pomóżmy zwierzakom (zbiórka darów na schronisko „Kundelek”). Dlaczego warto pomagać przypomnieliśmy również poprzez symboliczne obchody Dnia Wolontariusza (5 grudnia).

Idea pomagania zawsze była bliska naszemu Patronowi – Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu, którego pamięć nieustannie nam towarzyszy. 15 maja 2019 r. delegacja szkoły uczestniczyła w pielgrzymce Szkół Prymasowskich na Jasną Górę – „Czas to miłość”. 22 maja 2019 r. świętowaliśmy  Dzień Patrona.

Przygotowania do świąt Bożego Narodzenia zyskały szczególną atmosferę dzięki Nauczycielom świetlicy, którzy zorganizowali warsztaty dla dzieci i rodziców „Stroiki świąteczne – wianki bożonarodzeniowe”. Warto wspomnieć także o Jasełkach przygotowanych przez uczniów naszej szkoły – grupa teatralna „Żuczek” (opiekun – mgr Dagmara Mazur). „Jasełka na wesoło” miały swą premierę teatralną w sali widowiskowej MDK. Młodzi artyści otrzymali owacje na stojąco! Gratulujemy!

Uczniowie z zapałem włączyli się w działania o charakterze ekologicznym. Wzięli udział w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Moje Miasto bez Elektrośmieci”, w akcji „Segreguję, bo warto”, zebrali 16 200 kg makulatury w ramach akcji „ Zbieramy makulaturę – chronimy lasy”. Ponadto mieli okazję uczestniczyć w akcji Smart Mini Hackathon Kids w Rzeszowie polegającej na stworzeniu przez zespół (uczniowie + rodzic + nauczyciel) matrycy rozwiązań związanych z polepszeniem jakości życia mieszkańców Rzeszowa w oparciu o spostrzeżenia dzieci. Współuczestniczyliśmy także w organizacji świątecznych konkursów – „Zdrowy Styl Życia. Ekologiczna gwiazdka” i „Jestem Eko. Ekologiczna gwiazdka” – nad przedsięwzięciem tym czuwały mgr Bożena Zięba i mgr Anna Hadała.

Nasi uczniowie odnosili sukcesy w wielu konkursach przedmiotowych i artystycznych oraz zawodach sportowych, szkolnych i międzyszkolnych, rejonowych, krajowych i międzynarodowych – zapraszamy do zapoznania się z kroniką tych wydarzeń i jej bohaterów w archiwalnej zakładce „aktualności”, w tym miejscu wymienimy zaledwie kilka.

W XII Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim Angelika Gil zajęła III miejsce (przygotowana przez mgr Wiesławę Latusek); w Ogólnopolskim Konkursie Poezji Religijnej „Słowa Twe Panie…” – I miejsce zajęła Alicja Owczarek (przygotowywana przez dr Barbarę Marię Płodzień), III miejsce zajęła Milena Papciak (przygotowywana przez mgr Alicję Miś), a Alicja Januś i Tomasz Chorzępa otrzymali wyróżnienia. Laureatką VI Dyktanda Niepodległościowego „Po polsku o historii” została Weronika Rabska (przygotowana przez mgr Dominikę Peszko). W Ogólnopolskim Konkursie Opisowym „Mój Las” uczennice Lena Mazur i Nadia Nowińska (przygotowane przez mgr Agnieszkę Lewieniec) zajęły ex aequo III miejsce. Uczniowie naszej szkoły zdobyli też zaszczytne III miejsce w Wielkiej Lidze Czytelników (opiekunki: mgr Anna Domin, mgr Dagmara Mazur), a wielu uczniów uzyskało satysfakcjonujące wyniki w Międzynarodowym Konkursie Matematyczny Kangur.

Do licznych sukcesów sportowych naszych uczniów przyczynili się Nauczyciele wychowania fizycznego. Pod ich opieką uczniowie wzięli udział w rajdzie rowerowym „Wiatr we włosach”, Biegach młodzieżowych, Biegu Niepodległości, III Biegu Ulicami Świlczy Memoriału kpt. T. Kirchnera, Biegach młodzieżowych na Stadionie Miejskim, Rowerowej Dziecięcej Masie Krytycznej). Uczniowie naszej szkoły wyróżnili się w Mistrzostwach Rzeszowa w Narciarstwie Alpejskim – I miejsce Jakub Pomes (opiekun – mgr Sebastian Sondej) oraz w X Finale Wojewódzkich Igrzysk Dzieci w Gimnastyce Dziewcząt – w rozgrywkach drużynowych na 43 zespoły nasze dziewczęta zajęły 4 miejsce, a w występach indywidualnych  w ćwiczeniach równoważnych na ławeczce Natalia Fus zdobyła I miejsce, Amelia Pałac – III miejsce (opiekun – mgr Anna Dźwierzyńska). Tradycyjnie, niemałe osiągnięcia mamy też w pływaniu – w Finale Wojewódzkim w Pływaniu Chłopców nasi uczniowie zajęli III miejsce w pływaniu drużynowym, a Szymon Szczepanik zajął I miejsce w stylu klasycznym (opiekun – mgr Sebastian Sondej).

Wielkim sukcesem było stworzenie w naszej szkole, w ramach miejskiego budżetu obywatelskiego, pracowni robotyki i zakup drukarek 3D. Zajęcia z robotyki prowadził mgr Mariusz Rosiak. Uczniowie brali udział w tematycznych warsztatach, konkursach, turniejach, w których osiągali pierwsze sukcesy.

Uczniowie klas 5a, 5b, 6e, 7a i 8d wzięli udział w obozie językowym EUROWEEK – Szkoła Liderów. Wydarzenie to odbyło się w dniach 29.05 – 2.06.2019 r., a opiekę nad uczniami sprawowały mgr Anna Bacik i mgr Elżbieta Pietrusiak.

W kwietniu 2019 zdecydowana większość nauczycieli naszej szkoły wzięła udział w Ogólnopolskim Strajku Nauczycieli. Dziękujemy uczniom i rodzicom za zrozumienie, słowa oraz gesty otuchy i wsparcia w tym trudnym, ale też ważnym dla nas czasie. Wierzymy, że te działania były cenną lekcją obywatelską dla nas wszystkich.

Szkoła Podstawowa nr 25 współpracowała z różnymi instytucjami m.in. Uniwersytetem Rzeszowskim, Miejskim Domem Kultury, Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Rzeszowie. Zorganizowano liczne spotkania dla uczniów m.in.  z: policjantem, ratownikiem medycznym, żołnierzem wojska polskiego, pisarką – Stanisławą Bełch, dietetykiem, stypendystką Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, autorem wierszy dla dzieci piszącym pod pseudonimem „Pan Poeta”.

W Dniu Edukacji Narodowej pani dyrektor mgr Bożena Zięba nagrodziła nauczycieli i pracowników administracji i obsługi – Nagrody Dyrektora Szkoły otrzymali:

Nauczyciele — Ryszard Baran, Robert Chłanda, Marzena Ciupak, Elżbieta Gwardecka, Anna Hadała, Wojciech Jakubiec, Jadwiga Kawa, Ewa Kotowska, Kamila Lew, Agnieszka Lewieniec, Janusz Lis, Lidia Ludera, Ewa Mocha, Małgorzata Ożyło, Elżbieta Pietrusiak, Edyta Pisulak, Małgorzata Pyziak, Joanna Rachańska, Katarzyna Rogala, Justyna Roj-Hass, Monika Skiba, Agnieszka Smolak, Ewa Tobijasz, Wojciech Trzyna, Robert Walawender, Katarzyna Warchoł.

Pracownicy administracji i obsługi — Zdzisław Czarnota, Józef Drabicki, Anna Grela, Ryszard Hałgas, Alicja Kobiałka, Tadeusz Kuźniar, Marta Lipska-Chmiel, Danuta Niemiec, Marta Niemiec, Zofia Olesiak, Andrzej Potyrała, Ewa Rękaś, Halina Trawka, Małgorzata Wójcik, Wiesława Zając, Krystyna Zawiło.

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

opracowała – mgr Małgorzata Oczoś

ROK SZKOLNY 2019/2020

Za nami kolejny, absolutnie wyjątkowy, trudny i bogaty w doświadczenia rok szkolny. Pomimo pandemii, zawieszenia pracy szkół i przejścia na edukację zdalną, udało nam się zainicjować wiele przedsięwzięć oraz sprostać wyzwaniom, rzeczywistości, która spadła na nas nieoczekiwanie i wymusiła konieczność dostosowania się do nowej sytuacji.

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w licznych projektach międzynarodowych. W pierwszych miesiącach roku szkolnego złożyli wizytę w szkole polskiej w Zujunach na Litwie w ramach wymiany młodzieży Polska-Litwa (opiekunowie – mgr Bożena Zięba, mgr Małgorzata Baran, mgr Urszula Klimas, mgr Beata Kuczek). W planach była rewizyta, niestety, nie mogliśmy gościć uczniów z zaprzyjaźnionego kraju z powodu wybuchu pandemii. Uczniowie byli też w Bawarii w ramach wymiany młodzieży polsko-niemieckiej (opiekunowie – mgr Bożena Zięba, mgr Monika Obrzód, mgr Agnieszka Feliks, mgr Mirosława Rzyhak, mgr Ewa Mocha).

Na szczególną uwagę zasługują działania Bibliotekarzy i Pedagogów szkolnych, którzy przygotowali dla Uczniów i Rodziców na czas nauki zdalnej blogi tematyczne na szkolnej stronie internetowej. Pedagodzy (mgr Wioletta Bajda, mgr Elżbieta Ozga) służyli pomocą i wsparciem psychologicznym poprzez wpisy na blogu oraz indywidualne rozmowy telefoniczne. Bibliotekarze (mgr Anna Domin, mgr Dagmara Mazur) ułatwili dostęp do internetowych zasobów bibliotecznych, prezentowali ofertę czytelniczą, przygotowywali okolicznościowe prezentacje.

Pomimo niesprzyjającej sytuacji bardzo prężnie działał wolontariat w naszej szkole. W tym roku włączyliśmy się w następujące akcje: Kromka Chleba dla Sąsiada, Okulary dla Afryki, Świąteczna Zbiórka Żywności, Kup Pan Szczotkę, Tak, POMAGAM, Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, pomoc w organizacji III Światowego Dnia Ubogich (Szkolne Koło Caritas, koordynatorzy akcji – mgr Grażyna Gajownik-Jakubek, mgr Katarzyna Mucha, ks. Dominik Leniart), Opatrunek na ratunek, Kartki dla Natalki (Szkolny Klub Wolontariatu, akcje koordynowały – mgr Anna Domin, mgr Małgorzata Oczoś), Kolędnicy Misyjny (Szkolne Koło Misyjne, opiekun – mgr Alicja Miś), 28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (akcję koordynowała mgr Monika Skiba z ogromnym wsparciem innych Nauczycieli naszej szkoły), Pomóżmy zwierzakom (akcję koordynowały – mgr Jadwiga Kawa, mgr Lucyna Białas, mgr Renata Popek). Uczniowie mogli również zapoznać się z ideą wolontariatu poprzez zorganizowany w naszej szkole 5 grudnia Dzień Wolontariusza (koordynatorzy – mgr Anna Domin, mgr Małgorzata Oczoś) oraz dzięki uczestnictwu w jesiennych spotkaniach Szkolnych Kół Caritas w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym w Rzeszowie (opiekun – mgr Grażyna Gajownik-Jakubek).

W działalność charytatywną włączyli się członkowie Samorządu Szkolnego wspierając Fundację Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie przez ofiarowanie darów do przygotowania paczek mikołajkowych dla chorych dzieci i ich rodzin. Poza tym Samorząd Uczniowski zorganizował Dzień Krawata i Muchy (na Dzień Chłopaka) i Dzień Kokardy (na Dzień Kobiet). Opiekunami Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019/2020 były – mgr Kamila Lew i mgr Joanna Dworak.

Działalność Samorządu Uczniowskiego m.in. przygotowuje uczniów do bycia odpowiedzialnym i świadomym obywatelem. W tym celu wzięliśmy udział w prawyborach parlamentarnych w ramach projektu Centrum Edukacji Obywatelskiej „Młodzi głosują”. Liczne uroczystości o charakterze patriotycznym przypominały nam, że powinniśmy być dumni z historii naszego kraju. Z okazji Narodowego Święta Niepodległości wzięliśmy udział w szkolnym apelu, mgr Bożena Zięba reprezentowała naszą szkołę w uroczystościach zorganizowanych przez Rejonowe Warsztaty Techniczne Wojska Polskiego, a poczet sztandarowy w obchodach miejskich. Kolejny raz włączyliśmy się w akcję Rekord dla Niepodległej. Uczniowie wzięli udział w akcji BohaterON (opiekun – dr Barbara Maria Płodzień) – młodzież spotkała się z pracownikami IPN (warsztaty historyczne), wykonała kartki i napisała listy do Powstańców Warszawskich. Obchody jubileuszowego X Rzeszowskiego Dnia Katyńskiego przypadły na czas nauki zdalnej, z konieczności więc odbyły się w formie on-line.

Szkoła Podstawowa nr 25 brała udział w akcjach promujących ekologię (np. Zbieramy makulaturę – chronimy lasy, zbiórka baterii, Segreguję, bo warto). Wolontariusze Szkolnego Koła Caritas uczestniczyli w konferencji ekologicznej w Ośrodku Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Myczkowcach. Byliśmy również współorganizatorem kolejnej edycji konkursów plastycznych o charakterze ekologicznym (koordynator – mgr Anna Hadała).

Nauczyciele naszej szkoły organizują liczne konkursy przedmiotowe, artystyczne i sportowe. Tak też działo się w tym roku – zarówno w nauczaniu tradycyjnym, jak i zdalnym. Możemy pochwalić się wieloma sukcesami naszych wychowanków. Nie sposób wymienić w tym miejscu wszystkich (zapraszamy do przejrzenia archiwalnych zapisów „aktualności”). Chcemy tu jednak zwrócić uwagę na te, które napawały nas szczególną dumą – laureatów i finalistów Kuratoryjnych Konkursów Przedmiotowych, a mieliśmy ich w tym roku aż pięciu. Liliana Granicka została laureatką konkursu przedmiotowego z chemii (opiekun – mgr Joanna Dworak), Krzysztof Peszko został laureatem konkursu przedmiotowego z fizyki (opiekun – mgr Grażyna Gajownik-Jakubek), a także finalistą konkursu przedmiotowego z matematyki (opiekun – mgr Małgorzata Pyziak) i chemii (opiekun – mgr Joanna Dworak), Michał Krysa został laureatem konkursu przedmiotowego z geografii (opiekun – mgr Renata Popek), Jakub Przybyszewski został finalistą konkursów przedmiotowych z chemii (opiekun – mgr Joanna Dworak) i fizyki (opiekun – mgr Grażyna Gajownik-Jakubek), Dawid Strużyna został finalistą konkursu przedmiotowego z fizyki (opiekun – mgr Grażyna Gajownik-Jakubek).

W XVI Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim „Ja i świat” Emilia Lis zdobyła III miejsce za wiersz „Wolność” (opiekun – dr Barbara Maria Płodzień).

Nagrodzonym oraz ich opiekunom naukowym serdecznie gratulujemy!

Ważnym wydarzeniem roku 2020 miała być beatyfikacja Kardynała Stefana Wyszyńskiego, która została przesunięta w czasie ze względu na pandemię . Nauczyciele wchodzący w skład Zespołu Prymasowskiego naszej szkoły od września z zaangażowaniem przygotowali się do organizacji Dni Patrona i planowanej pielgrzymki na uroczystość. Nie udało się niestety zrealizować naszych planów, dlatego też została przygotowana okolicznościowa odsłona strony internetowej (zapraszamy TUTAJ).

Pandemia Covid-19, przejście w środku roku na nauczanie zdalne były nie lada wyzwaniem dla każdej placówki edukacyjnej. Z dnia na dzień społeczność szkolna stanęła wobec konieczności samodoskonalenia się w pracy zdalnej. Nasza szkoła poradziła sobie z tą nową sytuacją doskonale dzięki wdrożeniu programu oferowanego nam przez miasto – bezpłatnego dostępu do pakietu Office 365 dla wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników szkół. Dzięki wykorzystaniu aplikacji Teams udało nam się sprawnie zorganizować nauczanie zdalne, a doświadczenia zdobyte podczas tych miesięcy stanowią bazę do lepszego przygotowania się na ewentualną konieczność kontynuowania takiej formy nauki w przyszłości. Zasłużone podziękowania należą się zatem Dyrekcji, która zarządzała organizacją nauczania zdalnego oraz informatykom – mgr Rafałowi Kochańskiemu i mgr Mariuszowi Rosiakowi – za pomoc w wdrażaniu nauczycieli, rodziców i uczniów w tajniki pakietu Office.

 W czasie pandemii nasza placówka nie pozostała bierna – Szkoła Podstawowa nr 25 aktywnie włączyła w walkę z koronawirusem! Nasz informatyk Rafał Kochański i kierownik administracyjny Ryszard Hałgas (przy udziale pracowników obsługi) za pomocą drukarek 3D wyprodukowali i zmontowali tysiące przyłbic ochronnych oraz elementów masek pełnotwarzowych dla służb medycznych z całego Podkarpacia. Było to ogromne wsparcie dla medyków, a dla naszej szkoły radość z czynienia dobra.

Okrągłą rocznicę obchodziła w tym roku szkolna gazetka „Figielek”, którą od 25 lat ze swoimi uczniami redagowała mgr Jadwiga Kawa. Łącznie zostało wydanych 50 numerów. Gratulujemy i dziękujemy za Waszą pracę!

Szkoła współpracowała z licznymi instytucjami m.in. – Uniwersytet Rzeszowski, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie, Miejski Dom Kultury, Teatr Maska, Kino Helios. Zaaranżowano liczne spotkania dla uczniów, m.in. z wolontariuszami Fundacji Euroweek – Szkoła Liderów, policjantami, przedstawicielami Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, pisarką – Stanisławą Bełch, koordynatorką ds. komunikacji społecznej i edukacji z ZUS, aktorem Teatru Maska – Robertem Luszowskim, przedstawicielami Służby Celno-Skarbowej, seniorami, ratownikami medycznymi.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Pani Dyrektor mgr Bożena Zięba doceniła zaangażowanie swoich pracowników przyznała im Nagrody Dyrektora Szkoły. Nagrody otrzymali:

Nauczyciele – Anna Bacik, Małgorzata Baran, Lucyna Białas, Anna Dźwierzyńska, Grażyna Gajownik-Jakubek, Elżbieta Gwardecka, Anna Hadała, Beata Kuczek, Beata Kudlek, Wiesława Latusek, Janusz Lis, Dagmara Mazur, Ewa Mocha, Katarzyna Mucha, Elżbieta Pietrusiak, Renata Popek, Zbigniew Rak, Mirosława Rzyhak, Monika Skiba, Dorota Sroczyńska, Sebastian Sondej, Danuta Twaróg.

Pracownicy administracji i obsługi – Janusz Burzymowski, Monika Dobrzańska, Anna Grela, Ryszard Hałgas, Alicja Kobiałka, Joanna Kornak, Sebastian Ligus, Marta Lipska-Chmiel, Danuta Niemiec, Marta Niemiec, Zofia Pyziak, Sylweriusz Rębisz, Ewa Rękaś, Łukasz Róg, Tadeusz Więcek, Jacek Wójcik.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

opracowała – mgr Małgorzata Oczoś