Statut Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie


***

Szkolny zestaw programów nauczania
obowiązujących w Szkole Podstawowej nr 25 w Rzeszowie
w roku szkolnym 2021/2022 dla klas I – VIII

***

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

***

Program nauczania wychowania do życia w rodzinie

***

 

Regulamin SZCZĘŚLIWEGO NUMERKA