Z przyjemnością informujemy, że w naszej szkole realizowany jest projekt pt. „Z polskim bankiem w świat”, który uzyskał dofinansowanie w ramach grantu Narodowego Banku Polskiego w Warszawie. Ogólnopolski grant nosi nazwę „My Polacy – niepodlegli, przedsiębiorczy”. Szkolny projekt opracowała pani Anna Hadała. W ogólnopolskim konkursie, który rozstrzygnięto we wrześniu 2018 r., komisja konkursowa wybrała 100 projektów z całej Polski. Nasz szkolny projekt znalazł się w grupie zwycięzców.

W ramach projektu realizujemy następujące zadania:

– wycieczka do siedziby Narodowego Banku Polskiego w Rzeszowie i zapoznanie z misją
i zadaniami tej instytucji,

– dwa warsztaty edukacyjne dla uczniów klas szóstych poświęcone budowie polskiej bankowości i gospodarki po odzyskaniu niepodległości,

– pokazowa lekcja języka angielskiego o tematyce bankowej dla nauczycieli języków obcych,

– konkurs wiedzy o najważniejszych dla bankowości i ekonomii postaciach dwudziestolecia międzywojennego,

– konkurs na prezentację multimedialną o rozwoju polskiej bankowości w okresie 100 lat niepodległości.

Działania projektu są skierowane do wszystkich uczniów klas szóstych i mają na celu poszerzyć ich wiedzę o rozwoju polskiej bankowości po I wojnie światowej i współcześnie. Mają również promować zawody związane z bankowością oraz zachęcać do nauki języka angielskiego przydatnego w bankowości międzynarodowej. Liderami działań będą uczniowie klasy 6a.

Projekt realizowany jest od 1 października do 21 grudnia 2018 r.

Koordynatorem projektu jest pani Anna Hadała.

W dniu 13 listopada 2019 r. grupa 30 uczniów z klasy 6a i 6b wzięła udział w warsztatach edukacyjnych w oddziale Narodowego Banku Polskiego w Rzeszowie. Dzieci spotkały się z pracownikami NBP, którzy przedstawili im historię banku. Opowiedzieli o polskiej walucie i jej zmianach na przestrzeni wieków. Uczniowie mogli także w praktyczny sposób sprawdzić zabezpieczenia polskich banknotów i uczyli się odczytywać podstawowe informacje zawarte na nominałach. Na prezentacji przedstawionej przez prowadzących warsztaty poznali zasady funkcjonowania banku i jego organizację. Dzieci uzyskały również informację o kwalifikacjach niezbędnych do podejmowania pracy w sektorze bankowym. Dodatkową atrakcję stanowiło zwiedzania mini-muzeum zorganizowanego w oddziale NBP w Rzeszowie. Stare sejfy i staromodne urządzenia do liczenia monet zrobiły na wszystkich duże wrażenie. Dzięki okolicznościowej wystawie na terenie NBP uczniowie przypomnieli sobie dodatkowo ważne wydarzenia związane z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczeń klasy 6a, Maciek Mnich przygotował krótką relację z tej wycieczki.

Opracowała: Anna Hadała

Maciek Mnich, klasa 6a

13 listopada 2018 r. pojechaliśmy do oddziału Narodowego Banku Polskiego w Rzeszowie. Gdy dojechaliśmy, ustawiliśmy się przed wejściem do banku. Po chwili byliśmy już w środku. Najpierw weszliśmy do dużej sali, w której została puszczona prezentacja, a także sprawdzaliśmy prawdziwość naszych banknotów jak i monet. Prezentacja opowiadała o Narodowym Banku Polskim jak i o innych bankach. Następnie zobaczyliśmy ścinki pieniędzy o wartości nawet 100 000 zł. Oglądnęliśmy także stare maszyny do pisania, do drukowania pieniędzy. Mieliśmy też chwilę, by kupić kolekcjonerskie monety o nominale 5zł z napisem „100 – lecie odzyskania niepodległości przez Polskę”. Gdy wyszliśmy z banku, udaliśmy się do Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Rzeszowie. Zostaliśmy oprowadzeni przez dyrektora tej placówki. Zobaczyliśmy, jak studenci uczą się na co dzień, a także stary dąb i kamień z tablicą przypominającą o odzyskaniu niepodległości.  Następnie pożegnaliśmy się z dyrektorem, wyszliśmy z liceum i wsiedliśmy do autokaru. Po 15 minutach byliśmy już w szkole.

Bartosz Morawiec, klasa 6a

Prezentacja multimedialna na temat wycieczki do oddziału NBP w Rzeszowie

Pobierz prezentację: