Nasza szkoła dołączyła do ogólnopolskiego projektu edukacji ekologicznej „WYGRAJMY ZE SMOGIEM” prowadzonym przez Europejski Instytut na rzecz Demokracji (EID). Badawczym partnerem EID w tym projekcie jest NASK – Państwowy Instytut Badawczy.

Wszelkie działania edukacyjne dla szkół są prowadzone są przez NASK we współpracy

Polskim Alarmem Smogowym (PAS) w ramach projektu Edukacyjna Sieć Antysmogowa.

Działania edukacyjne będą realizowane równolegle z faktycznym pomiarem smogu i prezentacją jakości powietrza. Dzięki specjalnemu czujnikowi zewnętrznemu i mikrokomputerowi z monitorem LED/LCD będą prezentowane wyniki pomiarów i formacje multimedialne ESA-NASK.

 

Celem projektu jest:

– budowa świadomości ekologicznej wśród dzieci i ich rodzin;

– upowszechnianie wiedzy na temat wpływu człowieka na środowisko w jego najbliższym otoczeniu;

– kształtowanie postawy społecznej odpowiedzialności za najbliższe otoczenie;

– zaangażowanie dzieci w sprawy dotyczące ich najbliższego otoczenia.

 

Zanieczyszczenie powietrz to bardzo ważny problem, z którym boryka się wiele miast w Polsce. Czym jest smog? Jak powstaje smog? W jaki sposób smog wpływa na klimat i nasze zdrowie? Gdzie w Polsce mamy największy problem ze smogiem?

Na te i wiele innych pytań będziemy szukać odpowiedzi w ramach zajęć edukacji antysmogowej prowadzonych w naszej szkole!

Więcej szczegółów na temat projektu znajduje się na stronach: esa.nask.plwygrajmyzesmogiem.pl.

Koordynatorami projektu z ramienia szkoły części edukacyjnej są: mgr Renata Popek, mgr Joanna Dworak, części technologicznej mgr inż. Ryszard Hałgas.