Postępowanie: Dostawy jaj w roku 2022 do Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie

Postępowanie: Dostawy mięsa drobiowego w roku 2022 do Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie

Postępowanie: Dostawy różnych artykułów spożywczych w roku 2022 do Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie

Postępowanie: Dostawy wyrobów garmażeryjnych w roku 2022 do Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie

Postępowanie: Dostawy ryb i mrożonek w roku 2022 do Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie

Postępowanie: Dostawy warzyw i owoców w roku 2022 do Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie

Postępowanie: Dostawy mięsa i wędlin w roku 2022 do Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie

Postępowanie: Dostawy wyrobów mleczarskich/nabiału w roku 2022 do Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie

Dostawy pieczywa w roku 2022 do Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie

*************************

 

Postępowanie: Dostawy pieczywa w roku 2021 do Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie

Postępowanie: Dostawy wyrobów mleczarskich/nabiału w roku 2021 do Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie

Postępowanie: Dostawy mięsa i wędlin w roku 2021 do Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie

Postępowanie: Dostawy warzyw i owoców w roku 2021 do Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie

Postępowanie: Dostawy ryb i mrożonek w roku 2021 do Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie

Postępowanie: Dostawy wyrobów garmażeryjnych w roku 2021 do Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie

Postępowanie: Dostawy różnych artykułów spożywczych w roku 2021 do Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie

Postępowanie: Dostawy mięsa drobiowego w roku 2021 do Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie

Postępowanie: Dostawy jaj w roku 2021 do Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie

*****************************************

Informacja o wyborze oferty Postępowanie: Dostawy pieczywa w roku 2020 do Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie

Informacja o wyborze oferty Postępowanie: Dostawy wyrobów mleczarskich/nabiału w roku 2020 do Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie

Informacja o wyborze oferty Postępowanie: Dostawy mięsa i wędlin w roku 2020 do Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie

Informacja o wyborze oferty Postępowanie: Dostawy warzyw i owoców w roku 2020 do Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie

Informacja o wyborze oferty Postępowanie: Dostawy ryb i mrożonek w roku 2020 do Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie

Informacja o wyborze oferty Postępowanie: Dostawy wyrobów garmażeryjnych w roku 2020 do Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie

Informacja o wyborze oferty Postępowanie: Dostawy różnych artykułów spożywczych w roku 2020 do Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie

Informacja o wyborze oferty Postępowanie: Dostawy mięsa drobiowego w roku 2020 do Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie

Informacja o wyborze oferty Postępowanie: Dostawy jaj w roku 2020 do Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie

Protokół z otwarcia ofert. Postępowanie: Dostawy pieczywa w roku 2020 do Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie

Protokół z otwarcia ofert. Postępowanie: Dostawy wyrobów mleczarskich/nabiału w roku 2020 do Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie

Protokół z otwarcia ofert. Postępowanie: Dostawy mięsa i wędlin w roku 2020 do Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie

Protokół z otwarcia ofert. Postępowanie: Dostawy warzyw i owoców w roku 2020 do Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie

Protokół z otwarcia ofert. Postępowanie: Dostawy ryb i mrożonek w roku 2020 do Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie

Protokół z otwarcia ofert. Postępowanie: Dostawy wyrobów garmażeryjnych w roku 2020 do Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie

Protokół z otwarcia ofert. Postępowanie: Dostawy różnych artykułów spożywczych w roku 2020 do Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie

Protokół z otwarcia ofert. Postępowanie: Dostawy mięsa drobiowego w roku 2020 do Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie

Protokół z otwarcia ofert. Postępowanie: Dostawy jaj w roku 2020 do Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie

Postępowanie: Dostawy pieczywa w roku 2020 do Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie

Postępowanie: Dostawy wyrobów mleczarskich/nabiału w roku 2020 do Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie

Postępowanie: Dostawy mięsa i wędlin w roku 2020 do Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie

Postępowanie: Dostawy warzyw i owoców w roku 2020 do Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie

Postępowanie: Dostawy ryb i mrożonek w roku 2020 do Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie

Postępowanie: Dostawy wyrobów garmażeryjnych w roku 2020 do Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie

Postępowanie: Dostawy różnych artykułów spożywczych w roku 2020 do Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie

Postępowanie: Dostawy mięsa drobiowego w roku 2020 do Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie

Postępowanie: Dostawy jaj w roku 2020 do Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie

*****

Zmiana treści zapytania:
Dostawa i montaż wyposażenia stołówki szkolnej w ramach modułu 3

wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Treść zmiany

Zapytanie ofertowe

Dokumenty do pobrania

******

Dostawy warzyw i owoców do Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie

Pliki do pobrania

*****

Remont parkingu

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

Klauzula RODO

Przedmiar robót

*******

Dostawa zestawów komputerowych

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty pdf

Klauzula RODO
*********

Dostawa i montaż wykładzin

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o zmianie terminu zakończenia robót i zmianie terminu składania ofert.

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty pdf i docx


Wzór umowy

Klauzula Rodo

*********************************

Postępowanie: Dostawy pieczywa w roku 2019 do Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Postępowanie: Dostawy wyrobów mleczarskich/nabiału w roku 2019 do Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Postępowanie: Dostawy mięsa i wędlin w roku 2019 do Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Postępowanie: Dostawy warzyw i owoców w roku 2019 do Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Postępowanie: Dostawy ryb i mrożonek w roku 2019 do Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Postępowanie: Dostawy wyrobów garmażeryjnych w roku 2019 do Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Postępowanie: Dostawy różnych artykułów spożywczych w roku 2019 do Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Postępowanie: Dostawy mięsa drobiowego w roku 2019 do Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Postępowanie: Dostawy jaj w roku 2019 do Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.