Klauzula ogólna

Klauzula dla uczniów i rodziców

Informacja dotycząca
przetwarzania danych osobowych
osób upoważnionych do odbioru dziecka ze świetlicy

Informacja o monitoringu

Klauzula informacyjna – Portale Społecznościowe


Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:

Wioletta Rozesłaniec – email: iod1@erzeszow.pl


Udział w programie ,,Twoje dane – Twoja sprawa”.