Statut Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie


***

Zestaw podręczników obowiązujących
w Szkole Podstawowej nr 25 w Rzeszowie
w roku szkolnym 2022/2023
dla klas 1-3


Zestaw podręczników obowiązujących
w Szkole Podstawowej nr 25 w Rzeszowie
w roku szkolnym 2022/2023
dla klas 4-8

***

Szkolny zestaw programów nauczania
obowiązujących w Szkole Podstawowej nr 25 w Rzeszowie
w roku szkolnym 2021/2022 dla klas I – VIII

***

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

***

Program nauczania wychowania do życia w rodzinie

***

Regulamin SZCZĘŚLIWEGO NUMERKA