W roku szkolnym 2018/2019 w naszej szkole, w ramach programu eTwinning, realizowano projekt POLSCY SUPERBOHATEROWIE W STULECIU WOLNEJ POLSKI”.
Nauczyciel realizujący: Agnieszka Lewieniec
Uczniowie: 25 uczniów z klasy 1e
Czas realizacji: wrzesień 2018 – listopad 2018
Realizacja projektu przebiegała we współpracy z siedmioma placówkami:

Opis projektu:
W projekcie działali uczniowie klas I-III szkół podstawowych. Miał on na celu przybliżenie sylwetek Polaków, żyjących i działających na przestrzeni ostatnich stu lat, którzy mieli wpływ na rozwój kraju i świata w różnych dziedzinach – od nauk humanistycznych, społecznych, po nauki ścisłe.
Klasa 1e za swojego Superbohatera w Stuleciu Niepodległej Polski wybrała podróżnika, polarnika, żeglarza – Marka Kamińskiego, który jako jedyny człowiek na świecie, w 1995 roku, zdobył dwa bieguny Ziemi w ciągu jednego roku kalendarzowego. Uczniowie obejrzeli film i prezentację o Marku Kamińskim, wykonali mapki z jego podróżami po całym świecie, zrobili foldery o podróżniku, dowiedzieli się sporo informacji o klimacie polarnym i o pustyniach lodowych. Swoimi działaniami podzielili się z uczniami innych szkół, współpracującymi w projekcie „Polscy Superbohaterowie w Stuleciu Wolnej Polski”, umieszczając w Internecie swoje pomysły. Na platformie eTwinning obejrzeli także działania kolegów z innych szkół, a tym samym poznali innych Superbohaterow –  Jana Pawła II, Marię Skłodowską – Curie, Kazimierza Funka, Zbigniewa Religę.
Cele projektu:
Uczeń:
– wyszukuje informacje w książkach, czasopismach tematycznych, Internecie na temat wybranego bohatera,
– tworzy samodzielną wypowiedź na temat określonego bohatera,
– wymienia najważniejsze osiągnięcia bohaterów,
– potrafi opisać czym jest odzyskanie niepodległości,
– tworzy plakat tematyczny,
– przygotowuje komiks na temat bohatera,
– wymienia symbole narodowe i najważniejsze wydarzenia z ostatnich 100 lat historii Polski,
– przygotowuje prezentacje,
– współtworzy blog: https://polscysuperbohaterowie.blogspot.com/

Spodziewane rezultaty:
– Utworzenie bazy danych o współczesnych Polakach, którzy zasłużyli się dla Polski i świata.
– Poszerzenie wśród uczniów wiedzy o współczesnych Polakach, którzy zasłużyli się dla Polski i świata,
– Zainteresowanie uczniów różnymi dziedzinami nauki poprzez poznanie historii współczesnych Polaków, którzy zasłużyli się dla Polski i świata,
– Poznanie uczniów z innych szkół, tworzenie atmosfery przyjaznej współpracy.

Opracowała: Agnieszka Lewieniec

 

 

W bieżącym roku szkolnym Nasza Szkoła uczestniczy w następujących projektach eTwinning:
 1. „Święta obchodzone na całym świecie – Wielkanoc i Boże Narodzenie”. Jest to prezentacja tradycji świątecznych krajów biorących udział w projekcie w formie multimedialnej .Uczestniczą w nim SP 25 Rzeszów, grecka szkoła podstawowa oraz dwie szkoły z Łotwy.
 2. „Praca i zawody- wywiady z ciekawymi ludźmi z Europy”.Wywiady z pięcioma osobami, które opowiedzą o swojej pracy – dwa w formie nagrania video, trzy w formie pisemnej, a wszystko to we współpracy SP 25 Rzeszów oraz dwóch szkół rumuńskich , greckiej i tureckiej.
 3. „Chronione gatunki zwierząt w Europie”.
Opis i prezentacja plastyczna rzadkich i zagrożonych gatunków zwierząt z krajów szkół partnerskich tj.  Portugali i Grecji, Turcji oraz Naszej SP 25 Rzeszów.W projektach pracuje około 50 uczniów Naszej Szkoły pod kierunkiem dwóch koordynatorów: p. Elżbieta Pietrusiak i p. Joanna Rachańska.
 

Sprawozdanie z projektów eTwinning w roku szkolnym 2014/2015

Projekt I

Nazwa projektu: “Two holidays celebrated around the world!”/”Dwa Święta obchodzone na całym świecie!”

Nauczyciele koordynujący: Elżbieta Pietrusiak, Joanna Rachańska

Szkoły biorące udział:

 • Szkoła Podstawowa nr 25 im. Prymasa Tysiąclecia (Rzeszów, Polska)
 • 23rd Primary School of Thessaloniki (Tesaloniki, Grecja)

Język projektu: język angielski

Tematyka/Przedmioty: języki obce, edukacja medialna, informatyka, geografia, historia, nauki społeczne, sztuka, teatr

Ilość uczniów biorących udział w projekcie: 50

Czas trwania projektu: Październik 2014 – Czerwiec 2015

Narzędzia: platforma edukacyjna eTwinning i TwinSpace, email, strony internetowe, kamera cyfrowa, oprogramowanie video.

Opis projektu:

Projekt dotyczył dwóch najważniejszych Świąt: Bożego Narodzenia oraz Wielkanocy. Celem projektu było przedstawienie informacji w języku angielskim na temat tradycji tych dwóch Świat w ich kraju oraz porównanie swoich tradycji z tradycjami innych krajów partnerskich. Każda ze szkół uczestniczących w projekcie miała również za zadanie przygotować dwa przedstawienia związane z każdym z tych Świat, wystawić je w swojej szkole, nagrać i umieścić je na stronie projektu.

Cele projektu:

 • Przedstawienie swoich tradycji narodowych w języku projektu.
 • Przygotowanie przedstawień w języku angielskim.
 • Przekazać wiedzę o narodowych tradycjach uczniom z innych krajów.
 • Wzbogacenie wiedzy o tradycjach, historii i geografii innych krajów Europy.
 • Utworzenie strony internetowej wspólnej dla wszystkich krajów projektu – prezentacja efektów pracy uczniów.
 • Wykorzystanie zebranych materiałów na lekcjach języka angielskiego.

Wnioski:

Projekt eTwinning “Two holidays celebrated around the world!” / ”Dwa Święta obchodzone na całym świecie!” można uznać za nasze szkolne osiągnięcie w pracy z uczniem zdolnym. Uczniowie mieli możliwość obcować z językiem angielskim nie tylko na lekcjach, ale również zobaczyć, jak języka używa się w praktyce. W szkole w ramach udziału w projekcie wystawione zostały Jasełka w języku angielskim a także przedstawienie w języku angielskim „Brzydkie Kaczątko”. Uczniowie chętnie brali udział w Projekcie.

Efekt końcowy można oglądnąć na stronie internetowej projektu:

http://christmas-easter.webnode.gr/

Projekt II

Nazwa projektu: “Jobs & occupations: interviews with interesting people around Europe” / ”Praca i zawody- wywiady z ciekawymi ludźmi z Europy”

Nauczyciele koordynujący: Elżbieta Pietrusiak, Joanna Rachańska

Szkoły biorące udział:

 • Szkoła Podstawowa nr 25 im. Prymasa Tysiąclecia (Rzeszów, Polska)
 • 30 Szkoła Podstawowa w Evia (Evia, Grecja)
 • Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” (Iasi, Rumunia)
 • Scoala Gimnaziala nr.1 (Dingeni, Rumunia)
 • Büyükçiğli İzmir Özel Türk Koleji (Izmir, Turcja)

Język projektu: język angielski

Tematyka/Przedmioty: języki obce, edukacja medialna, informatyka, geografia, historia, nauki społeczne.

Ilość uczniów biorących udział w projekcie: 50

Czas trwania projektu: Październik 2014 – Czerwiec 2015

Narzędzia: platforma edukacyjna eTwinning i TwinSpace, email, strony internetowe, kamera cyfrowa, oprogramowanie video, prezentacje Power Point.

Opis projektu:

Celem projektu jest utworzenie wspólnej strony internetowej, na której uczniowie ze szkół partnerskich będą umieszczać wywiady z ciekawymi osobami z ich krajów. Dwa wywiady w formie wideo oraz trzy w formacie dokumentu tekstowego. Zgromadzone materiały maja służyć jako materiał edukacyjny wykorzystywany na zajęciach w szkole oraz na zajęciach dodatkowych. dodatkowo każda ze szkół przygotowuje prezentacje na temat swojego kraju, miasta, szkoły oraz uczniów uczestniczących w projekcie.

Cele projektu:

 • Wzbogacenie wiedzy o tradycjach, historii i geografii innych krajów Europy.
 • Utworzenie strony internetowej wspólnej dla wszystkich krajów projektu – prezentacja efektów pracy uczniów.
 • Wykorzystanie zebranych materiałów na lekcjach języka angielskiego.
 • Wyczulenie uczniów na temat bezpieczeństwa w Internecie.
 • Rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem obcym oraz wzbogacanie umiejętności Informatycznych.
 • Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych uczniów.

Wnioski:

Projekt eTwinning “Jobs & occupations: interviews with interesting people around Europe” / ”Praca i zawody- wywiady z ciekawymi ludźmi z Europy” okazał się wielkim sukcesem. Uczniowie mieli możliwość obcować z językiem angielskim nie tylko na lekcjach, ale również zobaczyć, jak języka używa się w praktyce. Uczniowie chętnie brali udział w Projekcie. Przeprowadzili wywiady samodzielnie i tym samym zyskali więcej pewności w posługiwaniu się językiem angielskim, a także programami do tworzenia wywiadów wideo. Wspólne oglądanie i czytanie wywiadów państw partnerskich również przyczyniło się do wzbogacania ich wiedzy o krajach Europejskich.

Efekt końcowy można oglądnąć na stronie internetowej projektu:

Projekt III

Nazwa projektu: “Native species-beyond borders” / ”Chronione gatunki zwierząt w Europie”

Nauczyciele koordynujący: Elżbieta Pietrusiak, Joanna Rachańska

Szkoły biorące udział:

 • Szkoła Podstawowa nr 25 im. Prymasa Tysiąclecia (Rzeszów, Polska)
 • Agrupamento de Escolas nº 1 de Beja (Beja, Portugalia)
 • 31st Primary School of Trikala (Trikala, Grecja)

Język projektu: język angielski

Tematyka/Przedmioty: języki obce, edukacja medialna, informatyka, geografia, biologia, środowisko, edukacja przyrodnicza, edukacja ekologiczna.

Ilość uczniów biorących udział w projekcie: 50

Czas trwania projektu: Październik 2014 – Czerwiec 2015

Narzędzia: platforma edukacyjna eTwinning i TwinSpace, email, strony internetowe, prezentacje Power Point.

Opis projektu:

Uczniowie każdej ze szkół, które brały udział w projekcie, miały za zadanie zidentyfikować dziesięć gatunków typowych dla danego kraju, zilustrować je oraz opisać. Następnie utworzyć prezentację Power Point oraz zaprezentować końcowa pracę na platformie eTwinning. efektem końcowym projektu jest e-książka prezentująca wszystkie europejskie zwierzęta ze wszystkich krajów partnerskich.

Cele projektu:

 • Wzbogacenie wiedzy o zagrożonych gatunkach Europy.
 • Utworzenie strony internetowej wspólnej dla wszystkich krajów projektu – prezentacja efektów pracy uczniów.
 • Wykorzystanie zebranych materiałów na lekcjach języka angielskiego.
 • Wyczulenie uczniów na temat gatunków zagrożonych.
 • Rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem obcym oraz wzbogacanie umiejętności Informatycznych.
 • Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych uczniów.

Wnioski:

Projekt eTwinning “Native species-beyond borders” / ”Chronione gatunki zwierząt w Europie” pozwolił uczniom doskonalić nie tylko język angielski, ale także poszerzyć swoje wiadomości w temacie gatunków zwierząt zagrożonych. Uczniowie chętnie opisywali i ilustrowali gatunki wybrane przez siebie i chętnie prezentowali je uczniom z innych krajów.

Efekt końcowy można oglądnąć na stronie internetowej projektu:

http://en.calameo.com/read/003185593f8b494efc021

Opracowała Joanna Rachańska

Projekt „MŁODY PRZYRODNIK”

W roku szkolnym 2016/2017 w naszej szkole, w ramach programu eTwinning, realizowano projekt „MŁODY PRZYRODNIK”.

Nazwa projektu: „MŁODY PRZYRODNIK”.
Nauczyciel realizujący: Agnieszka Lewieniec
Szkoły biorące udział:

 • Szkoła Podstawowa nr 25 im. Prymasa Tysiąclecia (Rzeszów, Polska)
 • Szkoły Podstawowej im. Ks. Władysława Świdra w Czarnej Sędziszowskiej.

Język projektu: język polski
Tematyka/Przedmioty: przyroda, ekologia, edukacja medialna, informatyka, geografia, teatr, sztuka.
Uczestnicy projektu:
 wszyscy uczniowie klasy 2e w ramach edukacji przyrodniczej oraz uczniowie 3b SP w Czarnej Sędziszowskiej.
Czas trwania projektu: styczeń – maj 2017 r.
Narzędzia: platforma edukacyjna eTwinning i TwinSpace.
Czas realizacji: styczeń – maj 2017 r.

Opis projektu:

Projekt w ramach eTwinning „MŁODY PRZYRODNIK” polegał na porównywaniu środowiska przyrodniczego wsi ze środowiskiem przyrodniczym w mieście oraz wymianie informacji na temat charakterystycznych roślin i zwierząt, rezerwatów i pomników przyrody, gatunków chronionych roślin i zwierząt. Zawierał także wymianę doświadczeń na temat sposobów dbania o przyrodę w obu środowiskach.

Cele:

 • Kształtowanie umiejętności zdobywania wiedzy oraz umiejętności i dzielenia się nimi w zakresie różnic i podobieństw między środowiskiem przyrodniczym na wsi
  i w mieście.
 • Kształtowanie postaw dbania o środowisko naturalne.
 • Doskonalenie umiejętności współpracy w grupie oraz prezentowania wyników swojej pracy.
 • Budzenie odpowiedzialności za środowisko, w którym żyjemy.

Spodziewane rezultaty:

 1. Przyrost wiedzy uczniów w zakresie różnic i podobieństw między środowiskiem przyrodniczym na wsi i w mieście.
 2. Umiejętność dostrzegania dodatnich i ujemnych zjawisk w otaczającym nas środowisku i wyciągania z tego odpowiednich wniosków.
 3. Uczeń wie, jak należy postępować, aby chronić środowisko naturalne.
 4. Uczeń potrafi współdziałać w grupie.