W Szkole Podstawowej nr 25 klasy 2c i 2e rozpoczęły realizację projektu „Od grosika do złotówki”.


Projekt uwzględnia treści nauczania zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej i wychodzi naprzeciw wymaganiom ekonomicznym i społecznym. W projekcie zastosowano zasadę korelacji treści kształcenia, a stosowane metody i formy pracy są dobrane do aktywności dzieci w młodszym wieku szkolnym.


Podejmowane w formie zabawy działania edukacyjne rozbudzą ciekawość poznawczą naszych uczniów oraz będą kształtować umiejętności praktyczne potrzebne w codziennym życiu. Uczniowie będą podejmować decyzje i rozwiązywać zadania, które nauczą, jak zarządzać finansami w przemyślany i bezpieczny sposób. W trakcie kolejnych miesięcy odbędą podróż po Galaktyce Finansów i Galaktyce Oszczędności z przewodnikiem nazwanym Grosikiem. Każdy uczestnik podróży udokumentuje swoje sukcesy, umiejętności i zasób zdobytych informacji w „Dzienniku podróży”.


Uczestnikami projektu zostaną także rodzice, którzy wspólnie podejmą działania w trosce o bezpieczeństwo i rozwój edukacji finansowej swoich dzieci. Co miesiąc staną się konsultantami, gdyż dzieci poproszą rodziców/ opiekunów o rozmowę na temat wskazany przez nauczyciela, a związany z tematem zajęć.

Myślimy, że udział naszych uczniów w projekcie pozwoli im w przyszłości sprawnie poruszać się po świecie finansów, bezpiecznie zarządzać swoimi środkami i samodzielnie podejmować decyzje.

Koordynatorzy projektu
mgr Magdalena Linek i mgr Agnieszka Lewieniec