Statut Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie


***

Zestaw podręczników obowiązujących
w Szkole Podstawowej nr 25 w Rzeszowie
w roku szkolnym 2024/2025
dla klas 1-3

Zestaw podręczników obowiązujących
w Szkole Podstawowej nr 25 w Rzeszowie
w roku szkolnym 2024/2025
dla klas 4-8

***

Zestaw przyborów dla ucznia klasy I
rok szkolny 2024/2025

***

Szkolny zestaw programów nauczania
obowiązujących w Szkole Podstawowej nr 25 w Rzeszowie
w roku szkolnym 2023/2024 dla klas I – VIII

***

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

***

Program nauczania wychowania do życia w rodzinie

***

Regulamin SZCZĘŚLIWEGO NUMERKA

Standardy Ochrony Małoletnich

Standardy Ochrony Małoletnich – prezentacja