HISTORIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 25 – KALENDARIUM

 • 1977 – rozpoczyna się budowa szkoły
 • 2 VII 1982 – decyzja Kuratora Oświaty i Wychowania w Rzeszowie o utworzeniu szkoły
 • 1 V 1983 – Celina Karcz-Zabierowska zostaje powołana na dyrektora szkoły
 • 1 IX 1983 – pierwsza inauguracja roku szkolnego
 • IX 1985 – oddano do użytku szkolną stołówkę
 • IX 1986 – oddano do użytku sale gimnastyczne
 • 1986/1987 – szkołę opuszczają pierwsze roczniki klas VIII
 • 1987/1988 – liczba uczniów osiąga liczbę blisko 2,5 tysiąca
 • 1990/1991 – wprowadzona zostaje do szkół nauka religii
 • 1 IX 1991 – dyrektorem zostaje Marek Widurek
 • 23 IX 1992 – decyzja w sprawie nadania szkole imienia Prymasa Tysiąclecia
 • 24 VI 1993 – uroczystość nadania szkole imienia Prymasa Tysiąclecia
 • 24 VI 1993 – wmurowanie tablicy pamiątkowej
 • I 1994 – otwarcie Szkolnego Teatru „Przewiązka”
 • 30 V 1998 – jubileusz 15-lecia szkoły
 • IX 1998 – część budynku szkoła przekazuje na potrzeby powstającego Gimnazjum nr 11
 • VI 2000 – rozpoczyna się budowa basenu
 • 2001/2002 – otrzymujemy certyfikat „Szkoły Promującej Zdrowie”
 • 28 II 2002 – otwarcie basenu „Muszelka”
 • 1 IX 2005 – dyrektorem zostaje Henryk Brzozowski
 • XII 2008-III 2010 – realizacja programu profilaktycznego z udziałem środków UE Od problemu do sukcesu, skierowanego do uczniów mających różnego rodzaju problemy szkolne
 • 2009/2010 – zostajemy przyjęci do krajowej sieci „Szkół Promujących Zdrowie”
 • 28 V 2009 – jubileusz 25-lecia szkoły, nadanie szkole sztandaru
 • V 2009 – otwarcie boiska „Orlik”
 • 1 IX 2010 – dyrektorem zostaje Bożena Zięba
 • IX 2010 – pierwszy Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska (odtąd impreza organizowana cyklicznie)
 • III 2012 – pierwsze Dni Otwarte Szkoły (odtąd impreza organizowana cyklicznie)
 • 8 IV 2011 – posadzenie Dębu Katyńskiego i wmurowanie tablicy pamiątkowej dla uczczenia zamordowanego w Katyniu porucznika Henryka Pisarka
 • 4 VI 2011 – pierwszy Szkolny Piknik Rodzinny (odtąd impreza organizowana cyklicznie)
 • XII 2011 – szkoła jest pomysłodawcą i organizatorem Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego Bohaterowie naszych lektur (odtąd impreza organizowana cyklicznie)
 • I 2012 – otwarcie sztucznego lodowiska – Biały Orlik [latem kort tenisowy]
 • X 2012 – zewnętrzna ewaluacja szkoły – otrzymujemy same wysokie i bardzo wysokie oceny!
 • 7 XI 2012 – w szkole odbywają się pokazowe warsztaty ekologiczne w ramach Podkarpackiego Programu Edukacji Ekologicznej – Zdrowo jem – zdrowo żyję
 • 14 XI 2012 – za swe zaangażowanie w ekologiczne działania edukacyjne szkoła otrzymuje wyróżnienie od Podkarpackiej Izby Rolnictwa Ekologicznego
 • 21 I 2013 – prezentacja szkoły w Urzędzie Marszałkowskim na Konferencji Ekologicznej
 • 15 IV 2013 – szkoła organizuje I Rzeszowskie Dni Katyńskie (odtąd impreza organizowana cyklicznie)
 • 20 V 2013 – szkoła pomysłodawcą i organizatorem I Międzyszkolnego Konkursu Muzycznego Rzeszowskie kuranty
 • VI 2013 – pierwszy wyjazd grupy uczniów klas V-VI na obóz językowy EUROWEEK Szkoła Liderów do Bystrzycy Kłodzkiej (od tego roku impreza odbywa się cyklicznie)
 • VI-VIII 2013 – kompleksowy remont kuchni i jadalni szkolnej
 • X 2013 – otwarcie placu i sali zabaw – inwestycji realizowanej w ramach ministerialnego programu Radosna szkoła
 • XII 2014 – „Bajkowe popołudnie” impreza charytatywna na rzecz chorych dzieci i propagująca czytelnictwo (od tego roku impreza odbywa się cyklicznie)
 • IX 2014 / VI 2015 – remont elewacji budynku i dachu, oświetlenia sal i korytarzy, nowa aranżacja szkolnych terenów zielonych
 • IX 2015 – nowe logo szkoły
 • 2017 – reforma edukacji firmowana przez Annę Zalewską – ministra edukacji, rozpoczyna się proces wygaszania gimnazjów; Gimnazjum nr 11 staje się częścią SP-25
 • 2018 / 2019 – realizacja szkolnego projektu „Kocham Cię, Polsko!” jako formy uczczenia 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę
 • VI 2019 – ostatni rocznik gimnazjalistów i pierwszy ósmoklasistów opuszcza szkołę; gimnazja przestają funkcjonować, zostają całkowicie wygaszone
 • 2019 – w ramach miejskiego budżetu obywatelskiego powstaje pracownia robotyki wyposażona w drukarki 3D
 • 2019 – udział pracowników pedagogicznych w Ogólnopolskim Strajku Nauczycieli
 • 2019 / 2020 – realizacja międzynarodowego projektu wymiany młodzieży: Polska-Litwa, Polska-Niemcy
 • 2020 – szkolne pisemko „Figielek”świętuje swą 25. rocznicę działalności
 • 2020 – rozpoczyna się nauczanie zdalne ze względu na pandemię wywołaną wirusem COVID-19 (w oparciu o pakiet Office 365 zakupiony dla szkół przez Miasto Rzeszów)


opracowanie – dr Barbara Maria Płodzień